Praesidium 2018-2019

Hoogpraesidium

Praeses

Rik

Rik, de vrolijkste Hollander van het gehele Instituut, is volledig klaar om de studenten filosofie volgend jaar onder zijn hoede te nemen. Met zijn grote glimlach, Goudablonde haren en sympathieke hoogte kan je hem onmogelijk missen. Altijd klaar om een ander te hulp te snellen en immer begaan met het welzijn van zijn studiegenoten is hij de ultieme kandidaat voor het praesesschap. Het afgelopen jaar heeft hij heel wat ervaring opgedaan binnen het praesidium, waardoor hij ondertussen alle kneepjes van het vak kent. Door zijn ervaring als onderwijsverantwoordelijke is hij reeds volledig op de hoogte van de serieuzere kanten van studentenvertegenwoordiging, en als DeWijzer-redacteur heeft hij zich kunnen oefenen in de schoonschrijverij van een echte politicus.

Schatbewaarders
Michiel S en Luca

Dat NFK een vereniging zonder winstoogmerk is, wilt niet zeggen dat er geen geld in het spel is. Het wilt echter ook niet zeggen dat er geen winst nagestreefd wordt. Om dat te begrijpen, is het van belang te kijken naar de betekenis die we toekennen aan ‘winst’. Zodat ons opkomend praesidium maximale sociale winst boekt, zullen Michiel S en Luca hun inzicht in de hedendaagse valuta aanwerven om erop toe te zien dat alles financieel in de juiste banen loopt. Uit het verleden kunnen we met grote zekerheid concluderen dat ze die taak tot een goed einde zullen brengen: enerzijds zijn de verhalen van “Michiel en de fakbarkassa” alom bekend, anderzijds liet Luca als organisator van feestjes zien dat hij alles kent van inkomsten en uitgaven. Samen zullen deze twee heren steeds jachtig de sleutel van de schat op hun hart dragen en dag en nacht waken: op dieven en op gangster, misdadigers en oplichters. Boef noch beul zal de sleutel kunnen bemachtigen. Dit duo is uitermate verantwoordelijk en we twijfelen er niet aan dat zij hun zware taak op een luisterrijke wijze zullen voltrekken.

Functiepraesides

Anouchka, Luca, Dennis, Robin, Felien en Michiel S

Naast Rik als praeses en Luca en Michiel S als schatbewaarders, bestaat het hoogpraesidium verder nog uit een aantal functiepraesides of functie-coördinatoren, die de werking binnen hun team coördineren. Felien coördineert het nieuwe team ‘sociaal’, bij functie sport coördineert Dennis zichzelf, Robin is verantwoordelijk voor het PR-team, Anouchka beheert het cultuurteam, en Luca het feestteam.

 

Functies

Cultuur
Dries, Thibault, Felien, Anouchka en Vaes

Wonderleuke Anouchka zorgt er volgend jaar voor dat jullie je brok cultuur wel binnenkrijgen. Geen wonder dat ze voor deze functie koos: ze verzorgde de regie van het NFK toneel “The Picture of Dorian Gray.” Verder schrijft ze heimelijk gedichten: we kunnen enkel dromen dat ze er volgend jaar enkele zal declameren op één van de vele verrijkende evenementen die ze op poten zal zetten. Ook Dries heeft reeds tonnen ervaring in de culturele sector: met zijn betoverende looks was hij de enige juiste keuze om Dorian Gray op scène te vertolken. Verstand van theater heeft hij zeker, maar ook andere disciplines zullen volgend jaar rijkelijk aan bod komen. Simon, of Vaes voor de vrienden, is overal een graaggeziene gast. Met zijn vrolijke krullenbol, droge humor en aanstekelijke lach zal hij de interne sfeer in de werkgroep verzekeren. Vervolgens Thibault: enkel al aan zijn eeuwige baret kan je zien dat deze jongen van kunst en cultuur wel kaas gegeten heeft. Ook Felien, de Calliope van de groep, staat reeds te trippelen om van volgend één groot cultureel festijn te maken! Anouchka aan het woord: “Cultuur beleven is niet alleen leuk maar ook belangrijk om als filosoof voeling te krijgen met de maatschappij. Met ons cultuurteam hebben we als doel dat filosofiestudenten die cultuurbelevenissen samen kunnen hebben, en dat op allerlei domeinen. Dit jaar hebben we bijvoorbeeld gezien dat filmavonden erg populair zijn, dus daar zullen we tijdens onze kiesweek en komend academiejaar zeker mee doorgaan. Verder houden wij een oogje in het zijl voor interessante expo’s en al het andere dat Leuven te bieden heeft op cultureel vlak.”

