WegWijzer // NFKalendar 27-03-2017

WEGWIJZER

Gegroet abonnees van de wegwijzer en mensen die voor de valven of in de lounge staan te lezen. De wegwijzer zal deze week in teken staan van de paasvakantie. Dit thema heb ik gekozen om jullie een beetje in de paassfeer te krijgen vlak voor de paasvakantie.

Maandag start de sollicitatieweek. Ben je masterstudent en wil je je goed voorbereiden op de arbeidsmarkt? Neem tijdens de Solliciteerweek deel aan verschillende activiteiten die jou op weg helpen. De Solliciteerweek vindt plaats van 27 tot 30 maart, met een dag- en avondprogramma. Oefen je sollicitatiegesprek met één van onze coaches, laat je cv screenen en leer wat de impact is van sociale media. Leer probleemoplossend denken en crack the case! Maak een keuze uit het uitgebreide aanbod en schrijf je snel in via www.kuleuven.be/solliciteerweek.

Aangezien Pasen eraan komt, zou ik jullie aanraden om je kennis over Jezeke op te frissen. Ik zal al een voorzet geven. Christenen vieren Pasen vanuit hun geloof dat Jezus opgestaan is uit de dood, op de derde dag na zijn kruisiging. Pasen is voor sommige ook het einde van de vasten en dus van de 40 dagen zonder vlees. Jullie kunnen op deze dag lekker terug van je stukje vlees genieten.

Dinsdag staat er veel op het programma. Het is de Open Expo Dag, dit zal een culturele dag zijn, waar alle vormen van creativiteit en kunst gevierd zullen worden (met subsidies van LOKO). Er zullen die dag allerlei initiatieven zijn rondom kunst en cultuur in het HIW. In de salons van het HIW zal de dag ingezet worden met een speakers corner. Deze start om 12.00 en duurt tot 14.00. De sprekers zullen het hebben over onder andere cultuur en kunst. Tijdens en na de speakers corner is er een receptie. Om 20.00 start de kaas-en wijnavond. Deze zal op het grasveldje van het HIW plaatsvinden. Er zullen heaters aanwezig zijn dus je moet je geen zorgen maken. Je moet je wel online inschrijven als je wil deelnemen. Dit kan via deze link. Tegelijkertijd zal er een Open Mic zijn waar je kan komen zingen, spelen, voordragen of wat je maar wil. Drank zal ook beschikbaar zijn voor diegene die niet ingeschreven zijn voor de kaas- en wijnavond, uiteraard tegen een bijdrage. De kaas-en wijnavond duurt tot 23.00 maar dat betekent niet dat dat het einde van de avond moet zijn. Je kan daarna gewoon doorgaan naar de fakbar die uitzonderlijk opent om 22.00.

Tip: tot mijn grote spijt ben ik erachter gekomen dat je in mijn geliefde dorp Oud-Turnhout geen paaseieren meer mag gaan zoeken in de tuin van de pastoor. Gelukkig kan dit in Zonderschot nog wel op 15/04/2017 : (na de eucharistieviering van 17.30 uur) onder de kerktoren.

Woensdag is er de Beiaardcantus. Als je een ticket hebt kunnen bemachtigen moet je zéker voor 18.00 op het Ladeuzeplein staan. De inkom wordt daarna gesloten.

Tip: Maandag na de vakantie is het paasmaandag dus dan kunnen we nog een dag extra thuisblijven.

Donderdag is er de de Thomascup. Het Thomasfeest is al even gepasseerd, maar in het kader daarvan hebben de filosofen en theologen hun eigen traditie, namelijk een zaalvoetbaalwedstrijd tussen NFK en Katechetika in de KBC-hallen. Tijdsschema:

  • 15u15: dames
  • 16u30: heren
  • 17u45: professoren

Elke match duurt 2 x een halfuur met een kwartier rust. Het team dat de meeste matchen wint, gaat naar huis met de trofee. Wil je meespelen en zit je nog niet en één van de NFKteams? Stuur dan een email naar praeses@nfk.be. Zo niet, kom dan zeker supporteren! Na de match gaan we met z’n allen iets drinken om de winnaars te vieren en de verliezen te verdrinken… Het gaat niet alleen om competitie, hé! 😉 De locatie zal in het Thomascup evenement gecommuniceerd worden voor zij die later willen aansluiten.

Als je op Pasen nog geen activiteiten gepland hebt, kan je naar de voetbal gaan kijken in Overijse. Daar heeft men namelijk een paastoernooi georganiseerd. Meer info op deze site.

