Category Archives: Posts – Announcements

Posts containing anouncements other than the weekly WegWijzer posts

Ask the dean anything!

In aanloop naar de decaansverkiezingen op het einde van het academiejaar, geven we jullie de kans onze decaan te vragen wat je maar wil. Voeg jouw vraag toe op nfk.be/ask-the-dean-anything!

Running up to the election of the dean at the end of the academic year, we give you the opportunity to ask our dean whatever you want. Add your question on nfk.be/ask-the-dean-anything!

Election Results // Verkiezingsuitslagen

EN: Below you can find the results of the election for the team of next academic year. In total, 81 people voted, which is 13.92% of the members.
NL: Hieronder vind je de resultaten van de verkiezing voor het team van volgend academiejaar. In totaal hebben 81 mensen gestemd, wat 13.92% van de leden is.

EN: Do you want to elect Sophie Tielemans as President, Sofie Verslype as Vice-President and Aaron Soens as Treasurer of NFK for the academic year 2017-2018?
NL: Wil je Sophie Tielemans als Praeses, Sofie Verslype als Vice-Praeses en Aaron Soens als Schatbewaarder van NFK verkiezen voor het academiejaar 2017-2018?

Yes/Ja: 74 (91.36%)
No/Nee: 3 (3.7%)
Abstain/Onthouding: 4 (4.94%)

EN: Do you want to elect the following people as Education officials of NFK for the academic year 2017-2018?
NL: Wil je de volgende personen verkiezen als Onderwijsverantwoordelijken van NFK voor het academiejaar 2017-2018?
— Oscar Lobato, Jack Goldingham Newsom, Rik Ouwerkerk, Astrid Bostoen (E2) & Gregg Smits

Yes/Ja: 75 (92.59%)
No/Nee: 4 (4.94%)
Abstain/Onthouding: 2 (2.47%)

EN: Do you want to elect the following people as Sports officials of NFK for the academic year 2017-2018?
NL: Wil je de volgende personen verkiezen als Sportverantwoordelijken van NFK voor het academiejaar 2017-2018?
— Luna De Souter & Sophie De Koning

Yes/Ja: 75 (92.59%)
No/Nee: 3 (3.7%)
Abstain/Onthouding: 3 (3.7%)

EN: Do you want to elect the following people as editors of DeWijzer (magazine of NFK) for the academic year 2017-2018?
NL: Wil je de volgende personen verkiezen als redactie van DeWijzer (kringblad van NFK) voor het academiejaar 2017-2018?
— Felix Kumps, Rik Ouwerkerk & Wolfram Vandenbergen

Yes/Ja: 76 (93.83%)
No/Nee: 3 (3.7%)
Abstain/Onthouding: 2 (2.47%)

EN: Do you want to elect the following people as officials for the International operation of NFK for the academic year 2017-2018?
NL: Wil je de volgende personen verkiezen als verantwoordelijken voor de Internationale werking van NFK voor het academiejaar 2017-2018?
— Oscar Lobato, Jack Goldingham Newsom & Job Gräber

Yes/Ja: 75 (92.59%)
No/Nee: 2 (2.47%)
Abstain/Onthouding: 4 (4.94%)

EN: Do you want to elect the following people as Fakbar officials of NFK for the academic year 2017-2018?
NL: Wil je de volgende personen verkiezen als Fakbarverantwoordelijken van NFK voor het academiejaar 2017-2018?
— Iris Smets, Manu De Pauw, Ian Wiglema, Joris Vanschoren & Michiel Soetens

Yes/Ja: 75 (92.59%)
No/Nee: 3 (3.7%)
Abstain/Onthouding: 3 (3.7%)

EN: Do you want to elect the following people as Culture officials of NFK for the academic year 2017-2018?
NL: Wil je de volgende personen verkiezen als Cultuurverantwoordelijken van NFK voor het academiejaar 2017-2018?
— Walt Vangeersdaele & Toine Van Mourik (E2)

Yes/Ja: 73 (90.12%)
No/Nee: 2 (2.47%)
Abstain/Onthouding: 6 (7.41%)

EN: Do you want to elect the following people as Party officials of NFK for the academic year 2017-2018?
NL: Wil je de volgende personen verkiezen als Feestverantwoordelijken van NFK voor het academiejaar 2017-2018?
— Luca Palermo, Walt Vangeersdaele & Toine Van Mourik (E2)

Yes/Ja: 75 (92.59%)
No/Nee: 3 (3.7%)
Abstain/Onthouding: 3 (3.7%)

EN: Do you want to elect the following people as PR officials of NFK for the academic year 2017-2018?
NL: Wil je de volgende personen verkiezen als PR-verantwoordelijken van NFK voor het academiejaar 2017-2018?
— Kasper Galle, Sophie De Koning & Michiel Soetens

Yes/Ja: 74 (91.36%)
No/Nee: 2 (2.47%)
Abstain/Onthouding: 5 (6.17%)

EN: Do you want to elect the following people as Lounge officials of NFK for the academic year 2017-2018?
NL: Wil je de volgende personen verkiezen als Loungeverantwoordelijken van NFK voor het academiejaar 2017-2018?
— Pierre Costalunga & Astrid Bostoen (E2)

