Open Expo

Na het succes van de Open Expositie van vorig jaar, hopen we op een even grote opkomst dit jaar. Het concept kort uitgelegd: bent u filosoof en op welke manier dan ook met kunst bezig (zij het poëzie, drama, muziek, beeldhouwen, schilderen, fotografie, etc), dan bent u uiterst welkom om uw concept of idee of kunstwerk ten laatste op 23 maart door te sturen naar expo@nfk.be. De expositie zelf heeft plaats van 17 tot 20 april in de Salons van het HIW.

After the success of  NFK’s Open Exposition last year, we hope for a similar enthusiasm this year. In short, what do we expect: if you are a philosopher and preoccupied with art in any form (if it be poetry, theater, music, painting, sculpture, photography, etc), then we welcome you to send your concept or idea or art to expo@nfk.be, before March 23. The exposition itself takes place April 17 till April 20 in the Salons of the HIW.