Wegwijzer // NFKalendar 30-11-2015

// English below

WEGWIJZER

Ook NFK viert de zoveelste — die dude blijft maar verjaren. De tel zijn we kwijt, zolang we het snoep niet kwijtraken is het oké — verjaardag van niemand minder dan Sinterklaas! Om alvast weg te dromen naar alle cadeautjes die zondag op je zullen staan wachten, bieden we je hier dagelijks een gebeurtenis aan waarin we de Sint wel eens willen zien verschijnen.

Maandag is er de derde bijles logica tussen 18u en 20u in lokaal A. We worden allen geconfronteerd met een dilemma, want je kan ook tussen 18u en 19u gaan supporteren voor het herenteam voetbal, wederom in de UCLL-sporthal (Hertogstraat 178, 3001 Heverlee). Zij spelen tegen Diana. Die bijles en voetbalmatch zouden wellicht maar weinig volk aantrekken, als volgende activiteit effectief zou plaatsvinden: de Sint die een lezing geeft over de nefaste consumptiemaatschappij.

Dinsdag is het tijd om te quizzen! Waan u een lid van Coromar (een referentie voor zij die ‘Quiz Me Quick’ gekeken hebben) en schakel voor slechts €0,50 al uw hersencellen in om 20u in het zaaltje boven de fakbar. Inschrijven kan aan de valven of via deze google form. Je mag alleen deelnemen of met een groepje van maximaal 4 personen. Er vallen tickets te winnen voor het STUK! Dansen in de zon, baden in het licht. Wie? De Sint.

Op woensdagen durven er wel eens weerwolven te verschijnen… Maar geen paniek, want de weerwolven van deze week zijn volledig in Sint-thema! Om 20u spelen we weerwolfje met een Sint-twist in de lounge. Als je braaf geweest bent dit jaar, kan je daarna je schoen achterlaten. Wie weet vind je die de volgende dag dan wel gevuld terug… De Sint als figurant in Star Wars.

Op donderdag is het om 20u in de Kardinaal Mercierzaal tijd om te debatteren. Professor Raymaekers zal een korte introductie geven, waarna het debat over moraliteit en afstand gestart wordt (in het Engels). Alles laten bezinken kan achteraf op de receptie in de Raadzaal. De Sint om 22:22 op 24 december. Nors voor de buis, kijkend naar de Spaanse equivalent van Geert Hoste. Ho Ho Ho. Geen vrolijk beeld.

Ook de broodmaaltijd van deze vrijdag is in Sinterklaasthema! Beeld je al het lekkers in dat bij je opkomt wanneer je aan die man denkt. Jazeker, dat bieden we je allemaal aan op de Sintbroodmaaltijd tussen 12:00 en 14:00. Eet zoveel je wil voor maar €1,5 en begin je weekend op de grens van maagpijn! De Sint en iets met Chinezen, want da’s altijd grappig.

Als we eerlijk zijn, moeten we allemaal toch wel toegeven dat die kerstkriebels al lang aanwezig zijn. Van daar dat we besloten hebben om zondag 6 december extra leuk te maken door naar de kerstmarkt in Düsseldorf te gaan. We vertrekken om 8u30 met de bus in Brussel. Je kan zelf online je plaatsje boeken. Wanneer we onderweg zijn, kunnen we allen fantaseren over de Sint die achter ondergoed gaat in de H&M.

TOEKOMSTKERSTMUZIEK (SORRY, SINT)
Sinterklaas is nog niet voorbij, maar toch willen we al een Kerstactiviteit in de spotlight zetten:
het Kerstfeest! Ook dit jaar nodigt NFK opnieuw elke student, professor en medewerker aan het HIW uit. Het feest gaat door op 9 december in de Sint-Antoniuszalen, Leon Schreursvest 33 te Heverlee. Om 18:30 is er een Kerstviering, gevolgd door een receptie (19:00) in de Kristoffelzaal. Zowel de viering als de receptie zijn gratis. Het diner zelf start om 20:00. Tickets voor het diner zijn sinds 25 november verkrijgbaar aan de balie van de bibliotheek. Wacht niet te lang om er eentje te kopen, want het Kerstfeest heeft wel eens de gewoonte om uitverkocht te raken. Een ticket kost €12 voor studenten en €15 voor professoren. Vrolijk kerstfeest! (Maar eerst nog Sinterklaas hé.)

[ENGLISH]

NFKALENDAR

NFK also celebrates the birthday of Sinterklaas! We’ve lost count of all his birthdays, but that’s no problem as long as we don’t lose his candy! To start dreaming about all the presents waiting for you on Sunday, we offer you a daily event in which we’d like to see Sinterklaas appear.

On Monday there’s the third logic tutoring session between 18:00 and 20:00 in room A. We’re all confronted with a dilemma, because you can also go and support the men’s team between 18:00 and 19:00 in the UCLL-sporthal (Hertogstraat 178, 3001 Heverlee). They play against Diana. The lesson and the football wouldn’t be very popular if the next activity would be a real thing: Sinterklaas giving a lecture on consumer society.

Time for our quiz on Tuesday! For only €0,50 you can participate on your own or with a group of max. 4 people. Subscribing is possible in the hall of the HIW or via this google form. You can win tickets for STUK! At 20:00 we expect you in the room above the fakbar. Don’t expect Sinterklaas to be there, because he will be dancing in the sun, bathing in the light (Wim Soutaer’s song ‘Allemaal’, worth listening to).

On Wednesdays, werewolves can appear. But don’t panic, because this week’s werewolves will be in Sinterklaas-team! At 20:00 we’ll be playing the game werewolves with a twist in the lounge (in English!). If you’ve been a good student this year, you can leave your shoe in the lounge and perhaps you’ll find it full of delicacies the next day… Sinterklaas figurating in Star Wars.

On Thursday there’s a debate on morality and distance at 20:00 in the Kardinaal Mercierzaal. Professor Raymaekers will give an introduction. After that, we’ll start the debate (in English). Letting everything seep in is possible at the reception afterwards in the Raadzaal. Sinterklaas at 22:22 on the 2th of December. Weeping silently in front of the television, watching the Spanish equivalent of Mr. Bean.

Also the bread meal will be Sinterklaas-related this Friday! Every possible Sinterklaas-delicacy will be present. Eat as much of it as you want between 12:00 and 14:00 in the lounge for only €1,5! Sinterklaas and something with Chinese people, because that’s always funny.

If we’re being honest, we have to admit that we are already longing for Christmas. That’s why we have decided to make Sunday (the birthday of Sinterklaas) extra fun by going to the Christmas market in Düsseldorf! Departure at 8:30 in Brussels by bus. You can book your own seat online. When we’re on our way, we can all fantasize about Sinterklaas buying boxer shorts in H&M.

FUTURE MUSIC

NFK once again invites every student, professor and those who work at the HIW to celebrate Christmas on our Christmas Party! This celebration takes place Wednesday the 9th of December in the Saint-Antoniushalls, Leon Schreursvest 33, Heverlee. At 18:30 there will be a Christmas vigil, followed by a reception (19:00) in the Kristoffelhall. These are free. The actual dinner starts at 20:00 and will take place in the Sint-Antoniushall. The selling of the tickets for the dinner has started on 25th of November. They’re are available at the library desk. Don’t wait too long to buy them, because the Christmas party has a reputation for being sold out every year. The price of the tickets is € 12 for students and € 15 for professors. Merry Christmas!