Wegwijzer // NFKalendar 14-12-2015

// English below

WEGWIJZER

Deze week staan er maar weinig activiteiten op het programma. Het is dan ook de laatste lesweek en daarom ook de laatste wegwijzer van dit semester. Heel deze week staat in het teken van afscheid: afscheid van de wegwijzer en ook wel van het rustige studentenleven, want de blok staat voor de deur! Om jullie het afscheidselement tot op het bot te doen beleven, kan je iedere dag naar een afscheidsliedje luisteren terwijl je nostalgisch uit het raam kijkt en niet weet of het regendruppels zijn die er afstromen of je tranen.

Of geloof je niet in afscheid tout court of enkel op maandag? Dan sluit je visie aan bij die van Marco Borsato, want ‘Afscheid Nemen Bestaat Niet’. Toch zal je afscheid moeten nemen van de bijlessen logica: de laatste sessie zal maandag tussen 18:00 en 20:00 doorgaan in lokaal C om al je laatste vragen nog te beantwoorden.

Dinsdag kan je tussen 17:00 en 18:00 terecht in lokaal S van het HIW voor een infosessie over de examens. Heb je stress, wil je informatie over je proffen en over de manier van bevraging, weet je niet zeker of je de juiste studiemethode hebt of heb je andere vragen? Dan geven ouderejaars je graag meer info en delen eigen ervaringen. ’s Avonds ontspannen we vanaf 21:00 nog een laatste keer voor dit semester in marginale frak en op marginale muziek tijdens de marginale FRAKbar! Marginale aanvragen kan je doorsturen naar fakbar@nfk.be. Maar vergeet door al die marginaliteit niet dat het afscheid nadert. Herinner jezelf aan alle leuke dingen die we dit semester samen hebben gedaan met het nummer ‘Thnks fr th Mmrs’ van Fall Out Boy.

Dit is perfecte achtergrondmuziek om je diepe zucht en het schrijven van je treurig woensdagparagraafje in je dagboek te begeleiden: ‘If You Leave Me Now’ van Chicago.

Overleef het donderdagse gedonder in je mentale beleving door het herhaaldelijk afspelen van volgend lied: ‘Goodbye My Lover’ van James Blunt. Hoewel, misschien liever wat onweer dan James Blunt?

Zelfs geen broodmaaltijd op vrijdag? Wat moet ik dan à volonté doen tussen 12:00 en 14:00 in de lounge voor slechts €1,50? Een voorstel is om gezamenlijk (a capella en niet vals — haha, onmogelijke uitdaging) volgend nummer te zingen/janken: ‘You’ll be in my Heart’ van Phil Collins. (Tuurlijk dat een dergelijke klassieker erbij moet hé!)

We wensen jullie allemaal veel moed, sterkte en succes tijdens de blok- en examenperiode!

Zalig Kerstfeest en gelukkig Nieuwjaar!

[ENGLISH]

NFKALENDAR

This week, we organize little activities. That’s because it’s the last week of the semester and thereby also the last NFKalendar. That’s why we’ll be saying goodbye all week long. Farewell to the NFKalendar, but also to the comfortable student life, because the holiday-we-have-to-use-to-study is coming! Each day, we offer you a farewell-song to deal with the bitter fact that you do not know whether it is just raining or you’re crying like a baby.

On Monday, ‘She’s Not There’ by Santana can be seen as a symbol for NFK being less prominent in your days. Also less prominent in the holidays will be the logic tutoring session. Monday between 18:00 and 20:00 in room C will be the last session, to answer all your last questions.

On Tuesday, there’s an exam information session in room S of the HIW between 17:00 and 18:00. Are you nervous, do you want information about the professors and the way the questions are asked, do you doubt if you have the right study method or have you got other questions? Ex-freshmen will share experiences. In the evening, it’s the last time to go loose from 21:00 onwards on chav-music in a chav-jacket at our Chav-Fak! (It’s a great pun in Dutch.) If you know awful chav-songs, don’t hesitate and send them to fakbar@nfk.be. But don’t forget that the goodbye is approaching. Remember all the fun activities we did together this semester by listening to ‘Thnks fr th Mmrs’ by Fall Out Boy.

This is the perfect background music to accompany your deep sigh and the writing of your sad Wednesday chapter in your diary: ‘If You Leave Me Now’ by Chicago.

How to survive Thursday? Play this song on repeat: ‘Goodbye My Lover’ by James Blunt. Although, maybe you’ll feel even worse listening to James Blunt…

Not even a bread meal on Friday? What do I have to do then between 12:00 and 14:00 in the lounge for only €1,50? Maybe you can sing/cry (a capella, and in tune — haha, what an impossible challenge) the next song: ‘You’ll be in my Heart’ by Phil Collins. (Songs like this are indispensable for feeling nostalgic)

We wish you guys a lot of courage, strength and success during the exams!

Merry Christmas and a Happy New Year!