Welkom 2015-2016

// Englisch below

Wat is NFK?

NFK is een studentenvereniging door filosofiestudenten, voor filosofiestudenten. We zijn verbonden aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KULeuven. Het doel van een studentenvereniging is om haar leden te verbinden, te helpen en te amuseren, maar NFK is zo veel meer. De NFK presidiumleden zullen hun hart en ziel steken in de debatten, leesgroepen, feestjes… die ze voor je zullen organiseren volgend jaar. NFK zal ook het orgaan zijn dat je op verschillende niveaus vertegenwoordigt, voornamelijk op onderwijsvlak. We willen ervoor zorgen dat zowel de ‘feestbeesten’ als de ‘geef-mij-maar-een-goed-boek-mensen’ zich bij ons thuis voelen.

We organiseren ongeveer 3 activiteiten per week, waarvan er een aantal wekelijks terugkeren. Voorbeelden zijn onze fakbar op dinsdagavond in het M-café (taste M), onze broodmaaltijd op vrijdag (brood, beleg en gezelligheid voor €1,50) en lees-groepen. Andere activiteiten zijn jaarlijks, zoals ons stijlvolle kerstfeest, de cultuurreis en de ‘open expo’, waar kunstzinnige filosofiestudenten hun werk tentoon kunnen stellen. Tenslotte, maar minstens even belangrijk, zijn er de talrijke kleinere activiteiten zoals een filmavond, een casinoavond, een keertje weerwolven en zo veel meer.

Goed om te weten

  • Iedere filosofiestudent is automatisch lid van NFK. We kiezen ervoor geen lidgeld te vragen. Dit betekent dat je op ieder moment eender welke NFK activiteit kan bijwonen, dat je tegen bodemprijzen je cursussen kan kopen in onze ‘cudi’ en altijd bij ons terecht kan voor je onderwijsgerelateerde vragen of opmerkingen.
  • Ook leuk om te weten: we houden geen studentendopen. We vinden niet dat je iets te bewijzen hebt. Je keuze voor filosofie maakt je al een van ons.
  • Omdat elke filosoof brandstof nodig heeft biedt NKF koffie en thee aan tegen vrije bijdrage in onze studentenlounge. Onze lounge is in de kelder van het instituut, en is open eender wanneer het instituut open is. Nestel je maar gezellig in één van onze zetels of warm je maaltijd op in onze microgolfoven. En nog een pluspunt: je vindt er altijd wel iemand voor een gezellig babbeltje of een grote filosofische discussie.
  • Een laatste belangrijk weetje: NFK heeft een cursusdienst (‘cudi’). Dit wil zeggen dat we geprinte readers aan drukprijs verkopen. We kunnen geen boeken verkopen en we kunnen alleen de readers verkopen die proffen ons zenden. De cudi is in de kelder, naast de studentenkitchenette, en de openingsuren staan op de website www.nfk.be en op de Facebookpagina. De eerste week na het drukken wordt de cursus ook in het betreffende leslokaal verkocht. De cudi is open vanaf de tweede.

Al deze info, alsook een overzicht van het praesidium, vind je in het WELKOMSBOEKJE.

Hoe bereik je ons?

Om op de hoogte te blijven van onze activiteiten kan je je inschrijven op onze nieuwsbrief, de wegwijzer. Vul hiervoor je e-mailadres in het kadertje dat je op onze website vindt, onder de foto’s, kalender en Twitter. Word ook lid van de ‘NFK Social group’ op Facebook, en like de NFK facebook paginaVoor onderwijsgerelateerde vragen en opmerkingen kan je ons onderwijsteam contacteren via onderwijs@nfk.beOm de cudi te bereiken: cudi@nfk.beVoor algemene vragen en opmerkingen kan je mailen naar preses@nfk.be, vice@nfk.be, ons een Facebookberichtje sturen, of één van onze praesidiumleden aanspreken. Je zal altijd wel iemand van ons op het HIW vinden!

Eerstejaarsweekend

Om het jaar knallend in te gaan, organiseert NFK een weekend speciaal voor alle studenten die beginnen aan hun opleiding filosofie. Zo kun je je medestudenten op een meer informele manier leren kennen en een hoop nieuwe vrienden maken. We organiseren tal van activiteiten en zorgen ook voor eten en drinken. Je begint je eerste jaar dus meteen met een geweldige start, veel gezelligheid en hopelijk een hechte band met je studiegenoten. Je kan je inschrijven door een e-mail te sturen naar: sociaal@nfk.be. Aarzel zeker niet om ons op dit mailadres te contacteren met eventuele vragen. 

Datum: 9-10-11 oktober.
Adres: Schanker 70, Essen, Antwerpen.
Richtprijs: 30 euro.

DeWijzer

Ook in 2015-2016 brengen wij ons gratis tijdschrift deWijzer uit, een blad vol wijsgerige, literaire, staatkundige en andere beslommeringen. Info over hoe je kan meewerken aan dit fantastisch magazine volgt snel. Voor hoogdringende vragen: dewijzer@nfk.be.

WegWijzer

Elke week van het schooljaar verdelen we zowel op papier als digitaal de WegWijzer: een nieuwsbrief met alle activiteiten die we die week organiseren. Hier volgt alvast de kalender voor de eerste week.