Onderwijs
Joëlle, Michiel S en Margot

Joëlle is enorm gemotiveerd in alles wat ze doet. Volgend jaar wil ze graag alle studenten zo goed mogelijk vertegenwoordigen in de POC en binnen de Studentenraad van de KU Leuven. De kwaliteit van ons onderwijs aan het HIW bewaken, dat is haar ultieme doel volgend jaar! Ook Margot is gemotiveerd: na al die jaren leerlingenraad is ze blij dit engagement verder te kunnen zetten. Michiel zal deze twee gepassioneerde dames als ouderling met ervaring onder de vleugels nemen en het team gezamenlijk richting succes leiden.

DeWijzer
Kasper, Margot en Vaes

Dankzij deze drie kameraden worden jullie volgend jaar voorzien van de nodige dosis filosofische actualiteit en creativiteit. Zij zullen proberen contacten te leggen en de filosofiestudenten aan te
sporen om het potentieel van DeWijzer waar te maken. Margot is in haar vrije tijd onder andere bezig met poëzie en besprak dit jaar meermaals het favoriete gedicht van een bekende persoon in de Veto. Zij zal haar skills inzetten zodanig dat men later terugkijkt en kan zeggen dat de nieuwe Van Ostaijen voor het eerst publiceerde in DeWijzer. Kasper werkte dit jaar al mee aan het kringblad en het smaakt hem naar meer. Met zijn ruime doch kritische blik zal hij de lezers in zulke mate enthousiasmeren dat ze voor de volgende editie in de rij gaan staan. Vaes vervolledigt dit redactieteam en zal ,van achter de toog van de fakbar altijd te weten komen wat er leeft bij de studenten. Kasper aan het woord: “NFK heeft sinds lange tijd haar eigen kringblad, maar dat het al lang bestaat wilt niet zeggen dat het altijd een even zeker bestaan heeft geleid. Even in perspectief vorig jaar zijn er slechts twee edities uitgekomen, dit jaar staat de teller op drie, en een vierde zal nog komen. Met die heropleving ben ik blij want DeWijzer is eigenlijk te mooi om te laten vergaan: het vormt voor alle filosofiestudenten een platform waar ze creatief kunnen zijn en publiceren wat ze schrijven, denken, tekenen, fotograferen, enzovoort. Ten eerste zie ik DeWijzer als een medium naar de toekomst en het verleden, waarin dat filosofiestudenten kunnen fixeren wat nu op losse wijze in hun gedachten leeft. Ten tweede wil ik DeWijzer inzetten om de verbondenheid aan ons instituut te bevorderen, en dat met name door meer Engels taalgebruik te promoten: op die manier kunnen alle filosofiestudenten meegenieten van de creaties, en niet enkel de Nederlandstalige. Ten derde en laatste zie ik DeWijzer als een plaats waar studenten kunnen experimenteren en proberen, zonder dat er formele consequenties aan vasthangen. Wie eens wat anders wilt dan de gebondenheid van academische papers, is welkom om creatief te zijn in DeWijzer!”

CuDi
Alma en Michiel G

Michiel en Alma vormen een vrolijk duo: vriendelijk, goedlachs en sociaal. Ideale kandidaten voor de CuDi! Voor al jullie cursussen, verplichte literatuur , uitgetypte notities en levensreddende schema’s moeten jullie bij hen zijn. En eenmaal daar: sla gerust een babbeltje, deze twee kanjers wil je garantie te vriend krijgen!

Fakbar
Elise, Thibault, Abheer, Vaes en Felix

Vaes is een party animal. Zonder twijfel zal hij je verleiden tot het placeren van een dansje: tegen zo’n vriendelijke ogen kan je geen nee zeggen. Felix zal je met zijn tapskills betoveren. Ontdek elke dinsdagavond een nieuw biertje (of de homemade limonade) en maak van de gelegenheid gebruik om deze hunk in levende lijve aan het werk te zien. Thibault en Elise kennen de beste plaatjes om een lading filosofiestudenten aan het dansen te krijgen, maar weten ook wat te draaien om een gemoedelijke sfeer te creëren: wees welkom om te debatteren over de theorieën van je favo filosoof, maar ook gewoon om een avond lang vol te zeveren met cafépraat. Abheer aka The Shotmaster is een gezellige jongeman die je avond vast en zeker nog een stuk toffer weet te maken! Abheer aan het woord: “SHOTS?! too much alcohol makes you wanna pee, don’t do it on the streets. PEACE!”

