Wegwijzer 12-05-2014

http://games.usvsth3m.com/2048/hiw-edition-2/

// English version below

Zoals het een volwaardig lid van de jeugd van tegenwoordig beaamt,
slijt ook de filosofiestudent menig uren van zijn studietijd op Facebook.
Een paper van 4000 woorden schrijft u op twee dagen, voor u vereenzaamt,
maar een nieuwe highscore in 2048: HIW Edition, dat is andere koek!

Maandag convergeren twee Moyaerts in één Buekens, maar geen kat die daar getuige van wilt zijn. Blijf dus binnen, sluit ramen en deuren en start uit armoe maar met studeren. Twee vliegen in één klap, want blijkbaar staan de examens stilaan ook weer voor de deur.

Dinsdag verschijnt Antoon Vandevelde ten tonele, de man die vorig jaar zijn plaats als decaan van het HIW heeft afgestaan aan Bart Raymaekers. Tijd dus voor een machtsoverdracht! Kom naar goede gewoonte om 22u naar het M-Café om het nieuwe praesidium toe te juichen en afscheid te nemen van het oude. Traantjes zijn toegelaten, al was het maar omdat het de laatste fakbar van het academiejaar is.

Woensdag houden we om 21u in aula B een Algemene Vergadering om de financiën van NFK toe te lichten en te stemmen over de verandering naar een vzw. Iedereen is welkom om geïnformeerd te worden over de kring en natuurlijk ook om zijn argumenten pro en contra te laten horen voor de overgang naar een vzw. Vergauwen zal na zijn geboorte uit twee Vandeveldes persoonlijk toezien op logische geldigheid van uw redeneringen.

Donderdag zijn we eindelijk aanbeland bij André Cloots! We zijn hier zo blij mee dat we hem prompt inviteren om onze laatste Salons te verzorgen. Om 20u30 start hij zijn lezing met als titel: “Wat heeft de moderniteit met religie gedaan?”, om af te sluiten met een goed gesprek bij een gebakje.

Vrijdag sluiten we de week af met een goede oude Broodmaaltijd. Kom om 13u naar de lounge en deel ons mee dat u er eindelijk in geslaagd bent die verdomde highscore te verbeteren!

//

http://games.usvsth3m.com/2048/hiw-edition-2/

 

On Monday we witness the two Moyaerts and one Buekens melting together, but who would ever want to see that? So stay inside, lock up al doors and windows, and you might as well start studying. Is it true exams are approaching?

On Tuesday we meet Antoon Vandevelde, who used to be the dean, but ceded his place to Bart Raymaekers, our present dean. A much more important handover of power will take place at 10 pm at the M-café. The old presidium will officially hand over its power to the new one. Keep your handkerchief close, it might be emotional; if not for the presidia, you might burst into tears when you realize it is the last fak of the year!

On Wednesday there will be a General meeting at 9 pm in room B of the institute. We will take a look at the finances and discus and vote whether or not to become a VZW (Association without lucrative purpose). Vergauwen, who came to birth out of a couple of Vandeveldes, will personally vouch for the logical soundness of every argument pro or contra becoming a VZW.

On Thursday we finally end up with André Cloots. We invited him to do the lecture for our last Salon. The lecture starts at 20:30, will be in Dutch and will deal with the question what modernity has done with religion.  There will be treats afterwards.

On Friday there will be our bread meal at one o’clock. Be there to announce you have finally succeeded in breaking the high score!