Kringlied

Opname van het lied 

Tekst van het lied

1/
De uil van Minerva slaapt zacht.
En ruilen zon en maan van wacht,
Dan kant z’n blik door het land, want
Het licht van plicht, verheven, brandt!
Minera’s owl sleeps by day-light.
When stars appear to show what’s right,
One can’t help but gaze at wide life
Horizons, that’s a thinker’s plight!

Refrein:
(Thanatos, wacht! bis)
Thanatos wacht als wij denken want
Dood en het leven die staan apart!
Wijsheid verblijdt ons bij ’t NFK!
Klinkt nog en zingt nog op ’t NFK!
(Thanatos, wait! bis)
Thanatos waits whilst our thoughts shed light,
(For) life and death never coincide!
Wisdom, the bliss of our NFK!
Sing loud and cheer proud for NFK!

2/
De uil van Minerva maakt jacht,
En wuilt terstond zijn vederpracht.
Dan staat het bos gans bedacht, tracht
Het schuilen niet voor vreemde macht!
Minerva’s owl takes a true flight,
And flocks around its feather pride,
Caressing leaves with a breeze. Whilst
Thy forest knows no foreign fright!
3/
De uil van Minerva waakt zacht.
En ruilen maan en zon van wacht,
Dan brandt ons verlangen ’t hart, start
De dag opnieuw, wij leren hard…
Minerva’s owl wakes by night-light.
Oh sun, arise to show what’s right.
Desire that burns in our hearts: stride
Through knowledge to achieve new heights!