WEGWIJZER // NFKALENDAR 26-09-2016

// English below

WEGWIJZER

Het nieuwe academiejaar is van start gegaan en dat kunnen we natuurlijk niet voorbij laten gaan zonder je opnieuw je wekelijkse activiteitoverzicht met weetjes / onnozeliteiten voor te schotelen! Deze week is een muziekspecial. Wie weet wat staat er dit jaar allemaal voor de boeg…rebus-nl

Maandag is een spannende dag voor de eerstejaars! Gelukkig kunnen zij na hun infosessie tussen 14:30 en 16:30 een leuke rondleiding door Leuven volgen met praesidiumleden van NFK. Daarna kan er samen gegeten worden in Alma. ’s Avonds vindt er een heuse pub crawl plaats om Leuven op een andere manier te leren kennen dan je in de namiddag deed. Om 21:00 uur verwachten we je in de lounge (de kelder van het HIW) voor een avond vol plezier met nieuwe en/of oude vrienden!

// Celebration time, COME ON!!

De eerste lessen starten op dinsdag. Maar er iets nog iets anders dat dan weer van start gaat… U raadt het al! Een nieuw fakteam staat klaar om u wekelijkse, perfect getapte pintjes te serveren. De eerste fak van het jaar organiseren we traditiegewijs een speeddate: de perfecte gelegenheid om iedereen te leren kennen. Plezier gegarandeerd! De place to be is het M-Café (Savoyestraat 10). De fakbar is elke week open om 21:00. De speeddate begint om 22:00.

// Knowing me, knowing you, AHAAAAA…

puzzleOmdat het soms lastig is je ISP volledig en correct samen te stellen, wil NFK je daarbij helpen. Op woensdag kan je tussen 13:00 en 16:00 in de lounge terecht met al je ISP-vragen en proberen we samen iets ineen te puzzelen. Tip: het is handig als je je laptop meebrengt. Ondertussen kan je alvast terecht op deze KU Leuven pagina.

// I spent all night stuck on the puzzle

Ben je in de avonduren nog op zoek naar vertier? Van woensdag tot en met vrijdag is er elke avond STUK Start vanaf 19:00 uur in het STUK, met optredens van vele bands en gratis entree. Het volledig programma vindt je hier terug.

Op donderdag is er geen activiteit gepland. Spendeer je tijd bijvoorbeeld aan het kijken van de film ‘Submarine’: de film waarvan je de soundtrack hebt geluisterd op woensdag. Studeer al een beetje. Neem de tijd wat te bekomen. Doe wat je wilt. Kom samen, eventueel met een beetje minder conversatie, en kom gewoon zoals je bent, laten we dan dansen, je deur zwart schilderen en als er gezaag over komt schieten we de sheriff neer en wanneer we vluchten geven we ons geld weg, geven we het weg, geven we het weg, want de taxichauffeur wilt anders niet stoppen om ons binnen te laten. Of luister naar The Beatles, Elvis Presley, Nirvana, Davidsmiley Bowie, The Rolling Stones, Bob Marley, Red Hot Chili Peppers en Lenny Kravitz.

Vrijdag is het tijd voor onze wekelijkse gewoonte: de broodmaaltijd! Hoera!! Tussen 12:00 en 14:00 kan je in de lounge zoveel boterhammen komen verslinden als je maar wilt. En dat slechts voor €1,5. Er is geen gezelligere manier denkbaar om het weekend in te zetten!

// Wat is er beter dan naar de band ‘Bread’ te luisteren tijdens de broodmaaltijd?

[ENGLISH]
NFKALENDAR

The new academic year has started again and we cannot let that pass without offering you our weekly overview of the activities with some interesting facts / wittiness. This week is a music special. Who knows what’s to come this year …rebus-en

Monday is an exciting day for the new ones among us. Fortunately, NFK prepared a little tour through Leuven to get to know the city (and us). The tour starts at 16:00. After that, we can eat together in Alma, the student restaurant. In the evening, we organize a pub crawl so that you get to know Leuven in another way than you did in the afternoon. We expect you in the lounge (the basement of the HIW) at 21:00 for an evening full of old and/or new friends!

// Celebration time, COME ON!!

Class starts on Tuesday. But there’s also something else on Tuesday… You can probably guess it already! Our new fakbar team is ready to serve you every week in the lovely M-Café (Savoyestraat 10). During this first fak-evening, you get the chance to get to know everyone a little better in a fun way, because there’s a speed date! Don’t hesitate to arrive at 21:00. That’s when the fakbar opens. The speeddate starts at 22:00. Be there!

// Knowing me, knowing you, AHAAAAA …

It’s not easy to fill in your ISP completely and correctly. On Wednesday, you can come to the lounge between 13:00 and 16:00 with all your questions and problems and we’ll try to solve the ISP-puzzle! It’s easy for us and for you if you bring your laptop. In the meantime, you can find more info on this KU Leuven page.

// I spent all night stuck on the puzzle

Are you still not satisfied with all these activities and want to have an extra share of culture and partying? Then you can visit STUK Start. The opening of STUK, which is entirely free and has a lot of bands and so on. From Wednesday until Friday you can visit STUK every evening at 19:00. You can find the full program here.

On Thursday, there are no activities. Spend your time watching the movie ‘Submarine’: the movie of which you listened to the soundtrack yesterday. Study a bit. Take your time to rest a little. Do whatever you want. Come together, if you want with a little less conversation, just come as you are, and let’s dance then, maybe paint your door black and if there are problems we just shoot the sheriff and when we flee we give our money away, give it away, give it away, ‘Cause otherwise the taxi driver won’t stop to let us in. Or just listen to The Beatles, Elvis Presley, Nirvana, smileyDavid Bowie, The Rolling Stones, Bob Marley, Red Hot Chili Peppers and Lenny Kravitz.

On Friday, it’s time for our weekly tradition: the bread meal! You are welcome to come and eat as much as you like for only €1,5 between 12:00 and 14:00 in the lounge. It’s the most fun way to start the weekend!

// Listen to some music by ‘Bread’ during the bread meal.