Wegwijzer 01/10/2012

Maandag: Teneinde toch in iets goed te worden behalve rond te huppelen in de ideeënwereld kan u zich ontfermen over dit stukje infotainment. Wekelijks zal het u op de hoogte houden van de activiteiten die uw praesidium organiseert. Tegelijk zal u er ook veel literair, onnodig geweld aantreffen. Dat komt op het conto van de schrijver.

Dinsdag: Kinders die hopeloos op zoek zijn naar een peter of meter begeven zich om 20u30 naar lokaal 00.20 in het MSI. Peters en meters die vurig verlangen naar een eerstejaars om te betuttelen, te trakteren, te verlichten, te knuffelen of wat ge maar wilt: check uw mailbox. Wilt u gaarne komen, maar bent u zich vergeten in te schrijven? Wanhoop niet. Stuur een mail naar cultuur@nfk.be en alles komt in orde. Daarna kunnen jullie samen jullie overbodige hersencellen verduizelen in onze fakbar. De deur van café-M staat op een kier voor jullie. Anders wordt het koud binnen.

Woensdag: Niemand van jullie kent het culturele Leuven zo goed als onze aangename dames van cultuur. Maar aangename dames delen in kennis, daarom hebben ze een culturele wandeling georganiseerd. Je bent er sowieso, maar zorg dat je om 13:45 aan de HIW-poort bent. Het belooft fenomenaal te worden, dus wees daar of wees een qualiofoob. Trouwens, café-M organiseert een kleine tapcursus met gratis vat voor ons en Katechetika. Dat betekent: een uurtje verantwoord tappen en drinken, vanaf 20.30h. Blijf er niet te lang of juist lang genoeg want die avond om 22:00 is het de vermaarde Peter/Meter-TD in de apéro (oude markt). Inkom is gratis voor ieder met een verse peter, meter, petekind of metekind,  maar exact een slechte Amerikaanse rapper duurder voor eenlingen.

Donderdag: Trek de wijde wereld in, student, nu het nog kan. Drink niet te veel, speel niet te veel. En be prepared, Leuven zorgt altijd voor verrassingen.

Vrijdag: Brood en spelen. Brood daar zorgen wij voor. Spelen doe je zelf maar. Broodmaaltijd om 13h in de tuin van het HIW. Duimen voor goed weer!

Toekomstmuziek:

  • Maandag 8 oktober vergadering voor toekomstige schrijvers van deWijzer, het blad van filosofie. Het exacte uur wordt nog meegedeeld.
  • NFK heeft een erg mooie website. Check regelmatig www.nfk.be
  • Like “NFK” op facebook en blijf op de hoogte van gebeurtenissen en dergelijke

//

Monday: Here’s some nice piece of infotainment for you, philosophers. It contains important information and a lot of literary bullshit. Skip the information part and enjoy the reading!

Tuesday: Children who are desperately seeking for a godfather or a godmother will meet at MSI 00.20 at 20h30. Godfathers & godmothers who long for a firstyear to cherish, to buy a beer, to enlighten, to cuddle or whatever you want: check your mailbox. Do you want to come, but have you forgotten to subscribe? Do not despair. Send an e-mail to cultuur@nfk.be and everything will be alright. Afterwards, we head towards our fakbar. We’ll drink on your new petekind, godmother or whatsoever.

Wednesday: No one knows cultural Leuven like our ladies of culture. And they want to share their knowledge, that’s the reason they’re organizing a culturele walk. Be there @HIW at 13.45h. By the way, our fakbar organizes a free draft lesson/demo. This means: decent draftin, decent drinking, starting at 20.30h in our fakbar. Don’t stay too long, because our Peter/Meter-TD @apéro (oude markt) starts at 22.00! Entrance for free if you bring you’re peter/meter or petekind/metekind.

Thursday: Don’t drink too much, don’t be a player, always be decent. And be prepared, Leuven always surprises.

Friday: Breadmeal at 13.00h in front of the HIW. Thumbs up for a sunny day!

Coming up:

  • NFK  has a very attractive website. Check www.nfk.be.
  • Like “NFK” on facebook  and stay up to date.