Kiesploeg

Bekijk en download het kiesboekje hier

Hoogpraesidium

Praeses

Rik

Rik, de vrolijkste Hollander van het gehele Instituut, is
volledig klaar om de studenten filosofie volgend jaar onder
zijn hoede te nemen. Met zijn grote glimlach,
Goudablonde haren en sympathieke hoogte kan je hem
onmogelijk missen. Altijd klaar om een ander te hulp te
snellen en immer begaan met het welzijn van zijn
studiegenoten is hij de ultieme kandidaat voor het
praesesschap. Het afgelopen jaar heeft hij heel wat
ervaring opgedaan binnen het praesidium, waardoor hij
ondertussen alle kneepjes van het vak kent. Door zijn
ervaring als onderwijsverantwoordelijke is hij reeds
volledig op de hoogte van de serieuzere kanten van
studentenvertegenwoordiging, en als DeWijzer-redacteur
heeft hij zich kunnen oefenen in de schoonschrijverij van
een echte politicus.

Schatbewaarders
Michiel S en Luca

Dat NFK een vereniging zonder winstoogmerk is, wilt niet zeggen dat er geen geld in het spel
is. Het wilt echter ook niet zeggen dat er geen winst nagestreefd wordt. Om dat te begrijpen, is
het van belang te kijken naar de betekenis die we toekennen aan ‘winst’. Zodat ons opkomend
praesidium maximale sociale winst boekt, zullen Michiel S en Luca hun inzicht in de
hedendaagse valuta aanwerven om erop toe te zien dat alles financieel in de juiste banen loopt.
Uit het verleden kunnen we met grote zekerheid
concluderen dat ze die taak tot een goed einde zullen
brengen: enerzijds zijn de verhalen van “Michiel en de
fakbarkassa” alom bekend, anderzijds liet Luca als
organisator van feestjes zien dat hij alles kent van
inkomsten en uitgaven. Samen zullen deze twee heren
steeds jachtig de sleutel van de schat op hun hart
dragen en dag en nacht waken: op dieven en op
gangster, misdadigers en oplichters. Boef noch beul
zal de sleutel kunnen bemachtigen. Dit duo is
uitermate verantwoordelijk en we twijfelen er niet aan
dat zij hun zware taak op een luisterrijke wijze zullen
voltrekken.

Functiepraesides

Anouchka, Luca, Dennis, Robin, Felien en Michiel S

Naast Rik als praeses en Luca en Michiel S als schatbewaarders, bestaat het hoogpraesidium
verder nog uit een aantal functiepraesides of functie-coördinatoren, die de werking binnen hun
team coördineren. Felien coördineert het nieuwe team ‘sociaal’, bij functie sport coördineert
Dennis zichzelf, Robin is verantwoordelijk voor het PR-team, Anouchka beheert het
cultuurteam, en Luca het feestteam.

Functies

Cultuur
Dries, Thibault, Felien, Anouchka en Vaes

Wonderleuke Anouchka zorgt er volgend jaar voor dat jullie je brok cultuur wel binnenkrijgen.
Geen wonder dat ze voor deze functie koos: ze verzorgde de regie van het NFK toneel “The
Picture of Dorian Gray.” Verder schrijft ze heimelijk gedichten: we kunnen enkel dromen dat
ze er volgend jaar enkele zal declameren op één van de vele verrijkende evenementen die ze op
poten zal zetten. Ook Dries heeft reeds tonnen ervaring in de culturele sector: met zijn
betoverende looks was hij de enige juiste keuze om Dorian Gray op scène te vertolken. Verstand
van theater heeft hij zeker, maar ook andere disciplines zullen volgend jaar rijkelijk aan bod
komen. Simon, of Vaes voor de vrienden, is overal een graaggeziene gast. Met zijn vrolijke
krullenbol, droge humor en aanstekelijke lach zal hij de interne sfeer in de werkgroep
verzekeren. Vervolgens Thibault: enkel al aan zijn eeuwige baret kan je zien dat deze jongen
van kunst en cultuur wel kaas gegeten heeft. Ook Felien, de Calliope van de groep, staat reeds
te trippelen om van volgend één groot cultureel festijn te maken!
Anouchka aan het woord: “Cultuur beleven
is niet alleen leuk maar ook belangrijk om
als filosoof voeling te krijgen met de
maatschappij. Met ons cultuurteam hebben
we als doel dat filosofiestudenten die
cultuurbelevenissen samen kunnen hebben,
en dat op allerlei domeinen. Dit jaar hebben
we bijvoorbeeld gezien dat filmavonden erg
populair zijn, dus daar zullen we tijdens onze
kiesweek en komend academiejaar zeker
mee doorgaan. Verder houden wij een oogje
in het zijl voor interessante expo’s en al het
andere dat Leuven te bieden heeft op
cultureel vlak.”

