Wegwijzer // NFKalendar 02-11-2015

// English below

WEGWIJZER

Deze week spelen we ‘herken de filosoof’!

Maandag 2 november 2015
07u11: opstaan
07u15: twee boterhammen met choco
07u38 tot 08u08: joggen, douchen
(…)
14u00: naar de les. Nee?
Geen activiteiten, ook geen lessen, want het is Allerzielen.
20u05: pyjama aan
20u20: lichtje uit

Als je migraine tegen dan over is en als je toestemming van de instelling hebt gekregen, kan je dinsdag om 18:30 in de Kardinaal Mercierzaal van het HIW naar de boekvoorstelling van het boek ‘Born This Way’ van Pieter Adriaens en Andreas De Block. De schrijvers zullen samen met Lieven Vandenhaute bespreken hoe ze in hun boek een filosofische blik werpen op wetenschap en homoseksualiteit. Het scheppen van nieuwe waarden was toch je ding? Dan zal dit misschien ook wel iets voor jou zijn! Graag op voorhand inschrijven via pers@lannoocampus.be. Om 21:00 kan je terecht in de fakbar. Na enkele pintjes kan de weg terug naar kot inderdaad soms wat vreemd verlopen, maar misschien moet je deze week eens proberen geen paarden te omhelzen?

Woensdag is het filosofensportdag! Tussen 20:00 en 22:00 gaan we discozwemmen. Afspraak aan de poort van het HIW om 20:00 of aan de Sportoase (Phillipssite 6) om 20:10. Voor maar €2,5 kunnen we daar een avond vol gespetter, lichtjes en glitter beleven! Hijs je om 22:00 uit het zwembad en begeef je naar de UCLL-sporthal (Hertogstraat 178, 3001 Heverlee) om te supporteren voor het herenteam voetbal! Woensdag is ook de cafésport vanaf 21:00 vertegenwoordigd op de NFKatechetika-fak ter verbroedering met de theologen. Als je je sportieve geest niet bovenhaalt, maar je je eerder wat onsportief voelt, kan je nog steeds naar het welbekende, sport-gerelateerde filmpje ‘Philosophers’ Football’ van Monty Python kijken. Vandaag is dus niet raad-de-filosoofdag, want komaan, sportende filosofen…? (Bewijs ons het tegendeel door enthousiast mee te doen deze dag!)

Donderdag vinden we je in de Kardinaal Mercierzaal van het HIW op de Speaker’s Corner tussen 13:00 en 16:00. Prof. Robiglio, Prof. Buekens, Prof. Vandevelde, Lode Lauwaert, Stef Frijters, Liesbeth Schoonheim en anderen komen spreken over het onderwerp ‘passie’. Kan je er een definitieve betekenis uit vaststellen of stel je dat nog even uit? Misschien moet je je inderdaad klaarmaken om naar het Groot Dictee der Leuvense Studenten te gaan om 19:30 in aula Max Weber. De inkomprijs bedraagt slechts 2,5 euro (2 euro voor cultuurkaarthouders). Het dictee zal gepresenteerd worden door Lucas Van den Eynde en is geschreven door prof. Dirk De Geest. Schrijf je in op de site van LOKO! We kunnen ons voorstellen dat een dictee jouw grootste nachtmerrie is, maar zet je angst om te schrijven opzij. Begin ook geen mondeling betoog over hoe de verbeteraars moeten ‘kijken naar wat er niet staat’. Ze zouden jouw geschreven tekst dan wel eens op een andere manier durven deconstrueren…

Na deze week vol studiewerk als these en leuke activiteiten als antithese kan je een synthese bereiken op de broodmaaltijd in de lounge op vrijdag tussen 12:00 en 14:00. Voor slechts €1,5 mag je zoveel eten als je wil en je weekend op een fijne manier inzetten!

Ontmaskering van de filosofen:
Maandag: Kant
Dinsdag: Nietzsche
Woensdag: Monty Python

Donderdag: Derrida
Vrijdag: Hegel

[ENGLISH]

NFKALENDAR

This week, we play ‘guess the philosopher’!

Monday, the 2th of November 2015
07h11: get out of bed
07h15: two sandwiches with chocolate spread
07h38 till 08h08: jogging, taking a shower
(…)
14h: go to your class. No?
No activities, no college! It’s All Souls’ Day.
20h05: put on your pyjamas
20h20: turn off your light

Supporting new values is your cup of tea, isn’t it? Well, then this should be something you’d like! On Tuesday at 21:00, you can go to the fakbar. We all know walking back home can get a little strange and unusual after a few pints of beer, but maybe you should try not to hug a horse this time?

Wednesday is philosopher-sportsday! We’re going disco swimming between 20:00 and 22:00. Meeting at the gate of the HIW at 20:00 or at Sportoase (Phillipssite 6) at 20:10. For only €2,5, we get to spend our evening splashing and glittering. When you get out of the pool at 22:00, you’re expected straight away to cheer for our men’s soccerteam at the UCLL-sportshall (Hertogstraat 178, 3001 Heverlee). We also organize a NFKatechetika-fak to get to know the theology students from 21:00 onwards. If you do not feel like getting sweaty, but you do feel a bit lazy instead, then you can always watch the famous, sports-related movie ‘Philosophers’ Football’ by Monty Python. So today is not a guess-the-philosopherday, because, come on, exercising philosophers…? (Prove us wrong by taking part in the activities very enthusiastically!)

On Thursday, we find you in the Kardinaal Mercierzaal of the HIW at the Speaker’s Corner between 13:00 and 16:00. Prof. Robiglio, Prof. Buekens, Prof. Vandevelde, Lode Lauwaert, Stef Frijters, Liesbeth Schoonheim and others will talk about the topic ‘passion’. Can you determine a final meaning or do you want to postpone that for a while?

After a week spent by studying as a these and by doing fun activities as an antithese, you can reach a synthese on Friday at the bread meal in the lounge between 12:00 and 14:00. For no more than €1,5 you can eat as much as you want and start your weekend with nice company.

Exposure of the philosophers:
Monday: Kant
Tuesday: Nietzsche
Wednesday: Monty Python

Thursday: Derrida
Friday: Hegel