Kieswegwijzer

MAANDAG 7 mei om 21:00 uur houden we een filmavond in het HIW, lokaal C. Jullie
kunnen komen genieten van de film Hannah Arendt. Voorafgaand aan de film geeft Guido
Niccolò Barbi om 20:30 uur een korte introductie over het werk en leven van Hannah Arendt.

DINSDAG 8 mei om 11:00 uur houdt opkomend praeses Rik samen met de opkomende
onderwijsvertegenwoordigers de visiepresentatie. Tijdens deze presentatie wordt onze visie
voor volgend jaar uit de doeken gedaan en daarna zal er de mogelijkheid zijn om vragen te
stellen en in discussie te gaan. De locatie ligt nog niet helemaal vast, maar hoogstwaarschijnlijk
zal het ergens op het HIW plaatsvinden, meer specifiek de Kardinaal Mercierzaal. Zo groot
is het hier niet, dus je vindt ons wel!

Diezelfde dag in de namiddag van 16:00 tot 18:00 uur kan je samen met ons sportteam trekken
naar het sportkot om daar te gaan lopen en voetballen. We spreken af op het grasveld achter
het voetbalveld. Je kan facebook checken voor de exacte locatie!

De dag sluiten we uiteraard af met onze wekelijks fakbar in M-Café. Deze week wordt er een
schaaktoernooi georganiseerd, maar breng gerust ook andere gezelschapsspelletjes mee, en
dan maken we er een leuke avond van! De deuren openen om 21:00 uur, het toernooi vangt
aan om 22:30 uur. Inschrijven voor het toernooi gebeurt ter plaatse.

WOENSDAG 9 mei om 12:00 uur gaan we in de tuin van het HIW genieten van het mooie
weer en de sfeer tijdens onze Garden Party. Wij voorzien sangria en niet-alcoholische drankjes
en we spelen o.a. een stoelendans, waarbij je een smartwatch kan winnen, dus kom zeker
meedoen!

Die avond houden we in de Kardinaal Mercierzaal een debat over de spanningsrelatie tussen
religie en politiek. We beginnen om 21:00 uur, en er zullen ook gratis drankjes zijn!

DONDERDAG 10 mei organiseren we wat al lang niet meer heeft plaatsgevonden: een cantus!
Op deze Keltische cantus zingen we samen Keltische liederen onder leiding van Rik en Michiel
S, en dat allemaal in Café Ambiorix, mocht je het nog niet geraden hebben. De deuren openen
om 20:00 uur, Io Vivat: 20:30 uur.

VRIJDAG 11 mei sluiten we de week af met onze geliefde broodmaaltijd in de lounge van
het HIW, van 12:00 tot 14:00 uur. Deze keer ook met pannenkoeken, en dat slechts voor
anderhalve euro, holy crêpe!

Vergeet niet op ons te stemmen! https://nfk.stemt/org/
Kiesploeg Eudaimonia