Wegwijzer 04-05-2015

// English below

Nu de drukke kiesweek achter de rug is, doen we het deze week een beetje rustiger aan, maar de activiteiten zijn van dezelfde hoge NFK-kwaliteit!

Op maandag om 20:15 is het nog eens tijd voor onze befaamde Salons, deze keer met Thomas Decreus. Bij de geboorte van de Nieuw Filosofische Kring, stelde Paul Ricoeur voor een volle aula zich de vraag: ‘Hoe kan de filosofie de politiek tot hoop zijn?’. Nu, 45 jaar later stelt Thomas Decreus, doctorandus in de politieke filosofie, deze vraag opnieuw.

Dinsdag is een belangrijke dag, dit academiejaar is de NFK namelijk een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) geworden. Als vzw moeten wij jaarlijks een AV organiseren. Deze AV is het hoogste beslissingsorgaan van NFK. Zij bevestigt de verkiezing van het praesidium en keurt de begroting en het financieel overzicht goed. Alle leden zijn uitgenodigd voor deze AV in aula B om 20:00.

Hierna houdt NFK vanaf 22:00 haar traditionele Open Mic Fak in M-café, waar elke student een podium krijgt voor zijn of haar microfoonkunsten. Kan jij zingen, rappen, dansen, poëzie voordragen, muziek spelen, toneelspelen, proffen imiteren of op andere manieren entertainen, kom dan zeker langs en steel de show!

Op woensdag gaan we poolen in de Downtown Jack! We spreken daar om 20:30 af (Parkstraat 40), en houden dan een echt pooltoernooi. Als je niet zo competitief bent ingesteld, kan je uiteraard ook gewoon meekomen om een vriendschappelijk spelletje te spelen. Deelname aan het toernooi kost maar €1, dus of je nu een begenadigd pooler of een beginner bent, kom zeker langs en waag je kans!

Na een weekje afwezigheid wegens Dag van de Arbeid is de broodmaaltijd helemaal terug van weggeweest! Deze vrijdag staan we tussen 12:00 en 14:00 in onze gezellige lounge weer helemaal voor je klaar met het beste brood, de lekkerste charcuterie en het tofste gezelschap!

// English

NFKALENDAR

Tuesday is an important day, since the start of this year, NFK has become a non-profit organization. As a non-profit organization we should organize an annual AV. This AV is the highest decision-making body of NFK. It confirms the election of the Praesidium and approves the budget and financial statement. All members are invited to the AV in aula B at 20:00.

At 22:00 NFK holds her traditional Open Mic Fak in M-café, where every student can claim the stage for hers or his mic talents. If you can sing, rap, dance, recite poetry, play music, act, imitate professors or in any other way entertain an audience, please come along!

On Wednesday we go play pool in the Downtown Jack! We’ll meet there at 20:30 (Parkstraat 40), and then have a real pool tournament. If you are not that competitive, you obviously can just come along to play a friendly game. Participation in the tournament only costs €1, so whether you’re a beginner or a experienced pooler, definitely come and try your luck!

After a week absence due to Labour Day, the bread meal is back! This Friday between 12:00 and 14:00 we are waiting for you in our cosy lounge with the best bread, the most delicious charcuterie and the greatest company.