Lezing Prof. Dr. Rudi Visker

Vergeten in de publieke ruimte

Rudi Visker (1959) is hoogleraar filosofie aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven. Hij publiceerde voornamelijk in de hedendaagse en fenome- nologische wijsbegeerte: onder meer The Inhuman Condition. Searching for Difference after Levinas and Heidegger; Lof der Zichtbaarheid. Een uitleiding in de hedendaagse wijsbegeerte; Genealogie als Kritiek. Michel Foucoult en de mens- wetenschappen. Op dit ogenblik werkt hij aan een filosofie van de tijd. Het onder- werp van deze lezing gaat over hedendaagse mogelijkheden voor de publieke ruimte. Aan de hand van een nieuwe opvatting van een symboliserende publieke ruimte laat hij zien wat de betekenis van het Berlijnse Juden-Mahnmal is.

Ann Meskens, filosofe, zal een korte inleiding geven op het werk van Prof. Dr. Rudi Visker.

DO 06.12.2012, 20:15, ‘T ARSENAAL MECHELEN / GRATIS 015-42 25 44 / reservering@tarsenaal.be / www.tarsenaal.be