Vrijdag wordt er afgesproken om het praesidium van volgend jaar vorm te geven. Dat zal zijn om 11.00 in lokaal S. Er wordt dan concreet vastgelegd wie in het praesidium wil en welke taak hij/zij wil opnemen. Er wordt uitgebreider informatie gegeven over wat het betekent om een functie op te nemen in het praesidium. Er zal ook gezocht worden naar een leuke naam voor de kiesploeg en we zullen ook al het verloop van de kiesweek plannen. Achteraf gaan we samen naar de broodmaaltijd. De broodweek zal ook deze week weer zijn van 12.00 tot 14.00. All you can eat voor €1.5.

Nutteloos weetje: op 16/4 (dit jaar Pasen) is Charlie Chaplin geboren.

Zaterdag is er Het Feest van de Filosofie dat dit jaar stilstaat bij het thema Rust. Het begint om 13.30 en eindigt om 22.00.

Fijne paasvakantie!

[ENGLISH]

NFKALENDAR

Hi NFKalendar subscribers or people who are standing in front of the valven or in the lounge reading. The NFKalendar will be about the Easter holiday this week. I chose this theme to get you guys in the holiday spirit.

Monday the application week starts. Are you graduating? Go to the Application Week to prepare yourself for the job market: 27th – 30th of March 2017. For international students, the Student Career Center will organize information sessions about:

  • working in Belgium (free movement of EEA citizens, 29 March, 2 PM, Zeger Van Hee auditorium, De Valk, Tiensestraat 41, Leuven)

  • the job application process (30 March, 6:30 PM, Auditorium DV3 01.25, De Valk 3, Tiensetraat 41, Leuven)

Subscribe here.

Since Easter is coming, I would advise you guys to refresh your knowledge about Jesus. I’ll help a little bit. Like most of you probably know, we celebrate Easter because of the resurrection of Jesus from the dead, described in the New Testament as having occurred on the third day of his burial after his crucifixion.

On Tuesday we have a lot going on in the HIW. It’s the Open Expo Day: this will be a cultural day where we’ll celebrate all forms of creativity and art (with LOKO subsidies). There will be all sorts of activities about art and culture in the HIW. In the salons the day will start at 12.00 with the speakers’ corner. You can check the event to see which speakers will talk in English. During and after the event there will be a free reception. At 20.00 the cheese and wine evening starts. This will take place in the court of the HIW. There will be heaters so you don’t have to worry about the weather. If you want to join us for the cheese and wine, you have to sign in. At the same time, there is an Open Mic so if you want to sing, read or do something else you can do that. If you don’t want to eat cheese but do want to come and have a drink, you can do that as well. There will be drinks for a small price. The cheese and wine evening ends at 23.00 but that doesn’t mean the evening has to come to an end. You can go to the fakbar afterwards. The fakbar will open this week at 22.00.

Tip: when I was a kid we always went to church on Easter and afterwards we went looking for Easter eggs in the garden of the pastor. My beloved town does not do that anymore but if you want to do this, you can go to Zonderschot after the Eucharistic celebration of 17.30 on 15/04.

Wednesday we have the Beiaardcantus. If you have a ticket, you have to be at the Ladeuzeplein before 18.00. If you are late you probably won’t get in because they’ll close the entrance.

Tip: the first Monday after the Easter break is also a day off.

Thursday we have organized the Thomascup. The Saint-Thomas Feast at the HIW has passed already, but the philosophers and theologists also have their own tradition. This is a football match played between NFK and Katechetika in the KBC halls. Time Schedule:

  • 15h15: female students
  • 16h30: male students
  • 17h45: professors

The games consist of two parts of 30 minutes with a break of 15 minutes in between. The overall winner will take home the trophy! If you want to join the team and you’re not already in an NFK futsal team: send an email to praeses@nfk.be. If not, just come and support us! After the match, we’ll have a drink to celebrate the winners and overcome the losses… It’s not all about competition, you know? 😉 The location will be communicated trough the facebook event if you want to join later on the evening.

If you haven’t planned any activities on Easter, you can go watch futsal in Overijse. They have organized an Easter tournament. More info on this site.

On Friday there is a meeting for the formation of the new Praesidium. This will take place in room S at 11.00. This is a definite meeting. You will decide what task you want to take upon you and get more information about what it means to be in the praesdium. We will also talk about a name for the ‘kiesploeg’ (=election team). And afterwards, we will plan the ‘kiesweek’ (= election week, a week full of events to promote the new team). Afterwards we will go to the breadmeal together. The breadmeal is from 12.00 to 14.00. You can eat as much as you want for only €1.5.

Useless fact: on 16/4 (this year Easter) Charlie Chaplin was born.

Saturday the Party of Philosophy (Feest van de Filosofie) takes place. The theme this year is rest. It starts at 13.30 and ends at 22.00. The opening speech by Simon Blackburn will be in English. You can also join the quiet walk. The day will end with piano music or a movie with subtitles.

Enjoy your Easter break!