NFK VZW

// English below

NFK heeft reeds een lange geschiedenis. In 2010 gingen de redactie van deWijzer voor ons 40-jarig bestaan op zoek in stoffige archieven en rimpelige geheugens. Het resultaat van deze zoektocht kan je nu online bekijken.

In 2014 besloot het toen zetelende praesidium om de overgang van een feitelijke vereniging naar een vzw te maken. Op die manier verkregen onze geliefde kring en haar vrijwilligers juridische bescherming en verkregen we een basis voor continu├»teit binnen de kring.

De noodzakelijke administratieve rompslomp die dit met zich meebrengt, vindt u op deze pagina. Dit betreft onze statuten, het huishoudelijk reglement en verslagen van de Algemene Vergadering. Verslagen van het Dagelijks Bestuur, ons praesidium, kan u vinden onder de gelijknamige link in het menu van deze website. Verslagen van de Raad van Bestuur kunnen door leden geraadpleegd worden in de Cudi.

U kan de Raad van Bestuur steeds bereiken via praeses@nfk.be.

[ENGLISH]

NFK has a long history. To preserve this heritage, to install a base of continuity and to protect its volunteers, the praesidium of 2014 decided to make the transition to a non-profit association.

The neccessary paperwork can be found on this page. This comprises of the status, the bylaws and minutes of the General Assembly. Minutes of the Executive Commitee, our praesidium, can be found via the eponymous menu link. Every member can consult the minutes of the Board of Directors in the cudi.

You can always contact the Board of Directors via praeses@nfk.be.


Statuten (statutes) 20160321 
Huishoudelijk Reglement (bylaws) 2016-05-03

AV 2014-05-14
AV 2015-05-05
AV 2015-10-13
AV 2015-11-10