Verslag Algemene Vergadering // Minutes General Assembly

Op 10 november kwamen de leden van NFK vzw in Algemene Vergadering samen om wijzigingen in de statuten van de vereniging te bespreken omtrent lidmaatschap. Het verslag van deze Vergadering is te vinden op deze website en in de cudi.
De Vergadering keurde unaniem een nieuwe formulering goed die een onderscheid maakt tussen stemgerechtigde leden en niet-stemgerechtigde leden. Tot de eerste groep behoren de Raad van Bestuur, het praesidium en alle jaarverantwoordelijken en studentenvertegenwoordigers. Tot de tweede behoren alle studenten wijsbegeerte aan het HIW. Verder kan iedereen (leden en buitenstaanders) die niet-stemgerechtigd lid wil worden of een engagement als stemgerechtigd lid wil aangaan, zijn of haar kandidatuur sturen naar de Raad van Bestuur.

On the 10th of November, the members of non-profit association NFK came together in General Assembly to consider changes to the statutes about membership.The minutes of this Assembly can be found online and in the cudi.
The Assembly has unanymously approved a change making a destinction between voting and non-voting members. The first group comprises of the Board of Directors, the praesidium and all year-representatives and student representatives. The second comprises of all philosophy students at the HIW. Everyone (member and outsider) who wishes to become non-voting member or wants to take on the engagement as voting member, can send his or her candidacy to the Board of Directors.