WegWijzer 16 mei 2011

Maandag

Het Presidium blaast zijn voorlaatste adem uit. Niet zo episch als een laatste adem, maar we gaan deze maandag toch rustig de tijd nemen om ze voor te bereiden. Ondertussen bent u allen verplicht (niet bij wet, wel bij Kant) om uw mening te geven over het opkomende presidium en te stemmen, heel de dag in de hal van het HIW.

Dinsdag

Ook vandaag heeft u de mogelijkheid (lees behoefte, het geluk, de vrijheid, de zaligheid, de last, de verantwoordelijkheid, de taak, de zorg) uw stem te brengen voor het presidium van volgend jaar, nog steeds in de hal van het HIW. De laatste Fakbar waar Hans Dewitte de plak zwaait. Deze serene koning zal u graag verwelko- men met schijnbaar matig enthousiasme maar een verwarmd hart bij elke binnenkomst. Tevens zal hij u zware bieren aanpraten die u niet aankan en stiekem in je drankje tuffen als je kriek, een drieëndertiger of iets non-alcoholisch bestelt.

Woensdag

NFK speelt voor Barabas (niet de seriemoordenaar die vrijkwam in plaats van Jezus, waardoor Pilatus’ schamele poging de Messias te redden resulteerde in meer problemen) en stuurt je te- rug in de tijd. Creëer een pens, een snor (ja, ook de dames) en trek je kleren van je grootouders aan (sommigen onder jullie mogen gewoon de normale kleding behouden, jullie weten zelf wel of jullie in aanmerking komen) en speel mee petanque, frisbee of met de kaarten met een lekker koud biertje op onze Soirée Pensionée vanaf 20.30 u. op het binnenplein van het HIW.

Donderdag

Tijd voor een vernieuwende cantus: NFKleurencantus. De ronde gaat dat als niet in één kleur komt (of in minimum 27 verschillende kleuren) de preses je persoonlijk in je zak stampt. Een dergelijke aanval van de vice-preses mag je verwachten indien je het Io Vivat niet haalt om half negen. Geen reden om niet te komen, pret en bier is verzekerd en watercantussers zijn mon- golen. Io Vivat om 20.30 u. in de Cuythoek (Kapucijnenvoer 5)!

Vrijdag

Na de broodmaaltijd deluxe van vorige week kan u weer met lange tanden gewoon brood eten. Smakelijk!

Boodschap van algemeen Belang

Er liggen nog steeds heel wat spullen, o.a. van de medewerkers van het kerstfeest, in de CuDi. Ge- lieve deze zo snel mogelijk op te komen halen. (De CuDi staat klaar om te claimen.)

Na een zeer lange winterslaap (die bijna ook de zomer opgeslokt had), staat de WIKI weer online! Ga dus allen naar nfk.be/wiki om samen te werken aan dit initiatief om de kennis van onze opleiding onder de studenten te blijven verspreiden.

24/05 Live-fak: muzikanten kunnen zich inschrijven aan de valven.