Filosofie koor

Hou je van zingen? Kom dan elke dinsdag af naar het Filosofie Koor elke dinsdag 13.00-14.00 in de Leo XIII kapel.