Yes/Ja: 75 (92.59%)
No/Nee: 4 (4.94%)
Abstain/Onthouding: 2 (2.47%)

EN: Do you want to elect the following people as Welcoming officials of NFK for the academic year 2017-2018?
NL: Wil je de volgende personen als Onthaalverantwoordelijken van NFK verkiezen voor het academiejaar 2017-2018?
— Job Gräber, Pierre Costalunga, Kasper Galle, Luna De Souter, Robin Schindelka & Sophie De Koning

Yes/Ja: 78 (96.3%)
No/Nee: 1 (1.23%)
Abstain/Onthouding: 2 (2.47%)

EN: Do you want to elect Luca Palermo as Webmaster of NFK for the academic year 2017-2018?
NL: Wil je Luca Palermo verkiezen als Webmaster van NFK voor het academiejaar 2017-2018?

Yes/Ja: 74 (91.36%)
No/Nee: 2 (2.47%)
Abstain/Onthouding: 5 (6.17%)

EN: Do you want to elect the following people as Course Service officials of NFK for the academic year 2017-2018?
NL: Wil je de volgende personen verkiezen als Cursusdienstverantwoordelijken van NFK voor het academiejaar 2017-2018?
— Silke Currinckx & Joris Vanschoren

Yes/Ja: 76 (93.83%)
No/Nee: 4 (4.94%)
Abstain/Onthouding: 1 (1.23%)

EN: Do you want to elect Sophie Tielemans as student representative in the POC of the dutch programme for the academic year 2017-2018?
NL: Wil je Sophie Tielemans verkiezen als studentenvertegenwoordiger in de POC van het Nederlandstalige programma voor het academiejaar 2017-2018?

Yes/Ja: 75 (92.59%)
No/Nee: 5 (6.17%)
Abstain/Onthouding: 1 (1.23%)

EN: Do you want to elect Oscar Lobato as student representative in the POC of the dutch programme for the academic year 2017-2018?
NL: Wil je Oscar Lobato verkiezen als studentenvertegenwoordiger in de POC van het Nederlandstalige programma voor het academiejaar 2017-2018?

Yes/Ja: 75 (92.59%)
No/Nee: 4 (4.94%)
Abstain/Onthouding: 2 (2.47%)

EN: Do you want to elect Rik Ouwekerk as student representative in the POC of the dutch programme for the academic year 2017-2018?
NL: Wil je Rik Ouwekerk verkiezen als studentenvertegenwoordiger in de POC van het Nederlandstalige programma voor het academiejaar 2017-2018?

Yes/Ja: 72 (88.89%)
No/Nee: 4 (4.94%)
Abstain/Onthouding: 5 (6.17%)

EN: Do you want to elect Astrid Bostoen (E2) as observer in the POC of the dutch programme for the academic year 2017-2018?
NL: Wil je Astrid Bostoen (E2) verkiezen als waarnemend lid in de POC van het Nederlandstalige programma voor het academiejaar 2017-2018?

Yes/Ja: 74 (91.36%)
No/Nee: 3 (3.7%)
Abstain/Onthouding: 4 (4.94%)

EN: Do you want to elect Jack Goldingham Newsom as student representative in the POC of the english programme for the academic year 2017-2018?
NL: Wil je Jack Goldingham Newsom verkiezen als studentenvertegenwoordiger in de POC van het Engelstalige programma voor het academiejaar 2017-2018?

Yes/Ja: 75 (92.59%)
No/Nee: 3 (3.7%)
Abstain/Onthouding: 3 (3.7%)

EN: Do you want to elect Sophie Tielemans as student representative in the Faculty Council for the academic year 2017-2018?
NL: Wil je Sophie Tielemans verkiezen als studentenvertegenwoordiger in de Faculteitsraad voor het academiejaar 2017-2018?

Yes/Ja: 75 (92.59%)
No/Nee: 5 (6.17%)
Abstain/Onthouding: 1 (1.23%)

EN: Do you want to elect Sofie Verslype as student representative in the Faculty Council for the academic year 2017-2018?
NL: Wil je Sofie Verslype verkiezen als studentenvertegenwoordiger in de Faculteitsraad voor het academiejaar 2017-2018?

Yes/Ja: 74 (91.36%)
No/Nee: 3 (3.7%)
Abstain/Onthouding: 4 (4.94%)

EN: Do you want to elect Sophie Tielemans as student representative in the Faculty Board for the academic year 2017-2018?
NL: Wil je Sophie Tielemans verkiezen als studentenvertegenwoordiger in het Faculteitsbestuur voor het academiejaar 2017-2018?

Yes/Ja: 70 (86.42%)
No/Nee: 9 (11.11%)
Abstain/Onthouding: 2 (2.47%)

EN: Do you want to elect Jenny Lushaba as student representative in the POC of the english programme for the academic year 2017-2018?
NL: Wil je Jenny Lushaba verkiezen als studentenvertegenwoordiger in de POC van het Engelstalige programma voor het academiejaar 2017-2018?

Yes/Ja: 77 (95.06%)
No/Nee: 2 (2.47%)
Abstain/Onthouding: 2 (2.47%)