NFKookcursus – NFK Cooks

Veggies: inschrijven aan de valven! (Max. 15 deelnemers helaas, en uiteraard een kleine bijdrage aan ingrediënten.)
Afspraak om 13u in de hal van het HIW.

For all you cooking vegetarians: sign up at the board in the hall! (Max. 15 persons, and of course there will be a small contribution to the buying of ingredients.)
Meeting up: hall, 1 pm.