Wegwijzer 16-03-2015

// English below

NFK bestaat 45 jaar, en dat moet gevierd worden! Daarom houden we van maandag 16/03 tot vrijdag 20/03 een Lustrumweek, met elke dag een andere, geweldige, filosofische activiteit! Hieronder volgt een overzicht van de dingen die we gaan doen, maar check zeker ook de evenementen op Facebook voor meer informatie!

Maandag beginnen we onze lustrumweek in stijl met een sfeervolle receptie in de salons van het instituut. Er kan geluisterd worden naar speeches van onze eigen praeses Ewoud De Sadeleer en de praeses van 1975 (Frank Driesen). Iedereen die zich verbonden voelt met NFK is welkom om vanaf 20:30 het cavaglas te heffen op de toekomst van de Nieuwe Filosofische Kring!

Lustrumweek of niet, natuurlijk is op dinsdagavond de fakbar open! Deze week hebben we echter wel een heel speciale fak… Niet alleen kun je de taptalenten van Pieter D’Hoine en Guy Claessens bewonderen tijdens de proffenfak, maar ook wordt er in het zaaltje boven het café een heuse NFK-expo ingericht. De geschiedenis van de Nieuwe Filosofische Kring wordt hier verteld met foto’s, deWijzers, prijzen en andere memorabilia.

Ontdek jezelf, begin bij de wereld. Dit motto van de KU Leuven willen wij graag uitdragen door alle filosofen die verstokt zijn aan het vertrouwde HIW op woensdag eens mee te nemen op een rondleiding door Leuven. Niet zomaar een rondleiding, maar een filosofische! Postdoc Maren Wehrle leidt ons rond door het Husserlinstituut. Daarna verlaten we het HIW en gaan we verder terug in de tijd: Stijn Demaré vertelt ons dan over de geschiedenis van het Leo XIII-seminarie. Ten slotte bezoeken we het Hollands College (vlakbij de Oude Markt). Hier zal professor Bart Pattyn ons een inleiding geven in het Jansenisme, terwijl hij ons het prachtige gebouw laat zien.
We verzamelen om 10:45 op het grasveldje bij het HIW.
Als je geen tijd hebt om de hele rondleiding te volgen, maar wel naar een of twee onderdelen ervan wilt komen, kun je een mailtje sturen naar onderwijs@nfk.be .

Op de donderdag van de lustrumweek doet NFK waar ze zo goed in is: een gezellige studentikoze activiteit in de lounge organiseren. Vanaf 20:00 kan je de hele avond komen relaxen in jaren 60/70 stijl. Drink een heerlijk biertje, speel een ouderwets bordspel of kijk een interessante kortfilm, kortom: kom rustig bij van de lustrumweek en al je lessen in onze vertrouwde lounge.

Kom je nooit naar de broodmaaltijd, omdat plakken jonge kaas en pakjes salami niet goed genoeg voor je zijn? Dan kun je vrijdag je hart ophalen bij onze fancy broodmaaltijd in de salons. Voor de vertrouwde 1.5 euro zorgen we ervoor dat het je aan niets ontbreekt terwijl je bijpraat met je medestudenten. We beloven je dat je met een goedgevulde maag aan het weekend kunt beginnen!

EXTRA

Er zijn nog steeds tickets te koop voor het galabal met bijhorende receptie op 26 maart, in de luxueuze stijl van de jaren ’20 en de weelderige overdaad van The Great Gatsby! Haast je dus naar de CuDi, want de plaatsen zijn beperkt en de tickets beloven snel uitverkocht te raken voor dit glamoreuze feest!

Noteer ook alvast maandag 23 maart in je agenda. Dan is er om 20:00 in auditorium C namelijk een infosessie voor het nieuwe praesidium. Iedereen die er nog maar een heel klein beetje aan denkt om volgende jaar een functie op te nemen in het praesidium is dan welkom. We geven uitleg en jij kan er al je vragen kwijt. We kijken zeker ook al eens naar de functieverdeling.

// English

NFKALENDAR

NFK celebrates its 45th anniversary! Therefore we organise a Lustrum week from Monday 16/03 to Friday 20/03, with another great philosophical activity each day! Below you can find a summary of the things we’ll do, but be sure to check the events on Facebook for more information!

On Monday, we start our lustrum weak in a stylish way with a pleasant reception in the salons of the institute. You can listen to speeches of praeses Ewoud De Sadeleer and former praeses Frank Driesen (praeses in 1975). We invite everyone who likes NFK to raise a glass to the future of the student association!

Of course there is a fakbar at Tuesday night, regardless of the lustrum week. But the fakbar will be very special this week… You will not only learn how well Pieter D’Hoine and Guy Claessens draft a beer at the professorsbar, but also how NFK developed through the years. Above the bar there will be an exposition with old photos, NFK magazines, awards and other interesting historical stuff.

Discover yourself, start with the world. We want to show the importance of this motto by taking the HIW-attached philosophers on a tour into the big outside world of philosophical Leuven on Wednesday. Postdoc Maren Wehrle guides us through the Husserl Institute, Stijn Demaré tells us about the history of the Leo XIII-seminar (behind the HIW) and professor Bart Pattyn shows us around in the Hollands College (close to the Oude Markt). This was an important place for Jansenism in Leuven. (The tour will be in Dutch, but there will be students willing to translate what the guides are saying.)
The tour starts at 10:45 at the grass court in front of the Institute. If you don’t have time to take the whole tour, but you do want to join us for one or two parts, please send an email to onderwijs@nfk.be .

On Thursday, the kind of activity that NFK organizes best, takes place: a cozy, student-friendly evening in the lounge. Relax with us in 60’s/70’s style! Starting from 20:00, you can drink delicious beers, play some old-fashioned board games or watch interesting short films. Of course we will play the right music. In short: just chill out after an eventful lustrum week and difficult classes.

Do you refuse to come to our usual breadmeals because you’re too good for normal cheese and ham? Then our fancy breadmeal in the salons on Friday will be a pleasure for you. For just 1.5 euro we provide you with everything you might want to eat while talking with your fellow philosophers. We promise you that you won’t start you weekend with an empty stomach!

EXTRA

There are still tickets available for the gala and reception on March 26, in the luxurious style of the 20s and the lush extravagance of The Great Gatsby! So hurry to the CuDi because places are limited and tickets for this glamorous party will sell out quickly!

Note also Monday March 24. Then we organize an infosession for all who want to join the student association next year. At 20:00 in aula C we give info, you can ask questions and we already attempt to divide the different functions. Everyone is welcome, also when you’re not yet sure whether or not to join.