WegWijzer 14 maart 2011

Maandag

Je hebt het recht om maandagen te haten. Gebruik het want het is een van de weinige dingen die je nog mag haten. Het is trouwens een goed idee om alle sluimerende homofobie, xenofobie en dergelijke angsten die u eventueel hebt een beetje af te buigen en maandag te haten in plaats van mensen of dingen die effectief wraak kunnen nemen. Het kan zeer goed zijn dat maandag dikwijls een kutdag is, maar dat is niet intentioneel en kan dus geen gevolg zijn van jouw haat voor deze dag. Omgekeerd is het een oorzaak extra om deze dag te haten.

Op een dergelijk ongelukkige dag, wil jouw presidium – net als altijd – niets liever dan je gelukkig maken, jouw lijden verlichten. En hoe kunnen we dat op een vroege weekdag beter dan Koffie & Koekjes aan te bieden in ruil voor een kleine bijdrage? Dat dacht ik al, koffie & koekjes zijn perfect.

Dinsdag

U bent de muziek in de fakbar misschien al een beetje beu, het zijn immers steeds dezelfden die daar beslissen wat er gedraaid wordt. Als dit het geval is heeft u allereerst geen muzieksmaak what so ever. Verder kan u dan misschien genieten van hetgeen zal voorgelezen worden op de VoorleesFak. Als uw slechte muzieksmaak samengaat met een slechte smaak in het geheel, kan u er op hopen dat er ook slechte dingen zullen voorgelezen worden, of op een slechte manier zal voorgelezen worden, of allebei. Dit kan u natuurlijk ook zelf bewerkstelligen door zelf iets voor te lezen. Iedereen is welkom om iets (al dan niet zelfgeschreven) voor te lezen, het fakbarteam belooft alvast zijn mening voor zich te houden tenzij u het anders wilt. En uiteraard zijn mensen met een degelijke smaak iets welkomer dan de anderen.

Woensdag

Of u vandaag nu lichaam of geest wilt perfectioneren, het NFK heeft iets voorzien. U kan uw spartacusgehalte ten toon stellen op de Studentenmarathon (vanaf 15.30 u. aan het Universitair Sportcomplex) of u kan uw Beethovengehoor trakteren op het concert van de musicologica-studenten: Kalliope. Meer info en intekenlijst aan de Valven!

Donderdag

Pak uw koffer al maar, of het nu is om naar huis te gaan of op reis naar Amsterdam.

Vrijdag

Aangezien de opkomst van de broodmaaltijd toch nihil was geweest aangezien iedereen mee is naar Amsterdam, hebben we besloten er deze week geen te laten plaatsvinden. Volgende week meer geluk.

Boodschap van algemeen belang

24/03 FREE PODIUM: iedereen die zin heeft zich op een podium uit te leven gedurende max. 15 à 20 min. tijdens deze memorabele avond van NFK & IPSA wordt uitgenodigd zich in te schrijven aan de valven.

Nog steeds vragen we iedereen de docentenevaluatie op http://www.kuleuven.be/onderwijs/evaluatie in te vullen. We hebben uw stem nodig!

Open expositie: iedereen mag poëzie of voorstellen altijd doormailen naar cultuur@nfk.be