Election Results

Er zijn volgend aantal stemgerechtigden: 598
Er hebben volgend aantal mensen gestemd: 67 (11.2%)
Beste student
Breng hieronder je stem uit voor:
* Het hoogpraesidium van NFK 2023 – 2024 (tevens deel van het bestuursorgaan NFK vzw)
* De functiecoördinatoren en praesidiumleden (per functie) van NFK 2023 Р2024
* De studentenvertegenwoordigers van wijsbegeerte voor 2023 – 2024
Als je je wil onthouden van de stemming, vul dit formulier dan niet in, en klik niet op ‘Verzenden’.
Dear student
cast your vote for:
* The high praesidium of NFK 2023 – 2024 (will also be members of the board of NFK npo)
* The function coordinators and members of the NFK praesidium (per function) 2023 – 2024
* The student representatives of philosophy 2023 – 2024
If you want to abstain from this election, please don’t fill in this form, and don’t click on ‘Verzenden’.
NOOT/NOTE
Om decretale redenen staat Nederlands op de eerste plaats met de Engelse vertaling tussen haakjes waar nodig.
Because of Flemish law, the questions will always be posed in Dutch with an English translation between brackets when necessary.
Wens je volgende personen te verkiezen als hoogpraesidium voor de respectievelijke functie? Selecteer alle namen die je wil verkiezen. — (Do you wish to elect the following people as the high praesidium for the respective function? Select all names you wish to elect.)
Sam Blervacq: Praeses: 56 (83.58%)
Ruben Scheunders: Schatbewaarder (Treasurer): 52 (77.61%)
Eliana Vyncke: Schatbewaarder (Treasurer): 57 (85.07%)
Wens je volgende personen te verkiezen als functieco√∂rdinator voor de respectievelijke functie? Selecteer alle namen die je wil verkiezen. — (Do you wish to elect the following people as function-coordinator for the respective function? Select all names you wish to elect.)
Emma Vannerom: Onderwijs (Education): 59 (88.06%)
Hazel Chen: Broodmaaltijd (Breadmeal): 56 (83.58%)
Pascal Giannopoulos: Feest (Party) : 55 (82.09%)
Lise Sysmans: Cultuur (Culture): 57 (85.07%)
Han Polspoel: Cursusdienst (Course Service): 53 (79.1%)
Ward Schouterden: Sport: 54 (80.6%)
Lena Craenen: Sociaal (Social): 54 (80.6%)
Robin De Backer: PR: 53 (79.1%)
Jasper Knaepen: Fakbar (Faculty Bar): 53 (79.1%)
Wens je volgende personen te verkiezen voor de respectievelijke functie(s)? Selecteer alle namen die je wil verkiezen. — (Do you wish to elect the following people for the respective function(s)? Select all names you wish to elect.)
Victor Lemage: Feest (Party) & Sociaal (Social): 52 (77.61%)
Mai-Lan Phung: Broodmaaltijd (Breadmeal) & Cultuur (Culture): 52 (77.61%)
Wodan Van den Heede: Sport & Fakbar (Faculty Bar) & Feest (Party) : 52 (77.61%)
Pascal Giannopoulos: Fakbar (Faculty Bar): 51 (76.12%)
Isaac Waltherus: Fakbar (Faculty Bar): 49 (73.13%)
Lore Storms: Fakbar (Faculty Bar): 52 (77.61%)
Sarah Houdart: Vrijwilliger (Volunteer): 50 (74.63%)
Robin De Backer: Cultuur (Culture): 52 (77.61%)
Han Polspoel: Broodmaaltijd (Breadmeal): 51 (76.12%)
Ward Schouterden: Broodmaaltijd (Breadmeal): 48 (71.64%)
Ffion McNamee: Sociaal (Social): 50 (74.63%)
Polina Sinitsa: Sociaal (Social): 49 (73.13%)
Lena Craenen: Sociaal (Social): 49 (73.13%)
Lander Baeten: Cultuur (Culture): 52 (77.61%)
Wens je volgende personen te verkiezen als studentenvertegenwoordiger in het respectievelijke bestuursorgaan? Selecteer alle namen die je wil verkiezen. — (Do you wish to elect the following people in the mentioned board or council? Select all names you wish to elect.)
Sam Blervacq: POC Wijsbegeerte: 53 (79.1%)
Emma Vannerom: POC Wijsbegeerte: 56 (83.58%)
Ffion McNamee: POC Philosophy: 51 (76.12%)
Marisa Salvador Martinez: POC Philosophy: 53 (79.1%)
Sam Blervacq: Faculteitsbestuur (Faculty Board): 51 (76.12%)
Sam Blervacq: Faculteitsraad (Faculty Council): 52 (77.61%)
Emma Vannerom: Faculteitsraad (Faculty Council): 56 (83.58%)
Ffion McNamee: Faculteitsraad (Faculty Council): 53 (79.1%)