Wegwijzer 22/10/2012

De wegwijzer 22/10/2012

I did not have sexual relations with that woman. Gisteren was ik dronken. Ik leerde meerdere meisjes kennen. Van sommige meisjes kan men zeggen dat ze er minderjarig uitzagen.  Verwijt me echter geen laksheid: ik vroeg naar haar identiteitskaart. Toen ik die gezien had sprak ik met haar af. Maandag gaan we  pannenkoeken bakken en decoratie afwerken, vanaf 11h in het kringlokaal van psychologie. Dat ligt in het PI, Vesaliusstraat 2 (vlakbij onze cursusdienst).

I did not have sexual relations with that woman. Ze vroeg me veel, dat valt moeilijk te ontkennen. Vergeet echter niet dat ik de decency zelve ben. Zij wou aan mijn conditie werken. Ik niet, want dinsdag om 20h start de 24 urenloop aan het sportkot. Breng je dvd’s mee, want tussen het lopen door gaan we video’s kijken in de zetel. Lopers krijgen warme chocomelk! Of doe je liever een LOKOshift  (je krijgt een goodiebag en tombolalot)?  Stuur een mailtje naar sport@nfk.be.  De 24 urenloop duurt logischerwijs tot woensdag, 20h. De vroege lopers krijgen koffiekoeken en pannenkoeken. Dit jaar zijn we gebrand op het verslaan van onder andere Letteren. Dat schorem is  laagdrempelig en onkritisch.

I did not have sexual relations with that woman. Ik was zo moe. De frustratie brandde op haar gezicht, ik zei haar: we gaan donderdag om 20.30h een film ( Swinging vote) kijken in het MSI 00.28. Zij zei: ik wil me creatief ontplooien op de tweede toneelvergadering in het MSI 91.40 om 20.30h. Zij zei ik wil op een podium staan. Ik zei je hebt een punt, dat is de laatste mogelijkheid om mee te doen aan het NFK-toneel.

Op vrijdag was ik te laat aan de poort van het HIW voor de broodmaaltijd. Om 13h was ik niet waar decency me heen zou leiden. I did have sexual relations with that woman.

//

I did not have sexual relations with that woman. Yesterday I was drunk. I met a few girls. Some say they were underage. Untrue, I checked her ID, and then I dated her. Monday we’re going to bake pancakes en finish the decoration for the 24-hourrun. This begins at 11am in the lounge of psychology, next to our cudi (PI, vesaliusstraat 2).

I did not have sexual relations with that woman. She asked me a lot, I don’t deny that. But don’t forget my level of decency. She wanted to work out with me. I wanted to join Six-pack at the 24-hourrun, starting Tuesday, 8pm at the sportkot. People who run for us get hot chocolate milk! If you’re not so into running, help us by doing a LOKO-shift ( you get a goodiebag and a tombola lot). Mail to sport@nfk.be for further information. The 24-hourrun stops, logically, Wednesday around 8pm. People who run at night get free pancakes and croissants. This year we want to beat Letteren. Those outcasts are indecent, they have no values. They don’t think too much. They deserve to be beaten.

I did not have sexual relations  with that woman. I was so tired. The frustration was burning on her face, I proposed: let’s go watch a movie on Thursday (Swinging vote) in the MSI 00.28 at 8.30pm. She said: I want to express myself at the NFK-play meeting in the MSI 91.40 at 8.30pm. She said: I want to be on stage. I said you’re right, that’s the last opportunity you get to play in the NFK-play.

Friday I was at the gate of the HIW for the breadmeal at 1pm. I wasn’t decent. She got me confused. I did have sexual relations with that woman.