Wegwijzer 19-05-2014

Laatste Wegwijzer: 19/05 – 23/05

// English version below

Dank!
Dank voor uw enthousiasme tijdens de Skireis
Dank voor uw aanwezigheid op onze Open Expo
Dank voor uw fantastische dansmoves op onze TD’s
Dank voor uw voldane snoet tijdens onze Broodmaaltijden
Dank voor uw nieuwsgierige aandacht tijdens onze Salons
Dank voor uw prachtige slaapkopje in de vlucht terug van Boedapest
Dank voor uw lichaam in topvorm tijdens onze voetbalwedstrijden
Dank voor uw interessante uiteenzettingen in onze Fakbar
Dank voor uw prachtige verschijning op het Kerstfeest
Dank voor uw lallende praatjes op onze cantussen
Dank voor uw inzet tijdens de 24 urenloop
Dank voor uw vertrouwen in ons
Dank!

Vol vertrouwen laten wij NFK achter in de handen van een nieuwe meute huppelende enthousiastelingen.
Wij wensen u een vruchtvolle blok, een dartelende examenperiode en een benijdenswaardige vakantie toe!

Het praesidium van NFK

//

Thanks!

Thanks for your attention during the salons
Thanks for your presence at our Open Expo
Thanks for your happy faces during our bread meal
Thanks for your athletic body during our soccer matches
Thanks for your beautiful appearance during the Christmas party
Thanks for your cute sleepy head during the flight back from Budapest
Thanks for your most interesting revelations during our Fakbars
Thanks for your drunk, joyful babbling during our cantus
Thanks for your enthusiasm during our skiing trip
Thanks for your efforts during the 24urenloop
Thanks for your dance moves at our parties
Thanks for your trust in us 

With confidence we leave you in the hands of the next presidium, which is eager to get started!
We wish you all the best of luck for your exams and a lovely holiday!

The presidium of NFK