WegWijzer // NFKalendar 28-11-2016

// English below

WEGWIJZER

Deze week staat de wegwijzer in thema van een man die ons allen nauw aan het hart ligt, mijn beste vriend, jouw beste vriend, de vriend van ieder kind, de lieve goede Sint.

Het weekoverzicht:

Maandag zijn er geen activiteiten.

BELANGRIJKE MEDEDELING: De Sint komt langs in het HIW deze week. Je vraagt je misschien af hoe het komt dat de Sint voor de filosofen extra vroeg zijn gulheid toont. Dat heeft alles te maken met de Sint zijn voorliefde voor filosofie (aangezien de Sint al zo oud is, heeft hij veel tijd gehad om zich te verdiepen in onder andere Augustinus en Thomas van Aquino). Dus alle lieve kindjes mogen deze week hun schoen in de lounge komen zetten. Vergeet zeker niet iets lekkers voor de Sint, voor zijn paard en voor de Piet! Met kleurplaten en tekeningen kan je de Sint ook zeer blij maken! Als je braaf bent geweest dit jaar, mag je je goedgevulde schoentje terug komen ophalen op vrijdag.

Dinsdag zullen er croques verkocht worden tussen 12:00 en 14:00 in de lounge. Dit is ook de perfecte gelegenheid om je kaartje voor het kerstfeest te kopen. De kaartjes kosten amper 12 euro voor brave studenten. Als je er niet bij kan zijn in de lounge, kan je ook een kaartje kopen in de bib. Wees er snel bij want de het kerstfeest heeft de gewoonte uitverkocht te raken.

Op dinsdag is ook onze legendarische Open Mic Fak. De Fakbar gaat zoals elke week open om 21:00 maar de muzikale avond begint pas om 22:00. Heb je zin om eens te tonen wat je in huis hebt op gebied van muziek of een andere vorm van podiumkunst? Begin je dan alvast voor te bereiden en verblijd ons met je talent! Maar geen stress, het is voor de leute ervan! Er zullen enkele instrumenten aanwezig zijn die je kan gebruiken, maar aangezien werkelijk alles toegestaan is, kan je dus gerust je eigen materiaal meebrengen. Let wel op! Omstreeks 2:00 wordt de laatste act voorzien, kom je dus tijdig aanmelden.

Sinterklaasweetje: ‘Slecht weer vandaag’ is een beetje ziekjes geweest vorige week. Het beestje heeft het kei druk gehad de laatste maand en dat de Sint een paar kilo’s was bijgekomen heeft niet geholpen. Gelukkig gaat het nu veel beter en moet de Sint niet de rendieren van de Kerstman lenen om zijn pakjes rond te brengen.

Op woensdag is het onderwijsbureau: het begint om 13:00. Onderwerpen zijn o.a. een nieuw vak in de BA: heel interessant dus. En… er zijn broodjes, gesponsord door de Studentenraad KU Leuven! Mis dit lekkere en interessante debat over jouw opleiding niet.

Zwartepietweetje: Sinterklaas heeft zich in de zomer eens goed kwaad gemaakt op de pieten. Hij vond het niet kunnen dat ze zich niet wasten. Hij vond het beschamend om zo in de grote steden aan te komen. De pieten besmeurden soms de muren in de huizen waar ze pakjes gingen brengen, ongelooflijk! Dat moest gedaan zijn van de Sint. Alle Zwarte Pieten zijn onder de douche gezet!

Donderdag is het om 16:00 de Pre-AV daar vormen de filosofiestudenten allerlei standpunten om te vertegenwoordigen op verschillende beleidsvlakken (STURA & LOKO); topics zijn o.a. de rectorsverkiezing, COBRA en het project MindMates. Laat de kans niet schieten om je stem te laten horen! Van 20:00 tot 22:00 gaan we met z’n allen bowlen. Om 19:45 spreken we af aan het HIW. (Niet getreurd eerstejaars, je kan ook rechtstreeks naar de locatie komen in de Naamsestraat!) Het kost je slechts €4 voor twee spelletjes dankzij LOKO’s subsidies.

Sinterklaasweetje: Sinterklaas is geboren in Turkije. Hij is verhuisd naar Spanje omdat de CAO daar beter was voor goedheiligmannen. In Spanje heeft hij Zwarte Piet leren kennen, die er op vakantie was. Dat was niet zo ver voor Zwarte Piet die in Marokko geboren is.

Op vrijdag is het zoals elke week de broodmaaltijd. Deze week staat de broodmaaltijd in thema van – ja je raadt het al – Sinterklaas! Je kan er zoveel eten als je wil voor maar 1.5 euro, de perfecte manier om je week af te sluiten dus.

