Onderwijsvertegenwoordiging

Wie zijn wij?

Het onderwijsteam van NFK vertegenwoordigt alle studenten aan het HIW. Voor vragen en meningen kunnen jullie altijd bij ons terecht. Als jullie problemen hebben met jullie examenrooster, uurrooster, leerstof of ander onderwijsgerelateerde zaken, helpen wij jullie graag. Mail dan naar onderwijs@nfk.beVoor informatie over het onderwijs- en examenregelement, zie deze pagina.

Een overzicht van de vertegenwoordigers dit jaar vind je via deze link.

Wat doen wij?

Wij vertegenwoordigen de studenten in verschillende vergaderingen: de POC, de Faculteitsraad en de Algemene Vergadering van de Studentenraad KU Leuven.

Er zijn twee POC’s (Permanente Onderwijscommissie): één voor het Nederlandstalige programma en één voor het internationale programma, inclusief de Mphil. Hier worden concrete onderwijszaken besproken die spelen op het HIW. Ze evalueert de programma’s, de didactische methoden en de examensystemen. Zij beslist over de praktische organisatie van het onderwijs, d.w.z. over lesroosters, werkvormen, studiebegeleiding, examenvormen en examenspreiding. De studenten moeten minstens 1/3 van de zitting vormen, en wij hebben hier dan ook veel invloed. De mening van de studenten kunnen wij hier goed overbrengen. De verslagen van de POC’s kan je vinden op de website van het HIW

De POC doet aan de Faculteitsraad voorstellen over de opleiding Wijsbegeerte (en haar Engelstalige variant). Hier worden zaken op het niveau van onze factulteit besproken. 

Het onderwijsteam van NFK zetelt ook in de Algemene Vergadering van de stura, de officiële studentenraad op het niveau van de KU Leuven. De studenten van het HIW hebben daar één stem. Deze vergadering wordt elke twee weken georganiseerd. Voor meer informatie, zie sturakuleuven.be.

Hoe vertegenwoordigen wij jullie mening?

Elke twee weken organiseren we een open onderwijsvergadering waarop alle filosofiestudenten welkom zijn. Hier willen we iedereen de ruimte geven om hun mening over onderwijs op zowel het facultaire als het universitaire niveau met ons te delen. We bespreken ook de stura-agenda.

Na elk semester worden veel vakken en docenten geëvalueerd via de docentenevaluatie. De uitkomsten hiervan zijn belangrijk en worden erg serieus genomen door de faculteit. Sinds 2015 is ook COBRA in werking. Hierdoor wordt de structuur van het onderwijs van elke faculteit en opleiding geëvalueerd. Dit gebeurt in gesprekken met random gekozen studenten. Voor meer informatie, ga naar  de website van KU Leuven of neem een kijkje op sturakuleuven.be/cobra

Om gemakkelijk bereikbaar te zijn, en jullie te updaten over de laatste nieuwtjes in onderwijsvertegenwoordiging, heeft NFK Onderwijs ook een facebookpagina. Geïnteresseerden kunnen hier alles lezen waar wij ons mee bezighouden.

We hopen jullie bij deze genoeg geïnformeerd te hebben. Aarzel niet om ons te contacteren via onderwijs@nfk.be!