Election week results 2024

Kringverkiezing 2024-2025

Het gedetecteerd aantal stemgerechtigden is 656

Resultaten van deze stemming

Er zijn volgend aantal stemgerechtigden: 656

Er hebben volgend aantal mensen gestemd: 86 (13.11%)

Beste student
Breng hieronder je stem uit voor:
* Het hoogpraesidium van NFK 2024 – 2025 (tevens deel van het bestuursorgaan NFK vzw)
* De functiecoördinatoren en praesidiumleden (per functie) van NFK 2024 – 2025
* De studentenvertegenwoordigers van wijsbegeerte voor 2024 – 2025

Als je je wil onthouden van de stemming, vul dit formulier dan niet in, en klik niet op ‘Verzenden’.

Dear student
cast your vote for:
* The high praesidium of NFK 2024 – 2025 (will also be members of the board of NFK npo)
* The function coordinators and members of the NFK praesidium (per function) 2024 – 2025
* The student representatives of philosophy 2024 – 2025

If you want to abstain from this election, please don’t fill in this form, and don’t click on ‘Verzenden’.

NOOT/NOTE
Om decretale redenen staat Nederlands op de eerste plaats met de Engelse vertaling tussen haakjes waar nodig.

Because of Flemish law, the questions will always be posed in Dutch with an English translation between brackets when necessary.

Wens je volgende personen te verkiezen als hoogpraesidium voor de respectievelijke functie? Selecteer alle namen die je wil verkiezen. — (Do you wish to elect the following people as the high praesidium for the respective function? Select all names you wish to elect.)
Han Polspoel: Praeses: 75 (87.21%)
Jorrit Verdeyen: Vice-Praeses: 74 (86.05%)
Siebrand van der Struijs: Vice-Praeses: 78 (90.7%)

Wens je volgende personen te verkiezen als functiecoördinator voor de respectievelijke functie? Selecteer alle namen die je wil verkiezen. — (Do you wish to elect the following people as function-coordinator for the respective function? Select all names you wish to elect.)
Lena Craenen: Social-Culture: 74 (86.05%)
Siebrand van der Struijs: Fakbar: 77 (89.53%)
Annika lauwerys: Social-Culture: 75 (87.21%)
Robin Thiry: Party: 77 (89.53%)
Hazel Chen: Breadmeal: 76 (88.37%)

Wens je volgende personen te verkiezen voor de respectievelijke functie(s)? Selecteer alle namen die je wil verkiezen. — (Do you wish to elect the following people for the respective function(s)? Select all names you wish to elect.)
Mai-Lan Phung: Cudi & Breadmeal & Culture-Social: 72 (83.72%)
ward schouterden: Sport: 75 (87.21%)
Vera Geurtsen: Fakbar & Party: 77 (89.53%)
Robin Thiry: Fakbar: 79 (91.86%)
Isaac Waltherus: Breadmeal: 68 (79.07%)
Jasper Knaepen: Breadmeal: 69 (80.23%)
Puck van Wieringen: Fakbar & Social: 76 (88.37%)
Storm Visser: Fakbar: 75 (87.21%)

Wens je volgende personen te verkiezen als studentenvertegenwoordiger in het respectievelijke bestuursorgaan? Selecteer alle namen die je wil verkiezen. — (Do you wish to elect the following people in the mentioned board or council? Select all names you wish to elect.)
Han Polspoel: Faculteitsbestuur (Faculty Board): 72 (83.72%)
Han Polspoel: Faculteitsraad (Faculty Council): 71 (82.56%)
Sam Blervacq: Faculteitsraad (Faculty Council): 74 (86.05%)
Yongchen Lai: POC Philosophy: 75 (87.21%)
Siebrand Van Der Struijs: POC Wijsbegeerte: 76 (88.37%)