Onderwijs
Joëlle, Michiel S en Margot

Joëlle is enorm gemotiveerd in alles wat ze
doet. Volgend jaar wil ze graag alle studenten
zo goed mogelijk vertegenwoordigen in de
POC en binnen de Studentenraad van de KU
Leuven. De kwaliteit van ons onderwijs aan het
HIW bewaken, dat is haar ultieme doel volgend
jaar! Ook Margot is gemotiveerd: na al die
jaren leerlingenraad is ze blij dit engagement
verder te kunnen zetten. Michiel zal deze twee
gepassioneerde dames als ouderling met
ervaring onder de vleugels nemen en het team
gezamenlijk richting succes leiden.

DeWijzer
Kasper, Margot en Vaes

 

Dankzij deze drie kameraden worden
jullie volgend jaar voorzien van de
nodige dosis filosofische actualiteit en
creativiteit. Zij zullen proberen contacten
te leggen en de filosofiestudenten aan te
sporen om het potentieel van DeWijzer
waar te maken. Margot is in haar vrije
tijd onder andere bezig met poëzie en
besprak dit jaar meermaals het favoriete
gedicht van een bekende persoon in de
Veto. Zij zal haar skills inzetten zodanig
dat men later terugkijkt en kan zeggen
dat de nieuwe Van Ostaijen voor het eerst
publiceerde in DeWijzer. Kasper werkte dit jaar al mee aan het kringblad en het smaakt hem
naar meer. Met zijn ruime doch kritische blik zal hij de lezers in zulke mate enthousiasmeren
dat ze voor de volgende editie in de rij gaan staan. Vaes vervolledigt dit redactieteam en zal
van achter de toog van de fakbar altijd te weten komen wat er leeft bij de studenten.
Kasper aan het woord: “NFK heeft sinds lange tijd haar eigen kringblad, maar dat het al lang
bestaat wilt niet zeggen dat het altijd een even zeker bestaan heeft geleid. Even in perspectief
vorig jaar zijn er slechts twee edities uitgekomen, dit jaar staat de teller op drie, en een vierde
zal nog komen. Met die heropleving ben ik blij want DeWijzer is eigenlijk te mooi om te laten
vergaan: het vormt voor alle filosofiestudenten een platform waar ze creatief kunnen zijn en
publiceren wat ze schrijven, denken, tekenen, fotograferen, enzovoort. Ten eerste zie ik
DeWijzer als een medium naar de toekomst en het verleden, waarin dat filosofiestudenten
kunnen fixeren wat nu op losse wijze in hun gedachten leeft. Ten tweede wil ik DeWijzer
inzetten om de verbondenheid aan ons instituut te bevorderen, en dat met name door meer
Engels taalgebruik te promoten: op die manier kunnen alle filosofiestudenten meegenieten van
de creaties, en niet enkel de Nederlandstalige. Ten derde en laatste zie ik DeWijzer als een
plaats waar studenten kunnen experimenteren en proberen, zonder dat er formele consequenties
aan vasthangen. Wie eens wat anders wilt dan de gebondenheid van academische papers, is
welkom om creatief te zijn in DeWijzer!”

CuDi
Alma en Michiel G

Michiel en Alma vormen een
vrolijk duo: vriendelijk, goedlachs
en sociaal. Ideale kandidaten voor
de CuDi! Voor al jullie cursussen,
verplichte literatuur , uitgetypte
notities en levensreddende schema’s
moeten jullie bij hen zijn. En
eenmaal daar: sla gerust een
babbeltje, deze twee kanjers wil je
garantie te vriend krijgen!

Fakbar
Elise, Thibault, Abheer, Vaes en Felix

Vaes is een party animal. Zonder twijfel zal hij je verleiden tot het placeren van een dansje:
tegen zo’n vriendelijke ogen kan je geen nee zeggen. Felix zal je met zijn tapskills betoveren.
Ontdek elke dinsdagavond een nieuw biertje (of de homemade limonade) en maak van de
gelegenheid gebruik om deze hunk in levende lijve aan het werk te zien. Thibault en Elise
kennen de beste plaatjes om een lading filosofiestudenten aan het dansen te krijgen, maar weten
ook wat te draaien om een gemoedelijke
sfeer te creëren: wees welkom om te
debatteren over de theorieën van je favo
filosoof, maar ook gewoon om een avond
lang vol te zeveren met cafépraat. Abheer
aka The Shotmaster is een gezellige
jongeman die je avond vast en zeker nog
een stuk toffer weet te maken!
Abheer aan het woord: “SHOTS?! too
much alcohol makes you wanna pee, don’t
do it on the streets. PEACE!”

