Wegwijzer 18-05-2015

// English below

WEGWIJZER

Aan alle mooie liedjes komt een einde… Daarom hier nog enkele schijven en een toffe week!

“And I see that it makes me anti everything. And I see that it makes me want to shed my skin. Revelation leading to my psychosis and inspiration. Digest another hallucination, psychosis by recreation. Happy till the next deterioration, psychosis.” (Poets of the Fall – Psychosis)

ProfessorMoyaert staat altijd met een antwoord klaar en dat is deze keer niet anders. Op dinsdag geeft hij een lezing met als onderwerp “Hoe werkt de psychoanalyse als het lukt?”. De lezing gaat door in de Kardinaal Mercierzaal en begint om 20:15. Achteraf is er een receptie in de Salons met gebakjes en drankjes. Kom dus zeker langs!

“Feel the vibe through your body. Feel the alcohol tonight. Because there ain’t no party like an alcoholic party.” (DJ Kicken – Ain’t No Party)

Drink dinsdagavond voor de laatste keer dit jaar je lievelingsbier in de tofste fakbar van het land! We verwachten jullie allemaal in het M-café vanaf 22:00, want geef nu toe; hoe kan je anders een geweldige blok starten?

“We don’t need no education. We don’t need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Hey teacher, leave them kids alone.” (Pink Floyd – Another Brick in the Wall)

Om dan effectief aan die fantastische blok te beginnen, zijn er uiteraard boeken nodig. We do need education! De cudi zal deze week gesloten zijn, maar we staan nog steeds voor jullie klaar. Je onmisbare, noodzakelijke cursussen zijn slechts een muisklik van je verwijderd. Stuur een mailtje naar cudi@nfk.be en wij zorgen ervoor dat jij alles hebt om te beginnen studeren!

Om conform de inleiding te eindigen: Na regen komt zonneschijn! Heel veel succes tijdens de blok en de examens. Niet vergeten, gedeelde smart is halve smart. Doe je best en dan word je beloond met een schitterende vakantie. Zie dit echter niet als een vaststaand feit, want hoogmoed komt voor de val. Dek je in en zorg dat je niet door het oog van de naald moet kruipen of nog erger, dat je ouders je een vakantie lang met de neus op de feiten drukken. Dus, laat die bloemen nog maar even binnen staan!

Kusjes, het PR-team. xoxo

// English

NFKALENDAR

All good songs come to an end… Therefore we’ve got some awesome tunes and a nice week!

“Feel the vibe through your body. Feel the alcohol tonight. Because there ain’t no party like an alcoholic party.” (DJ Kicken – Ain’t No Party)

Tuesdaynight is the last time this semester you’ll get the chance to come to the best fakbar of the country and drink your favourite beer! We expect you all at the M-café starting from 22:00, because you have to admit this is the best way to start the exams off great!

 “We don’t need no education. We don’t need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Hey teacher, leave them kids alone.” (Pink Floyd – Another Brick in the Wall)

To really start the fantastic ‘blok’ (the period in which you’re supposed to study for your exams), you obviously need some books. We do need education! The cudi will be closed this week, but we are still there for you. Your indispensable, necessary courses are just a mouse click away. Send an email to cudi@nfk.be and we make sure you have everything to start studying!

To finish in line with the introduction: After rain comes sunshine! Good luck with your study period and the exams. Remember, shared sorrow is half sorrow. Do your best and you will be rewarded with a brilliant holiday. However, do not see this as a fact, because pride comes before a fall. Protect yourself and make sure you do not have to go through the eye of the needle or worse, that your parents express a long vacation to face the facts. So, let the flowers just a moment inside!

Kisses, the PR team. xoxo