Onderwijsvertegenwoordiging

NFK Onderwijs

NFK Onderwijs

  •  WIE ZIJN WIJ
  • WAT KAN JIJ DOEN?
  • HOE IN CONTACT BLIJVEN?
  • HOE GAAT ONDERWIJS IN ZIJN WERK?
  •  WIL JE MEER WETEN?

WIE ZIJN WIJ?
Het onderwijsteam van NFK representeert alle studenten aan het HIW. Je kan naar ons komen
met vragen, bezorgdheden, meningen en complimenten die je mogelijks hebt over je onderwijs
aan de faculteit of aan de universiteit. We zullen jou zo goed mogelijk helpen met problemen
zoals bv. je examenrooster, lessenrooster, studiemateriaal, etc.

WAT KAN JIJ DOEN?
Elke twee weken organiseren wij een open onderwijs vergadering waar alle filosofie studenten op
welkom zijn. Hier mag iedereen zijn mening geven over onderwijs. We bespreken ook de Stura
agenda en de agenda van de POC. Je kan de datum en plaats van deze vergaderingen telkens
vinden in de NFK kalender die terug te vinden is op onze website nfk.be en op onze NFK
Onderwijs facebook pagina.

Heb je een suggestie of klacht over één van je professoren of vakken? Of je nu feedback hebt
over de structuur van een vak of hoe een les gegeven wordt, je kan je input geven via onze
suggestie box. Dit formulier is volledig anoniem: Educations anoniem formulier.

Aan het einde van elk semester vraagt de faculteit jou om jouw vakken en professoren te
evalueren aan de hand van een evaluatieformulier. De resultaten hiervan zijn zeer belangrijk en
worden heel serieus genomen door de faculteit. Sinds 2015 bestaat ook COBRA, die het kwaliteit
van het onderwijs van de faculteit moet waarborgen. Het is een methode dat het onderwijs
evalueert door met studenten gericht te praten over hun eigen ervaringen. Meer informatie kan je
hierover vinden op de website van de KULeuven en op sturakuleuven.be/cobra.

Hopelijk hebben we je zo wat meer inzicht gegeven in hoe de studentenvertegenwoordigers jou
representeren aan het hoger instituut van de wijsbegeerte. Aarzel zeker niet om contact met ons
op te nemen!

HOE IN CONTACT BLIJVEN?

HOE GAAT ONDERWIJS IN ZIJN WERK?

Wij representeren de filosofiestudenten in verschillende organen op zowel faculteir, als
universitair niveau. We zijn aanwezig in de POC (permanente onderwijs comité), de
Faculteitsraad, het Faculteitsbestuur en Stura (de Algemene Vergadering van de Studentenraad).

In totaal zijn er twee POC’s (permanente onderwijs comité): één voor het Nederlandstalige
programma en één voor het internationale programma. Op dit niveau worden
onderwijsgerelateerde onderwerpen die zich afspelen in het HIW, besproken zoals bv. de
programma’s, didactische methodes en examensystemen. De POC reguleert en beslist ook de
praktische organisatie van het onderwijs vb. lessenroosters, studiebegeleiding, examenformaten
en examenflexibiliteit. Dit is het orgaan waar we de algemene mening van de filosofiestudenten
delen met de andere leden van de faculteit. In de Nederlandstalige en internationale POC zetelen
er respectievelijk 4 en 6 studentenvertegenwoordigers.
De POC dient zijn voorstellen over het filosofieprogramma in bij de Faculteitsraad. Hier kunnen
leden voorstellen en advies formuleren over het algemeen beleid van de faculteit. In de
faculteitsraad zetelen er 5 studenten studentenvertegenwoordigers.

Het Faculteitsbestuur houdt zich bezig met het dagdagelijks bestuur van de faculteit. Hier
hebben we één zetel.

Tenslotte heeft het onderwijsteam één zetel in Stura, de officiële studentenraad op het level van
de universiteit. Hier hebben de studenten van het HIW één stem. De algemene vergadering van
Stura komt tweewekelijks samen. Meer informatie vind je op hun website: sturakuleuven.be.

WIL JE MEER WETEN?

  •  Studentenvertegenwoordiging op universitair niveau: sturakuleuven.be
  • Onze studentenkring van filosofie: nfk.be
  • Voor meer informatie over het onderwijs- en examenbeleid zie deze deze pagina.
  •  Een overzicht van de vertegenwoordigers voor dit academiejaar vind je via deze link.