Wegwijzer // NFKalendar 28-09-2015

// English below

WEGWIJZER

Om goed te kunnen bekomen van de zware eerste week van het nieuwe academiejaar, beginnen we de week zeer rustig, en organiseren we geen activiteiten op maandag.

Maar op dinsdag vliegen we er weer vollenbak tegenaan, met als eerste activiteit de peter- en meteravond! Je kan je nog tot maandag inschrijven om een peter of meter te krijgen of worden op de lijsten die aan de valven hangen. Een peter/meter is een ouderejaarsstudent die je helpt wegwijs te maken in Leuven, je kan helpen indien je problemen hebt met een vak, een goede vriend is… Op dinsdag kom je dan te weten wie die persoon is! De eerstejaars worden om 20:00 verwacht in aula C, de peters en meters in de lounge.

Uiteraard is er dinsdagavond ook weer onze fakbar in het M-café! Kom vanaf 21:00 naar de Savoyestraat nummer 10 voor de wekelijkse avond vol met verfrissende drankjes en gezellig gebabbel. Voor de artistieke geesten onder jullie is er ook de eerste redactievergadering van deWijzer, in het zaaltje boven de fakbar om 23:00. Als je graag tekent, schrijft, dicht, schildert… en je wilt dit al dan niet anoniem gepubliceerd zien in het filosofische studentenblad deWijzer, kom dan zeker eens langs!

Donderdag is het zover: Den Eersten TD, het eerste filosofische feestje van het jaar! Naar goede traditie wordt deze gewijd aan de peters en meters en hun pete- en metekindjes: als je samen met je peter of meter binnen komt, moet je niet betalen. Maar ook zij die geen peter of meter hebben of zijn, moeten niet treuren, want zij kunnen binnen voor een luttele €2. Omdat we weten dat men van al dat dansen nog al eens honger kan krijgen, zullen er ook lekkere snacks verkocht worden. Aarzel dus niet en kom zeker vanaf 22:00 naar het zaaltje boven de Apéro (Oude Markt) om te feesten zoals alleen filosofen dat kunnen!

Vrijdag kan je na deze goed gevulde week komen uitrusten in de lounge, want dan is het weer tijd voor de broodmaaltijd. Kom tussen 12:00 en 14:00 langs voor lekkere boterhammetjes, koele drankjes en filosofische gesprekken, en dit alles voor maar €1.5!

TOEKOMSTMUZIEK

Tijdens het weekend van 9, 10 en 11 oktober organiseert NFK het eerstejaarsweekend. Wil je graag je medestudenten goed leren kennen én een super tof weekend hebben? Zorg dan dat je je zeker inschrijft op de lijst die aan de valven hangt of door een mailtje te sturen naar sociaal@nfk.be.

Ook dit jaar zet NFK de traditie van de leesgroepen verder. De thema’s voor het eerste semester zijn Nietzsche, Camus, Formal Epistemology, Stoics en Conservatism, en de voertaal is Engels. Binnenkort kunnen geïnteresseerden zich inschrijven op inschrijflijsten aan de valven of via een formulier in de NFK social group op Facebook.

EXTRA

De openingsuren van de cudi (cursusdienst) zijn bekend! De cursusdienst (naast de lounge) verkoopt geen boeken, maar wel teksten en cursussen die de proffen binnenbrengen, en dat aan de drukprijs. De cudi is elke week open op maandag van 20:00 tot 22:00, op woensdag van 14:00 tot 16:00 en op vrijdag van 12:00 tot 14:00. In de komende twee weken zullen we de cursussen ook komen verkopen in de betreffende lessen.

[ENGLISH]

NFKALENDAR

To be able to get back on your feet after the very busy first week of the new academic year, we start the week calmly and organize no activities on Monday.

But on Tuesday we’re back in business with our fakbar in the M-café on Tuesday evening! Meeting in the Savoyestraat 10 at 21 o’clock for a weekly evening full of refreshing drinks and a nice talk. For those of you who like using and showing their artistic side, you can go to the first redaction meeting of deWijzer, in the room above the fakbar at 23:00. If you like drawing, painting, writing, from poetry to columns and anything else, and if you’d like to see your creations published (anonymously or not) in the philosophical student magazine, feel free to join the meeting!

Thursday is the day to look forward to! The 1st TD, the first philosophical party of the year! Traditionally the first party is dedicated to all the buddies: if you enter together with your buddy, the entrance is free. If you haven’t got one, then don’t be sad and stay at home, because for you the entrance is still only €2! We sure know all that dancing can make a student hungry. That’s why we’ll be selling some delicious snacks there. Don’t hesitate and come to the room above the Apéro (Oude Markt) at 22:00 to show us what a party animal you can be in a way only philosophers can pull it off!

On Friday you’re more than welcome in the lounge to come rest and dream about what a wonderful week it has been again, because then it’s time for our weekly bread meal! Come around between 12:00 and 14:00 for delicious sandwiches, cool drinks and philosophically flavored conversations. And all that for only €1.5.

FUTURE MUSIC

During the weekend of the 9th, 10th and 11th of October, NFK organizes the freshmen weekend. Do you want to get to know your fellow students better ànd have an awesome weekend? Make sure you subscribe on the list that’s on the bulletin board in the hall of the HIW or by sending a message to sociaal@nfk.be.

True to tradition, NFK organizes reading groups about philosophy this year. The subjects for the first semester are Nietzsche, Camus, Formal Epistemology, Stoics en Conservatism, and all reading groups will be in English. Those who are interested can soon subscribe at lists on the bulletin board in the hall of the HIW or via a list in the NFK social group on Facebook.

EXTRA

The opening hours of the cudi (course service) are known! The cudi (next to the lounge) does not sell books, but it sells texts and courses that the professors bring in, and we do not make a profit on it. The cudi is open every week on Monday from 20:00 until 22:00, on Wednesday from 14:00 until 16:00 and on Friday from 12:00 until 14:00. The next two weeks we shall sell some courses during (the breaks of) your classes too.