WegWijzer // NFKalendar 27-02-2017

// English below …

WEGWIJZER

Omdat NFK deze week naar Artefact gaat, wat dit jaar in het teken van magie staat, is dat ook het thema van deze wegwijzer. Oefen op deze wegwijzer geen verdwijntrucs toe, want zoals altijd geeft dit de hele week lang aan waar je ons kan vinden!

Op maandag ben je uitgenodigd om om 22:00u betoverd te worden door de voetbalkunsten van de heren van NFK. Zij spelen een match tegen Ekonomika. Kom zeker supporteren in UCCL (Hertogstraat 178).

Magie van David Copperfield! Of is het Chris Van den Durpel die dwaas doet?

Op dinsdag vindt de Fak in’t Strak Pak plaats. De naam zegt zelf wat de bedoeling is! Maar dan ook weer niet, want een naam zegt op zich niets. Ze is talig, maar niet taalvaardig. Kortom, toch niet zo magisch als gedacht/gehoopt. Kom deze dinsdag gerust genieten van cava, poker, de lieftallige dames (Anke, Annalise en Laurens) die vorig jaar de fakbar open hielden, alsook een éénmalig archief in het zaaltje boven het café met alle De Wijzers die sedert de jaren stillekens (pakweg jaren ’70) zijn uitgekomen! En dat alles uiteraard in een mooi, strak pak.

Wist-je-datje: Heks is een deelgemeente van Heers in de provincie Limburg. Volgens Wikipedia is de betekenis van de naam niet duidelijk, maar ‘men denkt aan een Keltische riviernaam of aan het Germaanse heg (haag, omheining)’. Opnieuw dus niet zo magisch.

De mogelijke kritiek op het feit dat er de voorbije twee dagen blijkbaar geen ‘echte magie’ gedeeld werd, kan beantwoord worden met de vraag of magie niet altijd een illusie is, of met andere woorden in de definitie van het woord ‘magie’ niet automatisch het element van illusie zit. Dat zou betekenen dat magie dus niet paranormaliteit is. Of bestaat dergelijke magie wel?

Die moeilijke filosofische kwestie kan misschien woensdag wel beantwoord worden op Artefact, dat dit jaar in het teken van magie staat en waar NFK als groep heengaat! Artefact is een thematentoonstelling en festival waarin hedendaagse kunst, actualiteit en maatschappelijke uitdagingen centraal staan. Wil je met ons mee? We verzamelen om 17.45u aan de poort van het HIW; make sure you’re there!

Er staan nog twee leuke dingen op het programma op woensdag. Schrijf je teksten of poëzie, heb je ideeën voor artikels of interviews en wil je graag meewerken aan ons fantastische kringblad? Kom dan om 16:00u zeker naar lokaal S voor de redactievergadering van DeWijzer. We horen je ideeën graag!

Sluit je dag af door te poolen. We spreken om 20:00 af aan de poort van het HIW om naar Downtown Jack in de Parkstraat af te zakken. Het kost je slechts twee euro per uur. Als je later op de avond nog op magische wijze wil verschijnen, kan dat uiteraard altijd nog.

Op donderdag vindt om 20:30u onze History Cantus plaats in het zaaltje boven de Ambiorix. Belangrijk om te weten is dat de cantustickets al uitverkocht zijn en we er jammer genoeg geen bij kunnen toveren.

Omdat horoscopen ook een zekere vorm van magie zijn, is hier de horoscoop voor de vissen, dat zijn zij die in deze periode geboren zijn: Communicatieplaneet Mercurius brengt de komende weken door in jouw sterrenbeeld. Dat zorgt voor een heerlijke stroom aan ideeën, inspiratie en fantasie. Laat rationele analyses even voor wat ze zijn, Vissen, en sta jezelf toe om je te verliezen in een wereld van verbeeldingskracht. Leuk toeval (of stond het in de sterren geschreven?) dat deze horoscoop net nu een magische tint heeft.

Op vrijdag ben je tussen 12:00u en 14:00u welkom in de lounge voor onze zoete broodmaaltijd. Er zullen à volonté lekkernijen te verkrijgen zijn voor slechts €1,5!

Weet je nog in welke Disneyfilm deze uil een rol speelt? (Jazeker, dit is nog steeds in het thema magie.) Mail je antwoord naar pr@nfk.be en de eerste met het juiste antwoord krijgt een magische prijs.

EXTRA

Zijn jullie klaar voor de meest geweldige nacht van het jaar? Ons jaarlijkse galabal staat dit jaar helemaal in het thema van Hollywood. Live muziek, een gratis receptie, de beste dj’s, geweldig gezelschap, we hebben het allemaal voor jullie. Tickets kosten €8 en zijn verkrijgbaar bij de NFK celebrities Sofie Verslype, Astrid Bostoen en Sharon Arts.

Vergeet niet om de online studentenbevraging in te vullen! 

[ENGLISH]

NFKALENDAR

Since NFK will go to Artefact this week, which tackles the subject of magic, the theme of the NFKalendar is magic as well! Don’t try any tricks on the NFKalendar and accidentally make it disappear, because, as always, this is an overview of where you can find us this week.

On Monday, we invite you at 22:00 to become bewitched by the talent of our men, who will play a football match against Ekonomika. It’s in UCCL (Hertogstraat 178).

Magic by David Copperfield? Or is it a Belgian comedian making fun of it?

On Tuesday, it’s time for our Suit-up Fakbar. The name says it all! Except, of course, for the fact that a name doesn’t say anything, for a name is never linguistically competent. Conclusion: not as magical as we thought/hoped. That aside: come and enjoy cava, poker and a side of nostalgia, for the lovely ladies who maintained the bar last year (Anke, Annalise and Laurens) will be serving your drinks! And of course, suit up for this formal event!

Fact: ‘Heks’ is the Dutch word for ‘witch’. It’s a village in the province Limburg. According to Wikipedia the meaning of the name is not certain. But ‘people think it’s a Celtic river name or something like the Germanic word for hedge. Again: no magic.

The possible criticism that for the past days, we didn’t offer you any ‘real magic’, can be answered by the question whether the element of illusion isn’t implied in the word magic itself. That would mean that magic isn’t paranormal activity. Or does magic exist like that after all?

Maybe that question can be answered on Wednesday at Artefact, which focuses on magic this year. Artefact is a themed exhibition and festival on contemporary visual arts, current events and societal challenges. We’ll go there as a group, so join us if you want! We gather at 17:45 at the gate of the HIW.

End your day by going pooling with us. We meet at 20:00 at the gate of the HIW and go to Downtown Jack (Parkstraat) together. It only costs €2 for an hour. If you want to show up (magically or not) later on in the evening, of course that’s possible as well.

There’s nothing magical happening on Thursday.

On Friday, you’re welcome to join us at the sweet bread meal. There’ll be delicacies for only €1,5 in the lounge between 12:00 and 14:00.

Do you remember the movie in which this owl appeared? (Yes, it still has to do with magic.) Mail your answer to pr@nfk.be and the first one with the right answer gets a magical prize.

EXTRA

Are you ready for the most amazing night of the year? Our yearly gala is all about Hollywood this year. Live music, a free reception, the best dj’s, great friends, we have it all. You can buy your tickets from Sofie Verslype, Astrid Bostoen and Sharon Arts.

Don’t forget to fill in the online student evaluation.