WegWijzer // NFKalendar 01-05-2017

// English below …

WEGWIJZER

Filosofen,

Onze week begint al goed, met de internationale dag van de Arbeid. Op deze dag leggen arbeiders en studenten gezamenlijk het werk neer om de strijd voor de achturendag te herdenken, en de strijd voor de belangen van het proletariaat en universele vrede voor te bereiden; want de strijd is nog niet gestreden, kameraden.

Indien u na deze intellectuele bezigheden nood hebt aan cultureel verantwoorde ontspanning, kan u terecht bij het befaamde NFK-theater. Op 1, 2 en 3 mei wordt een herwerking van Sartre’s l’Enfer c’est les Autres opgevoerd in de Koelisse, aan Alma 3, telkenmale om 20 uur. Kom gerust een kwartiertje vroeger om al op temperatuur te komen met een drankje. Nog geen kaart? Voor maandag en dinsdag is er slecht nieuws te melden… Echter, op woensdag kan u nog trachten een plaatje in het publiek te onderhandelen. De verkoopskanalen zijn u ondertussen bekend, zo niet, verhef uzelf en zoek de gepaste informatie via Facebook of op www.nfk.be.

Op dinsdagavond kan u zoals doorgaans terecht in de fakbar voor een frisse pint, een warme chocomelk, of een andere dorstlessende consumptie naar keuze. Probeer zeker de huisgemaakte limonades: biologisch en weinig kapitalistisch. Misschien net een tikkeltje te bourgeois?

Woensdag vindt een infosessie plaats over de Specifieke Lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie, van 19:00 tot 20.30 uur in lokaal A. De infosessie is speciaal gericht op de studenten wijsbegeerte. U zal er informatie krijgen over o.a. de opleidingsonderdelen (ook over de stage), de mogelijkheid om de opleiding te spreiden, de vakken die u kan geven met het getuigschrift van de SLO, wanneer u met de opleiding kan starten …

Daarnaast kunnen vrijwilligers te Leuven naar het Studentencongres, georganiseerd door LOKO. Vanaf 13 uur worden er allerlei workshops, infosessies, discussie- en netwerkmomenten gehouden. Schrijf u daarvoor in op  loko.be/congres#inschrijven.

Donderdagavond, beste vrienden, worden de lessen opgeschort voor het facultair congres inzake de Rectorsverkiezing. Wie wint de troon van de KULeuven? Een tsjeef of een liberaal? Zijn ze slechts twee kanten van dezelfde medaille, of zijn er wezenlijke verschillen? Laat u informeren en ga mee in debat over de toekomst van onze universiteit. Op Amerikaanse wijze zal de stem der filosofen bepaald worden. Leve de democratie! Om 20:00 uur wordt eenieder die zijn stem wil uitbrengen verwacht op het congres. De programma’s van beide kandidaten worden er nader toegelicht aan de hand van verschillende thema’s en er is voldoende ruimte voor debat. Op het einde volgt niet de revolutie, maar wel ee’ aangename receptie.

Vrijdag, tenslotte, kan u uw proefzin verwennen op de broodmaaltijd in de lounge van 12:00 tot 14:00, all you can eat voor anderhalve euro, maar ken uw grenzen.

 

[ENGLISH]

NFKALENDAR

Philosophers of all countries,

Our week starts splendidly, with the international Labour Day. On this day, both workers and students take a day of, to commemorate the struggle for the eight-hour day, and to prepare the struggle for the class demands of the proletariat, and for universal peace.

Tuesdaynight as usual you can come to the fakbar to lessen your thirst with a fresh pint, or another consumption of your choice.

Wednesday you can go to the Studentcongres of LOKO from 13:00. You can do a workshop on Event Photography, Budgets and Subsidies, Negotiating and Conferencing, Motivating Volunteers, … You have to register here.

Thursday, friends, the facultary congres on the election of the rector will take place. Who wins the throne of the KULeuven? Are they two sides of the same coin? Are there essential differences? Come get yourself informed and join the debate about the future of our university. In American fashion the philosophers vote will be decided. Long live democracy! Everyone who wants to vote will be expected at 20:00. The programmes of both candidates will be presented and afterwards there is a reception.

Friday, at last, you can pamper yourself on our breadmeal in the lounge at 12:00 to 14:00, all you can eat for 1,5 euro, but know your limits.