Sinterklaasweetje: Sinterklaas stuurt in samenwerking met Bpost cadeautjes naar mensen die een brief schrijven met postcode ‘0612 Hemel’. Dus als je vindt dat je het wel verdient om eens in de bloemetjes gezet, aarzel niet een stuur een brief. (Het is aangeraden om een kinderhandschrift te hanteren.)

TOEKOMSTMUZIEK

Op 15 december organiseert NFK een kerstmarktje in de lounge. Als je nog toffe spulletjes hebt om te verkopen, stuur dan zeker een mailtje naar lounge@nfk.be.

Op 7 december is het kerstfeest van NFK. Voor een luttele €12,- kun jij genieten van een uitgebreid diner, livemuziek, receptie en wake. Twijfel dus niet langer en koop je kaartje in de bib.

 

[ENGLISH]

NFKALENDAR

This week, the NFKalendar’s theme is the man we all love. My best friend, yours as well, the friend of every child basically: dear old Saint Nicholas.

On Monday, there are no activities.

IMPORTANT INFORMATION: Saint Nicholas visits the HIW this week. Maybe you’re wondering why he shows his generosity so early to the philosophers. That, of course, is because of his preference for philosophy. Since he is so very very ancient, he has spent a lot of time studying especially Augustine and Thomas Aquinas. So: everyone can put his shoe in the lounge this week. Don’t forget to put in something tasty for Saint Nicholas, his horse and Piet! Drawings are their favorite gifts. If you’ve been a good philosopher this year, virtuous and righteous, then you can pick up your shoe again on Friday, filled with who knows what?!

On Tuesday, between 12:00 and 14:00, you can buy croques in the lounge! That is the perfect occasion to buy a card for the Christmas Dinner! This costs twelve euros for students. If you can’t make it then, you can also buy a ticket in the library. Be quick, ‘cause it’s often sold out!

On Tuesday it’s also time for our legendary open mic fak! As every week, the fakbar opens at 21:00, but we start the music at 22:00. Do you feel like showing off your skills when it comes to music or any other kind of art? Then it’s your time to shine! But no stress though, it’s just for fun. There will be some instruments there that you can use, but since everything is possible, you can bring your own material as well. However be aware! At the clock of 2:00 the last act will take place.

Saint Nicholas fact: ‘Bad Weather Today’, the horse, was a bit ill last week. He has been awfully busy last month. The fact that Saint Nicholas had gained weight didn’t help the horse. Luckily he’s better now. Thus Saint Nicholas won’t be using Santa Claus’s reindeers to bring ‘round the gifts.

On Wednesday, the education bureau takes place at 13:00. One of the subjects will be a new course in the bachelor. And… There will be sandwiches, sponsored by the Student counsel. Don’t miss this tasty and interesting meeting about your education.

Piet fact: Saint Nicholas has been very angry with Piet this summer. He was so disgusted by the fact Piet didn’t wash himself. He found it a disgrace to arrive in cities all over the world like that. Sometimes, Piet even left stains on the walls in the houses where they left gifts. It had to stop. He wanted every Piet cleaned! In the shower, and scrub!

On Thursday, there’s the Pre-AV at 16:00. We gather opinions of philosophy students so that we can represent you correctly at STURA and LOKO. From 20:00 to 22:00, we all go bowling! We meet at 19:45 at the HIW. It only costs four euros, thanks to subsidies from LOKO.

Saint Nicholas fact: He is born in Turkey. He moved to Spain because the ‘collective laborer agreement’ was better there for saints. There he bumped into Piet, who isn’t originally from Spain either. Piet was born in Morocco.

On Friday, we do the usual thing: the bread meal! This week, you can guess the theme already… Yes, exactly: Saint Nicholas! Eat as much as you like for only €1,5 between 12:00 and 14:00 in the lounge.

Saint Nicholas fact: In cooperation with Bpost, he sends presents to people who write a letter with the postal code ‘0612 Hemel’. So if you think you deserve a treat, don’t hesitate to send a letter. (It’s advised to write in children’s handwriting.)

FUTURE MUSIC

On the 15th of December, NFK organizes a Christmas market in the lounge. What we need for a market, is things to sell. So… if you have stuff to sell, send an e-mail to lounge@nfk.be!

On the 7th of December is our annual Christmasparty. For €12,- you can enjoy an amazing four-course diner, live music, a reception and a wake. Don’t hesitate any longer and buy your tickets in the library.