wegwijzer 18-03-2013

Gij kruipt terug uit uw hol, uw thuisheem, uw krocht waar gij veilig slaapt omdat het kussen u zo bekend voorkomt. Gij pakt de trein die rammelt omdat de wagons meer dan tien jaar oud zijn. Gij vertrouwt erop dat de deuren openen op perron 9, want daar moet gij uitstappen. Gij vertrouwt erop dat uw bus richting Gasthuisberg niet kantelt omdat er drieduizend studenten in zitten. Welaan dan, vertrouw er ook maar op dat NFK een fantastische week voor u heeft voorbereid.

Dinsdag: Is het fakbar in café-M vanaf 22.00h. Wij verkopen paaseitjes om VZW Banaka te steunen.

Dinsdag+Woensdag+Donderdag: speelt NFK toneel “Het Ogenblik”. De kaarten zijn te koop in de CuDi (open op woensdag van 16u tot 17u) en in de fakbar. Zoals elk jaar is NFK één der favorieten op het Interfacultair Theaterfestival, dus kwaliteit is gegarandeerd. Deuren om 20.15h in STUK Verbeeckzaal.

Woensdag: doet LOKO haar Partycipation picknick in het Bruulpark. Daar hoort een vriendschappelijk korfbal- en voetbaltornooi bij, tussen 13.00 en 15.00h. Wie graag wil meespelen, kan mailen naar sport@loko.be (verder zijn er op de picknick ook de hele middag lang workshops capoeira en circustechnieken)

Donderdag: GALABAL in de Montréal, tesamen met KLA en Thomas Morus! Voorverkoop vindt plaats tot woensdag (CuDi en fakbar, wat dacht u) Ervoor is er een receptie in Maximo’s (tussen  21.00h en 22.00h + gratis glas cava). Het bal zelf begint om 22.00h: Je krijgt een stijlvol masker, er is een chocoladefontein en een dessertenbuffet, er is vooral veel liefde en veel sfeer. Be there!

Vrijdag: Broodmaaltijd in de salons om 13.00h, om te bekomen.

Mededelingen:
– Maandag 25 maart is de nieuwe interfacultaire basketbalmatch, om 20u in de KHLleuven sportzaal. Geïnteresseerden kunnen een mailtje sturen naar sport@nfk.be, of zich richten tot een praesidiumlid.

– Dinsdag 26 maart is er een Algemene Vergadering. Alle mensen die geïnteresseerd zijn om volgend jaar in het praesidium te gaan: wees welgekomen! Er hangen geen verplichtingen aan vast. De AV zal plaatsvinden in het MSI, in welk auditorium wordt snel bekend gemaakt.

– NFK doet een Open Expo van 30/04 – 02/05!
We zijn op zoek naar artiesten. Dichters, fotografen beeldend kunstenaars en ander uitschot. Wil jij je werk tentoonstellen in de salons voor medestudenten en professoren? Mail dan naar cultuur@nfk.be en wij houden een plaatsje voor je vrij.

– De fakbar van 26/03 staat open voor muzikanten: mensen die alleen, met vrienden of toevallige aanwezigen willen musiceren in de mooiste fakbar van Leuven mailen even naar cultuur@nfk.be

// 

If your mother would be watching you behaving like a fool on the Oude Markt, she wouldn’t be too happy. That’s what someone told me last week. Luckily, he was drunk too. So keep on going, students.

Tuesday: fakbar in café-M, from 22.00h. We will be selling easter eggs for  a good cause; VZW Banaka.

Tuesday-Wednesday-Thursday: NFK playsHet Ogenblik”. Altough it’s a dutch play, it will be a price-winning piece of art, like every year. So if you’re willing to learn some Dutch in a fun way – this is it! The play starts at 21.15h in STUK, Verbeeckzaal. Tickets in the CuDi (open on Wednesday from 16h until 17h) or fakbar.

Wednesday: LOKO does a Partycipation picnic in Bruulpark. There also will be a friendly netball and football tournament between 13.00 and 15.00h. People who want to play, can mail to sport@loko.be (the afternoon will be filled with capoeira workshops and circus techniques workshops).

Thursday: PROM in Montréal, along with KLA and Thomas Morus! Presale takes place until Wednesday (in the CuDi and Fakbar, ofcourse) There’s a reception at Maximo’s on beforehand (from 21.00-22.00 + free glass of cava). When you enter the prom itself at 22.00h, you get a stylish mask. there’s  a chocolate fountain and dessert buffet, there’s lots of love and a great, classy vibe. We expect you!

Friday: Breadmeal ,1 PM, Salons

Future music

– Monday, March 25 is the new inter-faculty basketball game, at 20h inLeuvengym. Every male member of NFK can send an email to sport@nfk.be, or address a praesidiumlid.

– On Tuesday the 26th of March, there’s a General Meeting of NFK. If you’re planning to join the praesidium next year: be welcome! No strings attached, so you can just come and listen. It will take place at the MSI, the exact auditorium will be announced asap.

– NFK does an Open Expo from 30/04 to 02/05!
We are looking for artists. Poets, photographers, artists and other outcasts. Want to exhibit your work in the salons for fellow students and professors? Mail to cultuur@nfk.be and we will keep a place for you in our exposition.

– The fakbar of 26/03 is open to musicians, people who are alone, with friends or casual attendees who want to play music in the most beautiful fakbar of Leuven. Interested? mail to cultuur@nfk.be.