wegwijzer 19-05-2013

NFK organiseert haar eerste pool tornooi in De Loft! Je moet een filosofiestudent aan het HIW zijn om deel te nemen.
WANNEER? woensdag om 20u, maar zorg ervoor dat je er 15 minuutjes op voorhand bent, zodat we kunnen afspreken wie tegen wie speelt.
PRIJS? We verdelen de prijs onder de spelers!
HOE INSCHRIJVEN? Schrijf je naam op de lijst die omhoog hangt in de hal van het HIW. Je mag natuurlijk de avond zelf ook nog gewoon langskomen, maar dan hebben we al een idee van het aantal spelers.

Tegelijk bolt NFK langzaam maar zeker uit. Er bestaan echter nog zekerheden in het leven, want deze verzamelen we nog één keer in M-café. We reiken de hand aan Katechetika en komen woensdag vanaf 22h aan de toog hangen. Die avond wordt ook de macht van het oude praesidium overgedragen aan het versverkozen praesidium.

NFK wilt jullie dan ook bedanken voor een heerlijk jaar. Het was niet altijd even gemakkelijk zonder lounge,maar het was des te leuker om te zien dat een activiteit slaagde.We hebben een rectors- en decaansverkiezing doorworsteld, een fantastische reis naar Berlijn, een pareltje van een kerstfeest, een fancy galabal,…
We hopen dat er voor jullie een favoriet tussen zit, en we hopen dat het volgend
praesidium jullie favorieten blijft geven.

Het praesidium van NFK

//

NFK will be hosting its first annual pool tournament at De Loft on monday ! You must be a philosophy student at the HIW in order to compete, please try and be there 15 minutes early so we can set up the tournament and establish who will play who.
We will be playing elimination 8 ball, race to 3. The price will depend on how many players we have competing and will be divided amongst all players at the end of the tournament. So feel free to come out, please sign up on the sign up list
outside of the institute so we can get an idea of numbers, and best of luck to everyone!

At the same time, NFK is about to end this year. However, there are certainties in life, for this we gather again in M-café. We reach our hands to
Katechetika and we’re going to share a fakbar, Wednesday from 22h. That evening is a perfect moment to officially transfer the power of the old
Praesidium to the freshly elected Praesidium.

Besides that, we want to thank you for a wonderful year. It was not always easy without our lounge,but it was even better to see that an activity succeeded. We survived a rectors and dean election, a fantastic trip to Berlin,a gem of a Christmas party , a fancy gala,… We hope you had your favorite activity,and we hope that the next praesidium will keep on giving new favorites.

The Praesidium of NFK