Praesidium ’13 ’14

Cudi

Dit jaar zijn wij verantwoordelijk zijn voor de cursusdienst. Het is onze queeste jullie de teksten en cursussen te geven die jullie zo nodig hebben en jullie zo te verlichten. Wij zullen de drukkers zijn van de kennis die jullie in jezelf gedramd moeten hebben tegen het einde van volgend jaar. Wij zijn de cudi-maatjes, Lore Brepoels en Hannes Van Engeland.
Next year we will be responsible for the course service. It’s going to be our quest to provide you with the texts and courses you’ll be craving for and by doing so, enlighten you. We will be the printers of the knowledge you have to master by the end of the next year. We are the cudi-buddies, Lore Brepoels and Hannes Van Engeland.

cudi@nfk.be

Schatbewaarder/ Treasurer

 

 

 

(Juliette de Wit)

Feest/ Party

Of het glas halfvol of halfleeg is, is een filosofische vraag. Wat het antwoord ook mag wezen, deze feestploeg vult het jouwe bij! Schol!

Whether the glass is half full or half empty is a philosophical question. Whatever the answer may be, this party crew will fill yours up! Cheers!

(Joep Bronneberg, Koen Vangramberen, Mathilde Geysen)

PR 

Dag beste medefilosofen! Wij, Charlotte en Ellen, zijn van plan jullie volgend academiejaar elke week met deze woorden te begroeten. Als pr zijnde dragen wij immers de verantwoordelijkheid om jullie met veel plezier en enthousiasme in te lichten over alle prachtige activiteiten die Ataraxia voor jullie zal plannen.
Dit wondere gebeuren kan natuurlijk enkel plaatsvinden
wanneer je een stem uitbrengt. Dus, kom naar onze kiesweek en kijk zelf of dit smaakt naar meer!Hi there dear fellow philosophers!
We, Charlotte and Ellen, have the intention of greeting you weekly with these four words. Since we’re the candidates for pr, we are responsible for an enthousiastic briefing off all the fantastic activities that Ataraxia will plan for you.
This magical happening can only occur if you vote for us. So, come to our election week and decide for yourself if you want more!

(Ellen Turelinckx, Charlotte Fortems)

 pr@nfk.be
Onderwijs/ Education

“We don’t need no education.” Ook Pink Floyd slaat de bal wel eens mis. Onderwijs is wat ons samenbrengt… Graag houden wij – Erdem Yılmaz en Marie Vanwingh- jullie op de hoogte van het reilen en zeilen in onderwijsland. Wij zijn dan ook luisterend oor en aanspreekpunt. Wij willen een stem geven aan de belangen van studenten. We hopen eerstejaars wegwijs te maken in de jungle van afkortingen als ISP en IER en in het doolhof dat het minorsysteem soms kan zijn.
“We don’t need no education.” Even Pink Floyd sometimes makes mistakes. Education is what we share. We want to inform you about important decisions concerning our education. It’s our task to listen to you and to communicate with you.

(Marie Vanwingh)

onderwijs@nfk.be

Sport

Dit sterrenteam -Ewoud De Sadeleer en Lorenzo Buti- neemt de functie Sport en Spel onder zijn vleugels. Met enthousiasme kijken we al uit naar de waaier van activiteiten die we voor jullie in petto hebben. We leggen de lat volgend jaar torenhoog, met als enige doelstelling de nfk’ers onvergetelijke activiteiten voor te schotelen waar je het later zelfs nog met je kleinkinderen over zult hebben. Met een focus op zowel sport als spel laten wij niemand ongemoeid of onberoerd. Laat het iedereen maar al weten dat er bij Sport en Spel niet aan half werk wordt gedaan: Als wij gaan, dan gaan wij hard!

This five star team –Ewoud De Sadeleer and Lorenzo Buti- takes hold of the function Sports and Games. We’re looking forward to show you the various awesome activities that we have in store for you. Next year we’re playing it big and aiming high, with our only goal being giving you activities you’ll never forget. With a focus on both sports and games we’re leaving nobody undisturbed, unaffected or untouched. Let everybody know that next year we mean business!

(Ewoud De Sadeleer, Lorenzo Butti) 
sport@nfk.be

Fakbar

‘This is the place where we will tell you to drink beer and you will like it. And drink it.’

(Katleen Pasgang, Vincent nijs)

Cultuur

Cultuur verheft de mens boven de dieren. Cultuur hoort essentieel tot ons menszijn en verrijkt het. Filosofen zijn zich daar als geen ander van bewust en de post cultuur binnen het presidium van het NFK is dan ook altijd een bijzondere geweest. Dit jaar zullen wij onze uiterste best doen de zware plicht die deze met zich meebrengt zo goed mogelijk te vervullen. Van onze volledige inzet en toewijding kunt u zeker zijn, aan ambitie ontbreekt het ons niet. Sterker nog, wij zullen proberen uw culturele leven tot een hoogtepunt te brengen waar u later slechts weemoedig aan terug kunt denken!
Daar u niet volledig in passiviteit te laten rusten, willen wij u aanmoedigen met het volgende citaat:
One ought every day at least, to hear a little song, read a good poem, see a fine picture, and, if it were possible, to speak a few reasonable words.
~ Goethe

Culture is what elevates man above the animals. Culture is an essential part of humanity and enriches it. Philosophers realise this better than anybody else and the function “culture” as part of the presidium has therefore always been a special one. This year, we will do our utmost best to fulfill this task as good as possible. You can definitly count on our full commitment, dedication and ambition. In fact, we’ll even try to uplift your cultural life to a point of which you’ll look back to with great nostalgia! As we don’t want to leave you in a stage of complete passivity, we’d like to all encourage you with the next quote:
One ought every day at least, to hear a little song, read a good poem, see a fine picture, and, if it were possible, to speak a few reasonable words.
~ Goethe

(Hannelore Verbelen, Christiaan Schoonenberg, Lalina Goddard)

cultuur@nfk.be

Triumviraat

Praeses: Roderik De Turck

Vicepraesides: Vincent De Weerdt, Elly Suys