Lezing Dr. Berber Bevernage

 

Geschiedenis, herinnering en tijd in Transitional Justice: interculturele aspecten

Berber Bevernage is als postdoc onderzoeker verbonden aan de vakgroep geschiedenis van de Universiteit Gent, waar hij momenteel onderzoek voert naar de rol van geschiedschrijving in overheidsopdracht en de versmelting van geschiedschrijving
en jurisdictie in Europa na 1989. Hij is mede-initiatiefnemer van de interdisciplinaire werkgroep ‘TAPAS/Thinking About the Past’ die focust op uiteenlopende vormen van academische en breder maatschappelijke omgang met het verleden. Zijn these is dat historisch onrecht sterk afhankelijk is van de manier waarop men denkt over tijd,

en dat het traditioneel door historici gebruikte concept van tijd beter aansluit bij het perspectief van ‘daders’ dan dat van ‘slachtoffers’.

ZA 01.12.2012, 10:00, CIMIC CAMPUS KRUIDTUIN MECHELEN / GRATIS