Ask the dean anything!

In aanloop naar de decaansverkiezingen op het einde van het academiejaar, geven we jullie de kans onze decaan te vragen wat je maar wil. Voeg jouw vraag toe op nfk.be/ask-the-dean-anything!

Running up to the election of the dean at the end of the academic year, we give you the opportunity to ask our dean whatever you want. Add your question on nfk.be/ask-the-dean-anything!