WegWijzer 24-28 Okt. 2011

MAANDAG 24/10

Dankuwel Gideons International voor Het Nieuwe Testament. Deze kapitalistische wereld is inderdaad cru en we hebben allemaal nood aan bezinning. Laat ons allen, broeders en zusters van de orde van NFK, deze dag wijden aan gebed en ascese. De enige activiteit waar u zich vandaag mee bezig hoort te houden, is bijbellectuur. Amen.

DINSDAG – WOENSDAG 25 – 26/10

Goed boek, dat Nieuwe Testament, echt waar! Hopelijk binnenkort in de cinema! In 3D. Over God gesproken… Vanavond om 20u start de 24-URENLOOP. Samen met Katechetica gaat NFK een etmaal lang de ‘baton’ proberen door te geven in een spannende estafetterace tussen verschillende Leuvense kringen. We vragen heel lief jullie steun. We hebben jullie jonge benen nodig, 24 uur lang. Of het nu ’s avonds, ’s nachts, ’s morgens, ’s middags of ’s avonds (II) is, jullie contributie (1,2,3, … ∞ rondjes) zouden we enorm waarderen! Daarbij, per 5 rondjes krijgen jullie een beloning! Ook supporters zijn van harte welkom! We zijn voorzien van lekkere drank- en eetstandjes, een mooie tent met verlichting, warme dekens, zetels en nog eens zetels. Dus pak je sportschoenen en zak dinsdag om 20u allemaal af naar de tent van GODSPEED aan het Universitair Sportcentrum in Heverlee. Tot en met woensdag 20u! We hopen op je steun. GOGO GODSPEED!

DONDERDAG 27/10

EEN MIRAKEL! GODSPEED heeft de 24-urenloop gewonnen!

Alle lopers van Apolloon hadden last van ingegroeide teennagels. Ekonomika had geen geld om topsporters in te huren, omdat ze hadden belegd bij Dexia. Edustria moest op stage. Medica had laxeer- in plaats van pepmiddellen geslikt. &OF is een logische contradictie. Dat hadden ze niet zien aankomen. God is oneindig, dus 4-Speed was een eitje. Atmosphere zadelden we op met een aboriginal die nog niet wist dat de aarde rond is. Lerkeveld had gewoon een lelijke naam! Wina moest verplicht naar Stephen Hawking. De Fakbar van Letteren organiseerde een 24-urenfak. Letteren United gaf meteen forfait. Het is boerenkoolseizoen, dus LBK kon niet. Pedal had problemen met hun subsidies. Politika hebben we kunnen afleiden met het gerucht dat Elio naar NVA is overgestapt. PsychoCrime zit in de nor of de isoleercel. De Run for Specials kregen gewone curryworsten als avondeten. Dat vonden ze niet leuk. VRG hebben we gezegd waar het op stond: hun rechten staan krom! VTK gaven we een kopie van het Symposium van Plato. Ze vielen allemaal dood neer.

DANK AAN ALLE LOPERS EN SUPPORTERS! Rust in vrede.

VRIJDAG 28/10

Broodmaaltijd, 13u @ deLounge, maar wie loopt er achter brood?

 

MONDAY 24/10

Thank you Gideons International for the New Testament. This capitalistic world is cruel, indeed. We all need reflection. Let us all, brothers and sisters of NFK, devote this day to asceticism and prayer. Amen.

TUESDAY-WEDNESDAY 25-26/10

Great book, that New Testament. Coming soon in all theatres. In 3D. By the way, speaking of God… The annual 24 HOURS CROSS starts tonight at 8pm. For 24 long hours, NFK and Katechetica will try to pass the baton in this relay race between many teams from Leuven. We need your help to accomplish this. We need your youthful legs. We would appreciate your contribution (1, 2, 3… rounds) very much! FYI, you get a reward for each 5 rounds. Cheerleaders or fans are welcome as well! We have a nice tent with proper lighting, warm blankets, couches and more couches. So get you sneakers and be there: Tuesday at 8 pm till Wednesday, 8 pm. Place to be: the tent of Godspeed at the University Sport Centre in Heverlee. We hope to see you there. GOGO GODSPEED!

THURSDAY 27/10

A MIRACLE! GODSPEED won the 24 hours cross!

Apolloon had a problem with ingrowing toenails. Ekonomika had no money to hire top athletes, because they invested in Dexia. Edustria had an internship. Medica accidentally took laxatives instead of pep pills. &OF (AND-OR) is a logical contradiction. They didn’t expect this. God is infinite, so 4 Speed was nothing compared to GODSpeed! We sent Atmosphere an aboriginal who didn’t know yet that the earth was spherical. Lerkeveld’s name was just too awful. Wina had to go to Stephen Hawking’s lecture for a test. Letteren United gave in and left after the announcement of a 24 hours faculty bar. LBK was occupied, because of the kail season. Pedal had some troubles with their concessions. We distracted Politika by telling them that Obama deserted and became a republican. PsychoCrime is in jail or in an isolation cell. We told VRG the truth: their rights aren’t left enough. We gave VTK a copy of Plato’s Symposium. They all got a heart attack. Run for Specials got second place. NFK won!

THANK YOU VERY MUCH FOR YOUR SUPPORT. Rest in peace.

FRIDAY 28/10

Bread Meal, 1pm @ the Lounge. My feet are killing me. Can you bring the bread?