Feest
Abheer, Jade, Marie, Dennis en Luca

Marie ziet er met haar lange bruine haren en grote bruine ogen uit als de ultieme dancing queen. Haar lach op zich is een feestje! Zie maar dat je in september goed uitrust, want volgend jaar wordt een feestjaar om U tegen te zeggen. Ook Jade is een echte party animal. Met haar verleidelijke dansmoves maakt ze van elke avond een feestje. Luca staat bekend als sultan of swing. Door zijn ervaring bij RadioScorpio kent Dennis de beste plaatjes. Ten slotte Abheer: met zijn sympathieke voorkomen en knotsgekke ideeën zal hij van volgend jaar verzekerd een jaar vol vertier maken.

PR

Robin, Michiel G and Walt

Walt, Michiel en Robin ontpoppen zich volgend jaar tot ware PR-masterminds. Verwacht een volgespamde mailbox, twitter, facebook, instagram en snapchat. Verwacht de kleurrijkste posters en de verleidelijkste banners. Verwacht helemaal overtuigd te worden door de charmes van de bevallige Robin met haar vuurrode lippen. Verwacht gepersuadeerd te worden door de stoere Michiel G met zijn mannelijke baard. Verwacht je eraan dat de sympathieke Walt je helemaal voor zich zal winnen. Robin aan het woord: “Het doel van team PR is om te zorgen dat alle filosofiestudenten op de hoogte zijn van wat er binnen de kring gaande is. Wanneer dat niet het geval is, zullen vele studenten ook niet betrokken zijn, en in die zin is PR essentieel voor een de verbondenheid van een studentenkring als NFK. Er doet zich echter een moeilijkheid voor: vandaag staan sociale media centraal bij informatieverspreiding, en op dergelijke media heerst veelal chaos. Door die chaos is het soms moeilijk om iedereen online te bereiken, ook al is nagenoeg iedereen online actief. Om die reden zullen we niet enkel werken via Facebook, maar ook zeker blijven aankondigingen maken in de lessen, en fysieke posters ophangen in de faculteit zelf.”

Webmaster
Tom

De Cybergod is neergedaald van de berg Olympus om ons te assisteren met onze technologische zorgen. Met behulp van zijn groot arsenaal aan lifehacks, memes en shortcuts zorgt hij met veel liefde voor onze website. Daarnaast geeft hij ons technisch advies over alles en nog wat. Net als Bill Gates is hij een prodigee in het technische veld. Hopelijk maakt hij, in tegenstelling tot Bill, ook zijn studies af?

Sociaal
Walt, Abheer, Felien en Dennis

De vier gezelligste mensen van het gehele Instituut. Met hun uitnodigende ogen, warme glimlachen, vriendelijke posturen en sociale smalltalk verzorgen zij de sociale cohesie aan het HIW. Samen zorgen ze ervoor dat iedereen zich thuis voelt tussen de blauwe regen, de aloude gebouwen en de romantische bomen. Bachelors en masters, proffen en doctoraatstudenten, Vlamingen,
Nederlanders en internationals, meisjes en jongens en de leden van de overige geslachten: ons team Sociaal zorgt ervoor dat iedereen hier zijn plekje vindt. Felien aan het woord: “Terug van weggeweest is functie Sociaal. In tegenstelling tot vroeger geven we het deze keer wel een bredere invulling. Ons team vervult niet enkel de zaken die team Onthaal de vorige twee jaren verzorgde, maar we nemen ook de functies van team International over, en daarin assisteren we het hele praesidium. Zo proberen we het samenhorigheidsgevoel van de studenten te vergroten. Sociaal zal dit jaar op vraag van het instituut ook de Mental Health Week organiseren, en we zorgen ook voor het eerstejaarsweekend en activiteiten in de lounge. Veel werk dus maar ik kijk er alvast naar uit!”

Sport
Dennis

Deze jonge, atletische Limburger verzorgt volgend jaar ons filosofisch sportprogramma. Hij staat bekend als een man met ballen, maar kan hij dit ook bewijzen? Met zijn ambitie voor DadJokes en Basketbal zal hij er voor zorgen dat NFK bekers wint in allerhande disciplines. Naast deze grote ambities wilt hij er echter vooral voor zorgen dat de filosofen van het HIW gezond blijven en eens kunnen ontspannen tussen al dat hard studeren.