Feest
Abheer, Jade, Marie, Dennis en Luca

Marie ziet er met haar lange bruine haren en grote
bruine ogen uit als de ultieme dancing queen. Haar
lach op zich is een feestje! Zie maar dat je in
september goed uitrust, want volgend jaar wordt een
feestjaar om U tegen te zeggen. Ook Jade is een
echte party animal. Met haar verleidelijke
dansmoves maakt ze van elke avond een feestje.
Luca staat bekend als sultan of swing. Door zijn
ervaring bij RadioScorpio kent Dennis de beste
plaatjes. Ten slotte Abheer: met zijn sympathieke
voorkomen en knotsgekke ideeën zal hij van
volgend jaar verzekerd een jaar vol vertier maken.

PR

Robin, Michiel G and Walt

Walt, Michiel en Robin ontpoppen zich
volgend jaar tot ware PR-masterminds.
Verwacht een volgespamde mailbox,
twitter, facebook, instagram en snapchat.
Verwacht de kleurrijkste posters en de
verleidelijkste banners. Verwacht helemaal
overtuigd te worden door de charmes van
de bevallige Robin met haar vuurrode
lippen. Verwacht gepersuadeerd te worden
door de stoere Michiel G met zijn
mannelijke baard. Verwacht je eraan dat de sympathieke Walt je helemaal voor zich zal winnen.
Robin aan het woord: “Het doel van team PR is om te zorgen dat alle filosofiestudenten op de
hoogte zijn van wat er binnen de kring gaande is. Wanneer dat niet het geval is, zullen vele
studenten ook niet betrokken zijn, en in die zin is PR essentieel voor een de verbondenheid van
een studentenkring als NFK. Er doet zich echter een moeilijkheid voor: vandaag staan sociale
media centraal bij informatieverspreiding, en op dergelijke media heerst
veelal chaos. Door die chaos is het soms moeilijk om iedereen online te
bereiken, ook al is nagenoeg iedereen online actief. Om die reden zullen we
niet enkel werken via Facebook, maar ook zeker blijven aankondigingen
maken in de lessen, en fysieke posters ophangen in de faculteit zelf.”

Webmaster
Tom

De Cybergod is neergedaald van de berg Olympus om ons te assisteren met
onze technologische zorgen. Met behulp van zijn groot arsenaal aan
lifehacks, memes en shortcuts zorgt hij met veel liefde voor onze website.
Daarnaast geeft hij ons technisch advies over alles en nog wat. Net als Bill
Gates is hij een prodigee in het
technische veld. Hopelijk maakt hij, in
tegenstelling tot Bill, ook zijn studies af?

Sociaal
Walt, Abheer, Felien en Dennis

De vier gezelligste mensen van het gehele Instituut. Met hun
uitnodigende ogen, warme glimlachen, vriendelijke
posturen en sociale smalltalk verzorgen zij de sociale
cohesie aan het HIW. Samen zorgen ze ervoor dat iedereen
zich thuis voelt tussen de blauwe regen, de aloude gebouwen
en de romantische bomen. Bachelors en masters, proffen en doctoraatstudenten, Vlamingen,
Nederlanders en internationals, meisjes en jongens en de leden van de overige geslachten: ons
team Sociaal zorgt ervoor dat iedereen hier zijn plekje vindt.
Felien aan het woord: “Terug van weggeweest is functie Sociaal. In tegenstelling tot vroeger
geven we het deze keer wel een bredere invulling. Ons team vervult niet enkel de zaken die
team Onthaal de vorige twee jaren verzorgde, maar we nemen ook de functies van team
International over, en daarin assisteren we het hele praesidium. Zo proberen we het
samenhorigheidsgevoel van de studenten te vergroten. Sociaal zal dit jaar op vraag van het
instituut ook de Mental Health Week organiseren, en we zorgen ook voor het
eerstejaarsweekend en activiteiten in de lounge. Veel werk dus maar ik kijk er alvast naar uit!”

Sport
Dennis

Deze jonge, atletische Limburger verzorgt volgend jaar ons
filosofisch sportprogramma. Hij staat bekend als een man met
ballen, maar kan hij dit ook bewijzen? Met zijn ambitie voor DadJokes
en Basketbal zal hij er voor zorgen dat NFK bekers wint in
allerhande disciplines. Naast deze grote ambities wilt hij er echter
vooral voor zorgen dat de filosofen van het HIW gezond blijven en
eens kunnen ontspannen tussen al dat hard studeren.