Wegwijzer // NFKalendar 05-10-2015

// English below

WEGWIJZER

Maandag staat er niets op de NFK-planning.

Deze week vliegen we er pas op dinsdag weer in wat activiteiten betreft. Maak het tot je tweede natuur om wekelijks vanaf 21:00 naar onze fakbar af te zakken voor een gezellige babbel met borrelnootje en drankje in de hand. Voel je je geroepen je acteertalenten naar boven te halen of ben je gemotiveerd wat uit te voeren met decor, kleding, muziek en andere toneelverwante functies? Kom dan zeker naar het zaaltje boven de fakbar om 22:00 voor de vergadering over het Toneel!

Alle mogelijke kleuren taartstukjes verzamelen, de meest uiteenlopende vragen (die verschrikkelijk veel schrijffouten bevatten) beantwoorden, en dan zo snel mogelijk naar het middelpunt geraken met je volle taartvorm. Dat gaan we woensdagavond doen. Begeef je om 20:00 naar de lounge voor onze heuse Trivial Pursuitavond!
Om al wat te oefenen op de Trivial Pursuit en in de sfeer van ‘zwoegen en zweten om antwoorden’ te komen, kan je best je ISP- en IER-vraagstukken oplossen, want de
ISP en IER deadline is ook deze woensdag!
Over deadlines gesproken: je kan je tot 24:00 inschrijven voor het
eerstejaarsweekend op 9, 10 en 11 oktober. Stuur een mailtje naar sociaal@nfk.be om vrijdagmiddag mee te vertrekken voor een weekendje plezier met je medestudenten. De locatie is Schanker 70 in Essen, en de kostprijs bedraagt €30 (vervoer niet inbegrepen).

Donderdagochtend is het tijd voor wat ochtendgymnastiek! Zorg dat je om 09:00 je loopschoenen aangetrokken hebt voor een gezamenlijke looptraining tot 11:00. We spreken af bij het sportkot (aan Arenberg, in Heverlee). Er wordt zowel een start-to-run training gegeven als een meer geavanceerde looptraining, dus er zijn geen excuses om niet te komen! Beschouw het als een oefening op de 24 urenloop van 20 en 21 oktober, zodat we daar kunnen knallen, en lopen!

Zet je (eerstejaars)weekend vrijdag gezellig in op onze wekelijkse broodmaaltijd! Wederom heel welkom in de lounge tussen 12:00 en 14:00 voor een gezellige babbel en boterhammen met allerhande smeerseltjes à volonté voor slechts €1,5.

TOEKOMSTMUZIEK

Ook dit jaar wordt er weer een Interfacultaire Rockrally georganiseerd! Je kan je tot 20 oktober inschrijven door een mail te sturen naar cultuur@nfk.be. De regels schrijven voor dat een bestaande band voor minstens 1/3 uit filosofiestudenten moet bestaan. Als je niet in een bandje zit, geen probleem: je mag je zeker nog altijd inschrijven! Indien er genoeg inschrijvingen zijn, zullen er voorrondes georganiseerd worden en kunnen we eventueel op die manier een band samenstellen.

EXTRA

Zowel dames als heren met interesse in zaalvoetbalcompetitie kunnen contact opnemen met de sportverantwoordelijken via sport@nfk.be om trainingsuren vast te leggen. Ervaring is niet vereist. Enkel animo is een must!

De openingsuren van de cudi (cursusdienst) zijn bekend! De cursusdienst (naast de lounge, in de kelder van het HIW) verkoopt geen boeken, maar wel teksten en cursussen die de proffen binnenbrengen, en dat aan de drukprijs. De cudi is elke week open op maandag van 20:00 tot 22:00, op woensdag van 14:00 tot 16:00 en op vrijdag van 12:00 tot 14:00. In de komende twee weken zullen we de cursussen ook komen verkopen in de betreffende lessen.

[ENGLISH]
NFKALENDAR

On Monday, NFK organises no activities.

But on Tuesday, we’re back to start another week with a bunch of fun activities! Like always, we organise our fakbar starting from 21:00, so be sure to make it your second nature to come and join us for an evening filled with drinks, pleasant company, chats and banter.

On Wednesday, you have to collect all kinds of coloured pieces, answer the most random questions about any possible subject, and get to the middle as fast as you can. You probably can guess what we’re going to do, we’re having a Trivial Pursuit night! If you want to play along, get to the lounge at 20:00.
A reminder for the forgetful ones among you: Wednesday is also the last day you can fill out your
ISP and IER, so make sure you complete this dreadful task.

Another deadline is the enrollment for the freshmen weekend on Oktober 9th, 10th and 11th. Send an e-mail before 24:00 to social@nfk.be if you want to join us for a weekend of fun with your fellow students. It is located at Schanker 70 in Essen and it will cost €30 (excluding transport).

Philosophers need a healthy mind in a healthy body, so on Thursday we’re going for an early morning run! We meet at sportkot (at Arenberg, in Heverlee) at 09:00, and the workout will end around 11:00. There’ll be both a start-to-run training and an advanced running training, so there are no excuses not to come!

On Friday, you can start the (freshmen) weekend with our cosy bread meal. We hope to see you in the lounge between 12:00 and 14:00 for our weekly all you can eat sandwich buffet for €1,5.

IN THE FUTURE

This year too, there’ll be an ‘Interfacultary Rockrally’! You can sign up until October 20th by sending an email to culture@nfk.be . The rules say that at least 1/3th of an already existing band should consist of philosophy students. Don’t worry if you play an instrument but you’re not in a band, you can still sign up! If we have enough registrations, we’ll be organizing qualifying rounds and maybe create a new band.

EXTRA

Anyone interested in the indoor soccer competition can contact the NFK sports-team by mailing sport@nfk.be to arrange the training hours. There’s a men’s and a women’s team. Experience is not required. Only enthusiasm is a must!

The opening hours of the cudi (course service) are known! The cudi (next to the lounge, in the basement of the HIW) does not sell books, but it sells texts and courses that the professors bring in, and we do not make a profit on it. The cudi is open every week on Monday from 20:00 until 22:00, on Wednesday from 14:00 until 16:00 and on Friday from 12:00 until 14:00. The next two weeks we shall sell some courses during (the breaks of) your classes too.