Maandag 21 september
14:30-17:00 Oriënteringssessie voor 1e Bachelor door het HIW (lokaal A)
17:00 Rondleiding door Leuven door NFK, en aansluitend samen eten in de Alma
22:00 Kroegentocht. Afspraak aan de poort van het HIW

Dinsdag 22 september
22:00 Speeddate-fak in onze fakbar, het café van het M museum (Savoyestraat 10, 3000

Woensdag 23 september
13:00-16:00 Hulp bij het invullen van je ISP en IER in de lounge.
22:00 Afspraak aan de poort van het HIW om samen naar het StukStart-feest te gaan.

Vrijdag 25 september
12:00 -14:00 Broodmaaltijd in de lounge voor €1,50!

[ENGLISH]

What is NFK?

NFK is a student association organized by philosophy students for philosophy students, in connection with the Institute of Philosophy at KU Leuven. The main goal of a student association is to connect, entertain and help their members, but NFK is so much more. The NFK praesidium members will give their heart and soul to organize debates, reading groups, parties and more. NFK will also be your educational representative among the faculty and university. We’ll see to it that the “party people” as well as the “I-prefer-a-good-book people” feel at home among us.

We’ll organize about 3 activities a week, with weekly recurring activities like the fakbar on Tuesdays, which means NFK takes over the bar of the M museum — to be filled with philosophical (and less philosophical) chatter — the bread meal on Friday (bread, spread and coziness for €1,50) and reading groups. There are some big annual events like the formal Christmas dinner, the cultural weekend trip and the ‘open expo’ where philosophy students can exhibit their arts. Last but not least there are the smaller events like a movie night, a casino night, a cantus, a mafia game night and more!

Good to know

  • Every philosophy student is automatically a member of NFK. We choose not to ask a membership fee. This means you can join any NFK activity at any time, buy your readers at discount prices at our ‘cudi’ and contact us with any academic question or remark you have.
  • Also good to know: we do not have ‘student baptism‘ or ‘hazing’ rituals. We don’t feel like you have to prove anything, your choice for philosophy already makes you one of us.
  • Since every philosopher needs fuel; NFK offers coffee and tea with free contribution in our students lounge. Our lounge is in the basement of the Institute, and is open whenever the Institute is open. Feel free to nestle yourself in one of our couches or heat your pick-nick in our microwave. As a plus, you’ll always find someone there for a nice little talk or a big discussion in our lounge.
  • A last important thing to know: as a service to our members we have a ‘cudi’. This means we sell printed course readers at discount prices. We do not sell any books, and we can only sell the readers professors send us. The readers we print will be sold in the basement, next to our student kitchenette, and in the concerning classes the first week after printing is done. Opening hours of the cudi are on the website www.nfk.be and on Facebook. The cudi is open from the second week on.
All this info, and an introduction to our praesidium members, can also be found in the WELCOME BOOKLET

How to contact us

To stay informed about our activities please subscribe to our weekly newsletter: NFKalender (fill in your name and email address on the website in the box beneath the pictures) and join the Facebook group ‘NFK Social group’. We also have a NFK Facebook pageIf you have education related remarks or questions you can e-mail the education team: education@nfk.beTo reach cudi: cudi@nfk.beFor general remarks or questions preses@nfk.be & vice@nfk.be, send us a Facebook message or just ask a praesidium member. You’ll be sure to bump in to one of us at the Institute at any time!

Freshman weekend

To start our new year with a bang, NFK organizes a weekend for the new philosophy students. It’s the perfect way to get to know your fellow students and make a bunch of new friends. We have a lot of activities planned and will make sure you will have enough to eat and drink. You’ll have a great start of your first year with lots of fun and hopefully a close bond with your fellow students. You can sign up by writing an e-mail to: sociaal@nfk.beDon’t hesitate to contact us at this address with any questions.

Date: October 9-10-11.
Address: Schanker 70, Essen, Antwerpen.
Aimed price: 30 euros.

DeWijzer

Like every year, we publish deWijzer, our free magazine for philosophical, literary, political and other businesses. Info about how to participate in this great magazine will follow soon. For urgent mattersdewijzer@nfk.be.

WegWijzer

Each week we announce every activity we organise that week in the WegWijzer newsletter, in paperform as well as digital. For now we already give you the calendar of the first week.

Monday 21/09
11:00-13:00: Welcome session for International Program students by the Institute (HIW room B)
14:00-16:00: Examination Information meeting for all International Program students by the institute (HIW room B) (for more info sessions see http://hiw.kuleuven.be/eng/students/orientation-infomeetings/infosessions1516)
16:00 Tour around Leuven with NFK
17:00 Aperitif in the lounge, followed by dining at Alma together
22:00 Pub crawl. Meeting point at the gate of the Institute

Tuesday 22/09
22:00 Friendship “Speed Date” at our fakbar (Savoyestraat 10, 3000 Leuven)

Wednesday 23/09
13:00-16:00 NFK and other students will help you fill in your ISP and IER in the lounge
22:00 Meet us at the gate of the HIW to go to the opening party of the STUK music center

Friday 25/09
12:00-14:00 Bread meal (lunch) in the lounge for €1,50!