WegWijzer // NFKalendar 31-10-2016

WEGWIJZER

Deze week staan we stil bij het belang van de kalender. Het is niet nodig te zoeken naar dingen die diepzinniger en fijnzinniger zijn dan bijvoorbeeld de alledaagse Druivelaar. Contempleren, reflecteren, verwonderen en evalueren moet niet enkel gebeuren in de filosofielessen. Vandaar deze oefening in het verwonderen over het dagdagelijkse, met als specifiek onderwerp ‘de kalender’.

Klonk die uitleg over het belang van het dagdagelijkse daarentegen helemaal niet zoals een doordeweeks gesprek? Leer dan deftige teksten appreciëren en geniet van de frivoliteit van komend weekoverzicht:

Het is openlesweek! Dat betekent voor ons dat wij geen vakantie hebben en dat er middelbaarstudenten de sfeer eens komen opsnuiven. Verwelkom ze met een glimlach en niet met de kwellende vragen, ‘Wat wil je gaan doen met filosofie? Waarom wil je filosofie gaan doen?’, waar we onszelf sowieso allemaal al ooit eens doorgeworsteld hebben. Laat het vallen voor die mannen, hun verantwoordingstijd komt nog wel.

Kalenderweetje: In Van Dale en andere woordenboeken is zondag de eerste dag van de week.

Omdat we daardoor een beetje van slag zijn doen we op maandag geen activiteiten.

Dinsdag vallen de lessen weg, want het is Allerheiligen. Dan herdenken we onze dierbare overledenen. NFK pakt dat dit jaar aan in de stijl van een Mexicaanse traditie. Zij herinneren hun overledenen door hun leven te vieren met een groot feest. Kom naar onze ‘Dia de los muertos’ fakbar om dit speciale feest te ervaren. Vanaf 21:00 kan je je laten schminken, cocktails drinken en gezellig met ons samen zijn.

Kalenderweetje: In 2014 is ‘Ik verzamel jaarlijks 750 moppen’ werkelijk een artikeltitel en artikelwaardig onderwerp geweest. Het ging om moppen uit de druivelaar, dus veel moeite moest de persoon in kwestie eigenlijk niet doen. Maar blijkbaar is dat dus bewonderenswaardig. Heb jij een leven zonder al te veel prestaties? Koop een druivelaar!

Woensdag vallen de les ook weg en staat er wederom een feestactiviteit op het programma: discozwemmen! Breng je meest filosofische, glitterende en waterige zwempak mee. Voor slechts €5 heb je toegang tot de sauna, jacuzzi, stoomcabine, glijbaan… #glamourlifeofaphilosopher. Tip: neem kleingeld mee voor de kledinghokjes!

Kalenderweetje: In de Mayabeschaving was het de taak van de priester om te waken over de correctheid van de kalender. Ook kwam de priester regelmatig in contact met de goden, waarna hij aan het volk ging melden wat de plannen zijn en hoe de kalender er dus uit zal zien.

Op donderdag staan er serieuzere zaken op het programma. Om 16:00 vindt de PRE-AV plaats. Om 19:00 kan je in het STUK naar ‘Waar ligt de grens?’. De studentenraad organiseert het eerste studentenaperitief (STAP) van dit jaar. Het onderwerp is grensoverschrijdend gedrag.

Opnieuw een kalenderweetje uit Latijns-Amerika: Onder andere in Xochicalco was er een grot die met de buitenwereld verbonden was via een koker. 105 dagen van het jaar viel er zonlicht binnen en 260 dagen was er duisternis. Op twee dagen van het jaar viel het zonlicht loodrecht naar binnen. Dit diende om de kalender met de natuur gelijk te zetten.

Op vrijdag doen we het gewoonlijke: tussen 12:00 en 14:00 is broodmaaltijd in de lounge voor slechts €1,5. Leuke manier om het weekend mee te beginnen!

Aanvankelijk zou hier een Druivelaarmopje komen, maar omdat die zo slecht zijn, gaan we dat laten voor wat het is en er een prijskampdink (Willy’s en Marjetten-referentie) van maken. Stuur een mail naar pr@nfk.be met jouw beste mop! Degene die wint, krijgt een prijs. (Een betere dan die van vorige week.)

 

[ENGLISH]

NFKALENDAR

This week we’ll dwell upon the importance of a calendar. It isn’t necessary to search for things more profound and subtle than for example the “Druivelaar” (It’s a calendar with a page for each day and you have to rip off the page when the day is over. On each page is a joke on the back.). Contemplating, reflecting, wondering and evaluating are not only activities for in the philosophy classes. That is why we are practicing to wonder about the day to day life with our specific theme, the “Druivelaar”.

Didn’t this explanation about the day to day life sound like your average conversation? Then you should probably learn how to appreciate a good text and enjoy the frivolity of the weekly schedule:

It’s open school week! For us that means that we don’t have a holiday and that the high school students can come and see what it is like at an university. Please welcome them with a smile instead of the annoying questions: ‘What kind of job do you want to do later with your philosophy degree? Why do you want to study philosophy?’ We all had to answer. Don’t do this to them, they will have plenty of opportunities to answer those.

Calendarfact: In dictionaries Sunday is the first day of the week.

Because of this shocking fact, there are no activities on Monday.

There are no classes on Tuesday because it’s ‘Allerheiligen’, a day to remember our lost ones. NFK wanted to do something different this year. We wanted to celebrate them like Mexicans do. They remember their lost ones by having a big party. Come to our ‘Dia de los muertos’ facultybar to experience this special party. You’re welcome to come from 21:00 to have your makeup done, drink cocktails and have fun with us.

Calendarfact: In 2014 there was an article named ‘I collect 750 jokes a year’. The jokes he collected were from a ‘druivelaar’ so he didn’t really have to make an effort. But according to that newspaper it was admirable. So if you don’t really have a lot of talents but you want your photo in a newspaper, buy a ‘druivelaar’!

Wednesday is also a day without classes and once again we have planned a festivity: discoswimming! Bring your most philosophical, sparkling and watery swimsuit. For only €5 you have access to a sauna, jacuzzi, steam room, slide … #glamourlifeofaphilosoper. Make sure to bring some change for the lockerrooms!

Calendarfact: In the Maya civilisation it was the job of the priest to makes sure the calendar was correct. The priest was also from time to time in contact with the gods. After such contact, he told the others what the plans were and how the calendar was going to look.

On Thursday we have planned more serious business. At 16:00 the PRE-AV takes place. At 19:00 you can go to the STUK to ‘Where is the border?’. The student council organises the first student appetizer (STAP) this year. The theme is unacceptable behaviour.

Another calendarfact form Latin America: In Xochicalco there was a cave that was connected with the outside world through a tube. 105 days a year there was sunlight and 260 days there was darkness. 2 days a year, the sunlight fell perpendicular inside. This was to synchronize the calendar with the nature.

On Friday we are doing the usual: between 12:00 and 14:00 it’s the breadmeal in the lounge for only €1.5. A nice way to start the weekend.

At first we wanted to put a ‘Druivelaar’-joke here, but because of the low quality we are not going to bother you with that. But we do want to give you guys a chance to send us a joke to pr@nfk.be. If you have the best one, you will win a prize. (a better one than last week, we promise!)