Wegwijzer 09-03-2015

// English below

WEGWIJZER

We beginnen de week rustig en laten het weekend nog een dagje langer duren, dus zijn er geen activiteiten op maandag, maar dinsdag gaan we er weer hard tegenaan met onze wekelijkse fakbar-avond! Zet de week goed in en kom voor een avond vol goede muziek, lekkere drank en nootjes en bovenal het beste gezelschap dat je je kan indenken naar het ondertussen alom bekende adres: het M-café in de Savoyestraat!

Op woensdag 11 maart is het weer tijd voor het beste sportevenement van het jaar, de Thomascup! Deze jaarlijkse zaalvoetbalwedstrijd tussen NFK en Katechetika start om 14u45 met de wedstrijd van de vrouwen, waarna aansluitend de mannen zullen spelen. Heb je voetbalmoves zoals de Rode Duivels tijdens het WK of heb je meer zin om onze spelers aan te moedigen en ze zo mee op weg te helpen naar de overwinning? Allebei goed, want iedereen is welkom in de KBC-hal bij het sportkot!

Het galabal van 26 maart nadert met rasse schreden en om helemaal in thema te raken, kijken we op woensdag dé film die laat zien waar het allemaal om gaat, The Great Gatsby! Heb je nog ideeën nodig voor je outfit, zin om je helemaal onder te dompelen in de weelderige sfeer van de jaren ’20 of wil je een gewoon geweldig goede film zien? Kom dan zeker om 20u naar de lounge voor een filmavond in stijl!

Wegens de cultuurreis van NFK naar Londen (degenen die meegaan: check jullie mail!), zal onze wekelijkse broodmaaltijd op vrijdag niet doorgaan. Maar niet getreurd, volgende week staan we weer helemaal voor je klaar met een uitgebreide selectie aan brood, charcuterie en slaatjes! Ook de CuDi zal die dag uitzonderlijk niet open zijn.

TOEKOMSTMUZIEK

Op donderdag 26 maart vindt het grootste en chicste dansevenement van het jaar plaats, ons galabal! Daarom start de ticketverkoop op maandag. Een ticket kost maar €7 en kan je gaan halen in de CuDi, of op dinsdag tijdens de fakbar. Nog niet helemaal zeker over je outfit? Ga dan zeker naar de site van NFK om alles te weten te komen over thema en dresscode: www.nfk.be/galabal zal je daar alles over vertellen!

EXTRA

We willen nog een allerlaatste oproep doen om de docentenevaluaties in te vullen! De laatste dag waarop je dit kan doen is 11 maart, dus als je het nog niet gedaan hebt is het nu vijf voor 12. Waarom vinden we dit zo belangrijk? De docentenevaluaties zijn er omdat we jullie input over de lessen nodig hebben. Indien er iets was dat je niet goed vond, je ergens problemen of klachten bij had, of net iets goed vond en de prof daarvoor wilt complimenteren, is het nodig dat ze dat weten. Alleen op deze manier kunnen we het best mogelijke onderwijs garanderen, en dat is toch iets dat we allemaal willen. De resultaten worden anoniem verwerkt, door een onafhankelijk comité (dus niet door de prof zelf). Op dit moment staan we op de tweede plaats wat responsgraad betreft, met de faculteiten van wetenschappen en bio-ingenieurs op een gedeelde eerste plaats, maar de theologen zitten ons op de hielen! Als iedereen de evaluaties invult, kunnen we terug op de eerste plaats komen, zoals we elk jaar deden. Dit jaar krijgt de faculteit die op de eerste plaats eindigt, een geldprijs voor Onderwijs, zodat we jullie van een fijn extraatje kunnen voorzien. Laatste kans, dus allemaal invullen!

De openingsuren van de cudi zijn vanaf nu: dinsdag 17:00-19:00 en vrijdag 12:00-14:00.

// English

NFKALENDAR

We start the week off calmly and let the weekend last a day longer, so we have no activities for Monday, but on Tuesday we’ll get really into it with our weekly fakbar-evening! Begin the week with a bang and come to the well-known M-café in the Savoyestraat for an evening full of good music, nice drinks and cocktail nuts, and most importantly, the best company you could imagine!

On Wednesday March 11th, the best sporting event of the year, the Thomascup takes place! This yearly futsal tournament (indoor soccer) between NFK and Katechetika starts at 14:45 with the competition for women, followed by the match for men. Do you have soccer moves like the teams playing in the World Cup, or would you rather just cheer for our players and help them on their way to victory with your enthusiasm? Both are good, everyone’s welcome in the KBC-hall at the Sportkot!

The gala dance on March 26th is almost there, and to really get into the theme, we’ll watch the movie that shows us what it’s all about: The Great Gatsby! Do you still need some inspiration for you outfit, would you like to get completely submerged into the opulent atmosphere of the twenties, and do you just want to see a very good movie? Then be sure to come to the lounge on Wednesday at 20:00 for a movie evening with style!

Due to the culture trip, of NFK to London (those who join us: check your mail!), there’ll be no bread meal on Friday. But no worries, next week we will be definitely be there for you again with a broad selection of bread, charcuterie and salads! Also the CuDi won’t be open today.

IN THE FUTURE

On Thursday March 26st, the biggest and fanciest dancing event of the year takes place, the gala dance! Therefore, the ticket sale will start this Monday. A ticket only costs €7 and you can get one in the CuDi, or at the fakbar this Tuesday. Not quite sure what you’re going to wear? Then definitely got to NFK’s website to get to know all the details about theme and dress code: www.nfk.be/galabal will tell you everything about it!

EXTRA

We would like to ask you for the very last time to fill out the student evaluations! The last day you can do so is March 11th, so if you haven’t done it yet, this is really the moment to do it. Why do we find this so important? The evaluations are made because we need your input about the lessons. In case you didn’t like something, you had complaints or remarks; or the opposite: you liked something about your lessons and would like your professor to know that, we need to know that. Only this way we can guarantee the best education possible, and that’s something we all want. The results are anonymous and will be processed by an independent committee (not the professors themselves). At the moment we are in second place (concerning response grades), with a shared first place for the faculties of sciences and bio-engineers, and the theologians are right behind us! If everyone fills out the evaluations, we can get out first place back, like we have had every year. This year the faculty that ends up first, gets rewarded with money for Education, in order to be able to provide you with an extra effort. Last chance, so fill it out, everyone!

The book service (cudi) hours are from now on: Tuesday 17:00-19:00 and Friday: 12:00-14:00