Wegwijzer 02-03-2015

// English below

Op dinsdag is het fakbar. Het geplande schaaktoernooi wordt wegens onvoorziene omstandigheden uitgesteld naar een latere datum. Vanaf 22:00 in M-café.

Woensdag vanaf 20:00 gaan we weerwolfje spelen. Dit alom bekende en geweldig leuke spel heeft niet veel aankondiging meer nodig, dus twijfel niet en kom naar de lounge om samen met ons te genieten van de spanning die heerst in het door weerwolven geteisterde stadje.

Het is alweer even geleden, maar donderdag is het nog eens tijd voor een NFK-feestje! Samen met studentenkring Eoos houden we een heuse Ikea TD. Laat je innerlijke kast vrij (maar laat je houterige danspasjes thuis) en zak om 22:00 af naar de Blauwe Kater. Inkom is €3 voor leden (filosofiestudenten) en €4 voor niet-leden.

Ook deze vrijdag sluiten we de week af met onze oude vertrouwde en uiteraard overheerlijke broodmaaltijd. Zoals steeds kan je tussen 12u en 14u in de lounge terecht voor een waardige afsluiter van een week vol geweldige NFK-activiteiten voor slechts 1.5 euro!

TOEKOMSTMUZIEK

NFK organiseert een uitstap naar Louvain-la-Neuve op dinsdag 10 maart. Daarvoor werden we uitgenodigd door de plaatselijke kring. Het programma voor die dag houdt een bibliotheekbezoek, een bezoek aan de stad, lezingen over ‘Utopia’ en een avondmaal in. Wie mee wil, dient ten laatste zondag zijn naam door te sturen naar marie.vanwingh@student.kuleuven.be. Verdere info wordt dan later via mail gestuurd.

EXTRA

We willen nogmaals een oproep doen om de docentenevaluaties in te vullen. Ga daarvoor naar www.kuleuven.be/onderwijs/evaluatie. De resultaten tellen pas mee als meer dan 50% van de studenten de enquête heeft ingevuld. Op dit moment zitten we aan 44%, dus we zijn er bijna! Laat zien dat de filosofen de meest geëngageerde studenten zijn van iedereen, en help ons om de hoogste responsgraad opnieuw te behalen! Invullen kost maar enkele minuutjes en kan tot 11 maart, dus er zijn geen excuses om het niet te doen! Als je de resultaten in real-time wilt volgen, ga dan naar http://sturakuleuven.be/docentenevaluatie/resultaten/ .

Professor Sylvia Wenmackers en doctorandus Pieter Thyssen, beiden werkzaam in het domein van de wetenschapsfilosofie, zullen binnenkort een leesgroep begeleiden. Ooit meer willen weten over de filosofische problemen die de kwantummechanica ons voorschotelt? Heb je je ooit afgevraagd hoe het kan dat Schrödingers kat tegelijk levend en dood was? Probeer je een blauwdruk te maken voor een teleporteermachine? Ben je verbaasd over het feit dat deeltjes door een massieve muur kunnen gaan? Sta je helemaal versteld bij de gedachte aan een parallel universum? Of wil je gewoon je meest gekoesterde intuïties over tijd en causaliteit aan een test onderwerpen? Schrijf je dan in! Meer informatie en een inschrijflijst hangen op aan de valven aan het HIW en circuleren in de NFK Social Group op Facebook. Schrijf je hier in: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LYIB54QsCg6ziPcYZCcWjI37Jb3frvz_2HrKHHEu_Tc/edit?usp=sharing

// English

NFKALENDAR

On Tuesday we have our weekly fak evening at 22:00 in M-café (Savoyestraat 10). The planned chess-tournament has been postponed to a later date.

Wednesday from 20:00 we’re gonna play Mafia. In this game you have to figure out which supposedly innocent civilian is actually a cruel werewolf. But don’t be fooled, because this game is all about deception and nothing is as it seems. Don’t hesitate and come to the lounge to join us in this organized crime-typed game.

It’s been a while, but this Thursday there’ll be an NFK party! Together with student association Eoos, we organise an awesome Ikea-themed party. Come out of your closet (but leave your woodenly dance moves at home) and be welcome from 22:00 on at the Blauwe Kater. Entrance is €3 for NFK-members (philosophy students) and €4 for non-members.

Like always, we finish the week on Friday with our trusty old and of course delicious bread meal. Between 12:00 and 14:00, you can find us at our regular spot in the lounge if you want a deserving end of a week filled with amazing NFK-activities for just 1.5 euro!

IN THE FUTURE

NFK organizes a trip to Louvain-la-Neuve on Tuesday March 10th. We are invited by the local philosophy students association. The program for that days will be a visit to the library, a visit to the town, lectures on ‘Utopia’ and a dinner. If you want to join, you should at last Sunday send your name to marie.vanwingh@student.kuleuven.be. More information will be send by e-mail later on.

EXTRA

We would like to ask you again to fill in the online student evaluations. The results of these questionnaires will only count if more than 50% of the students participate. At the moment, 44% of the students have responded, so we’re almost there! Show the university that we philosophers are the most engaged students, and help us to reconquer our first place with the highest response grade of the entire KUL! The evaluations only cost a few minutes and you can to this until March 11th, so there are no excuses not to do it! If you’d like to follow the response grades in real-time, go to http://sturakuleuven.be/docentenevaluatie/resultaten/ .

Professor Sylvia Wenmackers and doctorandus Pieter Thyssen, both active in the philosophy of science, would like to lead a reading group. Have you ever wondered why Schrödinger’s cat can be both alive and dead at the same time? Does the thought of parallel universes blow your mind? Are you looking for the blueprints to build a teleportation device? Do you feel puzzled by the fact that particles can tunnel through solid walls? Or do you simply like to challenge your most cherished intuitions about the nature of time and causality? In that case, this reading group is for you! More information and a list where you can sign up is being placed at the valves in the HIW and are accessible on the internet in the NFK Social Group. Subscribe here: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LYIB54QsCg6ziPcYZCcWjI37Jb3frvz_2HrKHHEu_Tc/edit?usp=sharing