WegWijzer 10-14 Oct. 2011

DE WEGWIJZER 10-14 OCT. 2011

MAANDAG 10/10
NFK heeft het deze week goed voor met u. Lichaam én geest zullen aan hun trekken komen. Inderdaad, short notice, maar denkt u vanavond met ons mee aan dat blubberbuikje? Op de 24-urenloop zijn we daar niets mee! Haal uw kledij voor de les al uit de kast en begin te lopen! Start 2 Run met NFK Sport. Wij verwachten uw loopschoenen en uw 100 kilo vanavond om 20u45 in de hal van het HIW. Noteer alvast tot de 24-urenloop, dezelfde afspraak, elke maandag.

DINSDAG 11/10
Wie zijn rug en oksels toch liever niet bevochtigt, zal het vanavond met zijn hoofd moeten doen. Dat zal gebeuren op de eerste redactievergadering van deWijzer. Steun uw hoofdredacteur met (ideeën voor) interviews, artikels, recensies of prostitueer uzelf gewoon en kom naar de vergadering met de woorden: “Rosse, ik wil voor u schrijven!”. Waar anders dan de Erasmus om 20u30? Daarna drinken we allemaal in onze fakbar: M-Café om 22u.

WOENSDAG 12/10
Wij zijn een bescheiden kring. Maar DAMN, WIJ KUNNEN TONEELSPELEN! Met de
twaalf nominaties en zeven prijzen op het InterFacultair TheaterFestival de afgelopen twee jaar heeft NFK een reputatie recht te houden. Al gaat het ons natuurlijk om de sfeer en het plezier dat we in ons spel vinden, we willen er op tijd aan beginnen. NFK Cultuur organiseert daarom een eerste toneelvergadering. U(w bijdrage) kan ALLES zijn: acteur, regisseur, muziek, decor, schrijver… Iedereen is welkom, ook de mensen die nog niet zeker weten of ze een boom willen spelen. Denk daarnaast ook na over een stuk dat we zouden kunnen spelen. What shall it be? Shakespeare, Ibsen, Brecht, Molière of vindt u een frisse wind? We verwachten u in groten getale om 20u30 in de hal van het HIW!

DONDERDAG 13/10
Er hangt een inschrijvingslijst (max. 15 personen) uit op de valven voor een NFKookcursus. Zeker de veggies moeten zich melden. Inderdaad, Alma sucks balls! Zeker aan € 2,70 of €5,10. Kookdate om 13u in de hal van het HIW. Lucht kunnen we moeilijk koken, dus een kleine bijdrage is gewenst!

VRIJDAG 14/10
Waar is die Broodmaaltijd? Hier is de Broodmaaltijd! 13u @ de Lounge.

THE WEGWIJZER 10-14 OCT. 2011

MONDAY 10/10
NFK is concerned about you. Both your body and mind will be stimulated this week. Indeed, short notice, but isn’t it time to think about that blubber belly? We can do nothing with that at the 24-hours cross. So get your fitness clothing and Start 2 Run with NFK Sport. We’ll expect your running shoes and your 220 pounds tonight at 8.45 pm at the HIW hall. For the future: same appointment, every Monday till the 24-hours cross.

TUESDAY 11/10
Who likes his belly, can always take this option. The chief editor of deWijzer is looking for reporters/writers who like to offer him great (ideas for) articles, interviews or reviews. Therefore, come to the first editorial meeting at café Erasmus at 8.30pm. After the meeting, we’ll meet all philosophers at our fakbar: M-Café at 10pm.

WEDNESDAY 12/10
Every year, NFK participates at the InterFaculty Theater Festival. And we are good at it; don’t be wrong about that! Tonight, NFK Cultuur organizes a first theater meeting to gather interested members. Note however, international students, our play will be in Dutch language. But if your Dutch is astonishing good, if you are interested in joining the decoration team, if you want to think about the music of the play, or if you know a brillant play for us, you are more than welcome at our first theater meeting. We’ll gather at the HIW hall at 8.30pm.

THURSDAY 13/10
Indeed, sometimes Alma sucks balls. €2,70 or €5,10, are you kidding me? Therefore, we thought about a delicious alternative. Just inscribe at the notice board for the NFK cooking course, especially the vegetarians! Cooking date at 1pm at the HIW hall. We would appreciate a little contribution. There’s no sense cooking air anyway…

FRIDAY 14/10
Ya need hardcore vibes in your tummy, mate? Bread Meal, 1pm @ the Lounge