Nota Wijziging HR

Ter voorbereiding op de AV van 3 mei 2016, voor het agendapunt i.v.m. het wijzigen van het Huishoudelijk Reglement, stelt de RVB volgende bestanden ter beschikking

  • Een nota met alle wijzigingen die we voorstellen (http://bit.ly/1qImE1b). In het vet de puntjes waar we in het bijzonder aandacht aan willen besteden tijdens de AV.
  • Een geaggregeerde versie van die wijzigingen in een nieuw HR (http://bit.ly/1XOSoN7).
  • Een vergelijkend document met het huidige HR en de geaggregeerde nieuwe versie naast elkaar in kolommen (http://bit.ly/1SqRRxm). Ongewijzigde artikels staan in normaal lettertype; volledig gewijzigde of toegevoegde artikels staan scheefgedrukt; gewijzigde delen van artikels staan scheefgedrukt en onderlijnd; gewiste (delen van) artikels staan scheefgedrukt en doorhaald.

Iedereen krijgt op de AV de kans om bemerkingen te maken bij de voorgestelde wijzigingen, of zelf wijzigingen voor te stellen.