WegWijzer // NFKalendar 25-04-2016

// English below

WEGWIJZER

Het is kiesweek! Dat betekent dat je heel de week lang zo goed als constant met activiteiten gebombardeerd wordt! Freud zag prikkelbombardering als iets waar het lichaam op moet reageren. Dat vinden wij ook. Reageer door je lichaam in beweging te zetten richting NFK-activiteiten! Je deelname zal een spanningsreductie met zich meebrengen. Niets dan voordelen! Hier is een overzicht van de activiteiten die kiesploeg ‘The Freudian Slippers’ organiseert. Er is wel iets fout gegaan tijdens het schrijven. Er zitten enkele Freudiaanse slippers in. Sommige zinnen bevatten namelijk op semi-verborgen wijze de naam van een filosoof in zich. Om het je makkelijk(er) te maken, hebben we die zinnen cursief gezet.

Op deze website vind je ook een overzicht van de Freudian Slippers kiesploeg, alsook hun kiesboekje.

Maandag organiseren de nieuwe cudi- en loungeteams en de nieuwe schatbewaarder een échte Vlaamse kermis op het grasveldje van het HIW! Er worden spelletjes gespeeld en je kan er voor een zeer lage prijs je maag vullen tussen 13:00 en 16:00. Fre, u denkt niet na. Je was toch niet vergeten eerst om 13:00 een kijkje te nemen op de redactievergadering van DeWijzer in het groepswerklokaal van de bib?

Dinsdag komt het Triumviraat zijn visie voorleggen en beantwoordt graag al jullie vragen tussen 11:00 en 13:00 in aula B. Ook de onderwijsvertegenwoordigers zullen aanwezig zijn. Als je dus benieuwd bent naar hoe de kiesploeg volgend werkjaar zal aanpakken, of wil je je inspraakrecht in de praktijk omzetten, dan is dit het uitgelezen moment.

Het evenement dat team onderwijs organiseert start met een babbel en hapje in de Raadzaal: tussen 19u en 20u kan je er pastasalade krijgen. Pita is zo goor as drop. Gelukkig serveren we pastasalade. Om 20u begint de lezing door Paul Moyaert over Freuds theoretische worsteling met de driften. Deze vindt plaats in de Kardinaal Mercierzaal. De lezing zal in het Nederlands zijn en ongeveer 50 minuten duren. Erna zijn er nog koffie, thee en koekjes te verkrijgen in de Raadzaal.

Reduceer daarna al je spanning op een lustvolle avond in Hawaï-thema op onze Beachfack! Wie komt, zal begroet worden met een bloemenketting (zolang de voorraad strekt). Kijk je het meest uit naar de limbowedstrijd of naar de beschikbaarheid van volgende cocktails: Sex On The Beach, Mojito en Virgin Mojito? Welke kleren je aantrekt, is steeds een moeilijke keuze. Die blauwe jas, of isten deze hier die je wil aantrekken? Zeker nu de beste verklede Hawaïaan een cocktail wint! Maar qua schoeisel leggen we het graag vast voor je: kom dansen op ukelelemuziek in je Freudiaanse strandslippers.

Hera, klig thus!’ riep hij. Waarop ik antwoordde dat je niet tam in je zetel moet zitten, want op Woensdag kan je tussen 13:00 en 17:00 op het grasveldje voor het HIW deelnemen aan een toernooi voor de titel “koning(in) filosofie van de sport”, een discipline van de academische denksport: sportophilia. Trouwens, is Aad De Mos tenniscoach of voetbaltrainer? Naderhand kan je genieten van smoothie gemaakt van gemixte stukken freud.

Ontspan ’s avonds eveneens op het grasveldje op het event ‘Smeuïge Schaulust’. Mijn breinloze zapzoektocht mondde uit in een zalige aflevering hopla: topprogramma! Maar wij kijken ‘A Dangerous Method’. De excitaties lopen hoog op: chocoladefondue met allerlei lekkernijen beantwoorden aan jouw levensdrift! Na de voorstelling kan je jouw opgebouwde spanning en libidinale energie vrijlaten tijdens een spelletje Weerwolven met aangepaste kaarten…

Donderdag vroeg ik wat er te doen was. ‘Tu es art’, répondait-il. Het cultuur-team organiseert in het kader van de kiesweek een bezinningsmomentje boordevol poëzie en gezelligheid. I have on my desk: art. Een oase van dekens, kussens en de magie van het Woord staat je te wachten op Matrophilia in de lounge tussen 10:00 en 13:00. Zinder na tot 22:00 en begeef je op een nieuw driftterrein in Café Alegria. Drink, dans en lach je complexen van je af op onze enige echte disco&soul TD ‘Libidoo-bi-doo’. We vragen geen inkom, alleen sfeer! We weten hoe moeilijk je het hebt door je liefdesperikelen. Zonder ophouden riep je ‘Kzen op Hannes verliefd!’ Mocht je naast je andere driften ook nog een hongertje krijgen; er zullen o-ver-heerlijke croques verkocht worden.

