Wegwijzer // NFKalendar 09-11-2015

// English below

WEGWIJZER

Het eerste monitoraat voor Logica is al geweest, maar het is mogelijk dat er nog steeds bepaalde dingen niet duidelijk zijn. Indien dit bij jou het geval is, niet getreurd! Er worden naast de gewone lessen en het monitoraat immers ook nog bijlessen georganiseerd. De eerstvolgende bijles heeft plaats op maandag 9 november van 18:00 tot 20:00 in aula C. Als je specifieke moeilijkheden of vragen hebt, kan je die in een reactie onder dit bericht plaatsen of een mailtje sturen naar cudi@nfk.be, zodat we gericht al jullie problemen kunnen oplossen.

Van 3 tot 6 maart neemt NFK je mee op zijn jaarlijkse cultuurreis. Dit jaar is de bestemming niets minder dan Warschau! Maandag is er om 20:00 in aula A een infosessie waarin je alles te weten komt over het hoe, wat, en hoeveel van deze reis.

Op dinsdag is het tijd om je door je (al dan niet knagende) geweten te laten leiden richting de lounge. Van 13:00 tot 15:00 kan je daar namelijk terecht voor de schrijf-ze-vrij(dins)dag. In samenwerking met Amnesty International worden daar brieven geschreven tegen mensenrechtenschendingen in Marokko en Japan. ’s Avonds is het weer tijd voor onze oude vertrouwde fakbar! Afspraak vanaf 21:00 in het M-café voor de beste drank en gezelligste gesprekken in Leuven! Alvorens zich te goed te doen aan al dit lekkers, worden de werkende leden van NFK om 21:00 verwacht in het zaaltje boven de fakbar voor de Algemene Vergadering. Wie geen werkend lid is, maar ook stemrecht wenst, kan zich schriftelijk kandidaat stellen door te mailen naar marie.vanwingh@gmail.com voor 10 november.

Op woensdag 11 november is het Wapenstilstand en wordt het einde van de Eerste Wereldoorlog herdacht. Ook wij willen deze dag van vrede eren, en daarom organiseren we de Peace ’n Love TD! Kom allen vanaf 22:00 naar het zaaltje boven Café Apero op de Oude Markt voor het beste reggae en ska feestje van het jaar. De inkom voor deze avond gewijd aan liefde, vrede en eensgezindheid bedraagt slechts €2. Take it easy and see you there!

Donderdag 12 november gaan we de film Sans Soleil van Chris Marker spelen, een documentaire over het menselijke geheugen. Voor de film begint, wordt er een inleiding gegeven door Antoine. Kom om 20:00 naar aula A voor een ontspannende en toch intellectuele filmavond!

Om deze goedgevulde week op de juiste manier af te sluiten, staan we op vrijdag weer voor je klaar met de broodmaaltijd! Rijkelijk belegde boterhammetjes wachten op jou voor maar €1,5 in de lounge, tussen 12:00 en 14:00.

TOEKOMSTMUZIEK

Op donderdag 19 november is het tijd voor de eerste NFK cantus van het jaar: de Africantus! Deze zal plaatsvinden in het zaaltje boven café Den Delper (Parijsstraat 40). Er is een korte cantusinitiatie om 20:15 voor zij die nog niet vertrouwd zijn met de wondere wereld der cantussen. Het Io Vivat is om 20:30, wees zeker op tijd! Haal je onesies en gekke kleren maar boven, want je mag verkleed komen in eender wat de naam Africantus in je oproept. Inschrijven kan tijdens de openingsuren van de CUDICantussen op bier kost 12 euro, op water en eigen drank 6 euro. De inschrijvingen zijn eerst open voor alle leden van NFK (studenten filosofie), vanaf 16 november worden de overige plaatsen opengesteld voor externen. Externen kunnen zich wel al op een wachtlijst plaatsen.

EXTRA

Omdat bloed levensnoodzakelijk is, wordt ook nu weer de Bloedserieus-week georganiseerd, deze keer van 23 november tot 26 november. Bloedserieus wil mensen aansporen om bloed te doneren. Verder worden er ook activiteiten georganiseerd die gratis zijn voor de donoren, en elke donor krijg een goedgevulde goodiebag! Voor extra info en meer details, check zeker het Facebook-evenement .

[ENGLISH]

NFKALENDAR

We organise a tutoring session for Logic, aside from the normal classes. The first session takes place on Monday the 9th of November from 18:00 until 20:00 in aula C. If you’ve got some specific problems or questions, do not hesitate to comment below, or to send an email to cudi@nfk.be, in order for us to effectively solve all of your problems.

NFK’s annual cultural trip will be from the 3rd until the 6th of March, with Warsaw as its destination! Monday there will be an info session at 20:00 in room A where you can learn all you need to know about this trip.

On Tuesday we let our consciousness guide us towards the lounge, where we organise a (creatively translated) Write-them-free(Tues)day. Together with Amnesty International, we write letters against violations of human rights in Morocco and Japan. In the evening it’s time for our old trusty fakbar! Meet us at 21:00 in the M-café for the best drinks and the funniest conversations in Leuven! All working members are expected to postpone these funniest conversation for a little while, because they have to be present at our General Assembly at 21:00 in the room above the fakbar. Those who aren’t a working member, but who would like voting rights, can nominate themselves by mailing marie.vanwingh@gmail.com before November 10th.

On Wednesday the 11th of November it is Armistice Day, and the end of the First World War is commemorated. We too want to honour this day of peace, so we’re organising the Peace ‘nd Love TD! Come to the room above Café Apéro at the Oude Markt for the best reggae and ska party of the year, starting from 22:00. The entrance fee for this evening dedicated to love, peace and harmony is only €2. Take it easy and see you there!

On Thursday the 12th of November, we’re showing the film Sans Soleil produced by Chris Marker. This is a documentary about the nature of human memory. Before the film starts, there’ll be an introduction by Antoine. Come to aula A at 20:00 for a relaxing and yet intellectual movie night!

To end this well-filled week on a good note, we’re there for you on Friday with another bread meal! Generously filled sandwiches are waiting for you for €1,5 in the lounge, between 12:00 and 14:00.

EXTRA

Because blood is the most vital thing to live, there’ll be another Bloedserieus-week, this time from the 23rd until the 26th of November. Bloedserieus wants to encourage people to donate blood. Besides that, they also organise activities during that week that are free for the donors, and every donor receives a richly filled goodie bag! Be sure to check their Facebook-event for extra info and more details.