Om het Freudiaanse thema de hele week aan te houden, is ook onze broodmaaltijd op vrijdag in thema! Heb je altijd eens willen lunchen zoals deze Oostenrijke psychiater, arts en filosoof? We zullen enkele Weense specialiteiten voorzien zodat je je helemaal kan uitleven. Het zal stijlvol zijn, maar de nogal overgemanierde wijnkenner deed er nog een schepje bovenop door de combinatie van kaviaar en witte Merlot ‘pontificaal zalig’ te vinden. Nu, geef mij maar een fanta en een plateau twixen. (2 filosofen in deze zin) Je kan je basale hongerdrift bevredigen voor maar €1,5 in de lounge op onze Weense broodmaaltijd.

[ENGLISH]
NFKALENDAR

It’s election week! That means we will bomb you with activities! Freud saw stimuli-bombing as something to act upon. Well, we agree with him on that. React by moving your body towards every NFK-activity this week. Your participation will definitely cause a tension-reduction.

Here’s an overview of all the activities the election team ‘The Freudian Slippers’ will organize. Something has gone wrong though. There are some Freudian slippers in the text. Some sentences contain the name of a philosopher in a veiled way. Can you find the philosophers? To make it easier, we typed those sentences in italic.

On this website you can also find an overview of the Freudian Slippers team, and their election booklet.

On Monday, the new cudi, lounge team and the treasurer organize a real Flemish fair on the lawn in front of the HIW. You can play games and fill your stomach at a very low price between 13:00 and 16:00. Don’t forget to go to the redaction meeting of DeWijzer at 13:00 first! It’ll take place in the groupwork-room of the library (in the basement). Je demandais pourquoi il voulait que j’étais à l’assemblée du Wijzer. ‘Tu es art’ répondait-il.

On Tuesday, the Triumvirate will present their vision. They will answer all your questions between 11:00 and 13:00 in Aula B in the HIW. The election team will be present as well.

In the evening, the education team organizes a lecture by Moyaert on Freuds theoretical problems concerning instincts. First, you can have some pastasalad in the Raadzaal between 19:00 and 20:00. After that, the lecture will take place in the Kardinaal Mercierzaal. The lecture will be in Dutch and will take about 50 minutes. Afterwards, there are coffee, tea and biscuits available in the Raadzaal. Hopefully Moyaert knows what he wants to say by heart, or did you print out the reader? [Reading this in a chav-accent makes it easier to find the philosopher.]

Reduce all your tension at a lustful evening in Hawaïan theme at our Beachfack. If you come, you’ll be greeted with an Hawaïan chain. Do you look forward to the limbo-competition or to the availability of the following cocktails: Sex On The Beach, Mojito and Virgin Mojito? Which clothes to wear, is always a difficult choice. Especially now that the best dressed Hawaïan person wins a cocktail! We do like to tell you which shoes to wear though: come dance on our ukulele-music on your Freudian slippers.

On Wednesday, you can participate in a competition for the title ‘queen/king of philosophy of sports’ between 13:00 and 17:00 on the lawn in front of the HIW. Play, Toby! Play on our event called Sportophilia. Afterwards, you can enjoy a smoothie and some mixed fruit.

In the evening you can relax, again on the lawn, on our event Melting Melancholia. We’ll watch ‘A Dangerous Method’. The excitement will be enormous because of our chocolat fondue and other delicacies. Let go of your libidinal energy during a game of Werewolves afterwards with adapted cards!

On Thursday, the culture team organizes a moment full of cosy feelings and poetry. An oasis of blankets, pillows and the magic of the Word is waiting for you! Come to Matrophilia in the lounge between 10:00 and 13:00. I have on my desk: art. Come to Café Alegria at 22:00 if you’re looking for another sort of excitement. Our free (!) TD ‘libidoo-bi-doo’ is the perfect occasion to drink, dance and laugh away all your complexes. Also: there will be croques!

To stay in Freudian theme all week long, even our bread meal on Friday will be in theme. If you always wanted to lunch like our Austrian psychiatrist, doctor and philosopher, then you should make sure to come to our Viennese bread meal in the lounge between 12:00 and 14:00 for only €1,5. Don’t tell me I’m not free. U don’t know.