Election Results 2020

Kringverkiezing voor 2020-2021

Students who were allowed to vote: 480

Students who actually voted: 78 

Wens je Liesa Vosch (preses), Ian Feyaerts (vicepreses), Marie Moens & Emma Van Molle (schatbewaarders) te verkiezen voor het academiejaar 2020-2021? – (Do you wish to elect Liesa Vosch (preses), Ian Feyaerts (vicepreses), Marie Moens & Emma Van Molle (treasurers) for the academic year 2020-2021?)

Ja (Yes): 69 (88.46%)

Nee (No): 2 (2.56%)

Onthouding (Abstention) : 7 (8.97%)

Wens je volgende personen te verkiezen als functiecoördinator voor de respectievelijke functie?
(Do you wish to elect the following people as function-coordinator for the respective function?)

 

Seven Sabrieva: Coördinator Broodmaaltijd (Breadmeal)

Ja (Yes): 65 (83.33%)

Nee (No): 3 (3.85%)

Onthouding (Abstention): 10 (12.82%)

Robin Decock: Coördinator Cursusdienst/CuDi (Course Services)

Ja (Yes): 68 (87.18%)

Nee (No): 3 (3.85%)

Onthouding (Abstention): 7 (8.97%)

Tycho Scholten: Coördinator Cultuur (Culture)

Ja (Yes): 70 (89.74%)

Nee (No): 2 (2.56%)

Onthouding (Abstention): 6 (7.69%)

Glen Janssens: Coördinator Fakbar (Faculty Bar)

Ja (Yes): 67 (85.9%)

Nee (No): 2 (2.56%)

Onthouding (Abstention): 9 (11.54%)

Edna Schepens: Coördinator Feest (Party)

Ja (Yes): 67 (85.9%)

Nee (No): 3 (3.85%)

Onthouding (Abstention): 8 (10.26%)

Nina Le Compte: Coördinator PR

Ja (Yes): 68 (87.18%)

Nee (No): 2 (2.56%)

Onthouding (Abstention): 8 (10.26%)

Alex Hunter: Coördinator Sociaal (Social)

Ja (Yes): 69 (88.46%)

Nee (No): 1 (1.28%)

Onthouding (Abstention): 8 (10.26%)

Ewout Decloedt: Coördinator Sport (Sports)

Ja (Yes): 66 (84.62%)

Nee (No): 4 (5.13%)

Onthouding (Abstention): 8 (10.26%)

Wens je volgende personen te verkiezen voor de respectievelijke functie?
(Do you wish to elect the following people for the respective function?)

 

Marit Nubé: Cursusdienst/CuDi (Course Services)

Ja (Yes): 67 (85.9%)

Nee (No): 3 (3.85%)

Onthouding (Abstention): 8 (10.26%)

Marit Nubé: Broodmaaltijd (Breadmeal)

Ja (Yes): 66 (84.62%)

Nee (No): 3 (3.85%)

Onthouding (Abstention): 9 (11.54%)

Thomas Hymers, Filip Wijnings & Kiran Vanslambrouck: Cultuur (Culture)

Ja (Yes): 65 (83.33%)

Nee (No): 4 (5.13%)

Onthouding (Abstention): 9 (11.54%)

David Breugelmans, Dennis Janssen, Karlien Rawoens & Hannah Wellens: Feest (Party)

Ja (Yes): 67 (85.9%)

Nee (No): 3 (3.85%)

Onthouding (Abstention): 8 (10.26%)

Radu Damian Nedescu & Karlien Rawoens: Sociaal (Social)

Ja (Yes): 70 (89.74%)

Nee (No): 1 (1.28%)

Onthouding (Abstention): 7 (8.97%)

David Breugelmans: PR

Ja (Yes): 67 (85.9%)

Nee (No): 3 (3.85%)

Onthouding (Abstention): 8 (10.26%)

Thomas Hymers & Filip Wijnings: Sport (Sports)

Ja (Yes): 66 (84.62%)

Nee (No): 3 (3.85%)

Onthouding (Abstention): 9 (11.54%)

Sapfo Spyridakos & Mehmet Tüfek: Zeitgeist

Ja (Yes): 70 (89.74%)

Nee (No): 2 (2.56%)

Onthouding (Abstention): 6 (7.69%)

Marie Eglem & Luca Palermo: Vrijwilligers (Volunteers)

Ja (Yes): 64 (82.05%)

Nee (No): 4 (5.13%)

Onthouding (Abstention): 10 (12.82%)

Radu Damian Nedescu, Emma Malfait, Marte Polspoel & Sapfo Spyridakos: Onderwijs (Education)

Ja (Yes): 70 (89.74%)

Nee (No): 5 (6.41%)

Onthouding (Abstention): 3 (3.85%)

Wens je volgende personen te verkiezen als studentenvertegenwoordiger in het respectievelijke bestuursorgaan? (Do you wish to elect the following people in the mentioned board or council?)

 

Liesa Vosch: Faculteitsbestuur (Faculty Board)

Ja (Yes): 68 (87.18%)

Nee (No): 2 (2.56%)

Onthouding (Abstention): 8 (10.26%)

Liesa Vosch: Faculteitsraad (Faculty Council)

Ja (Yes): 68 (87.18%)

Nee (No): 2 (2.56%)

Onthouding (Abstention): 8 (10.26%)

Joëlle Doek: Faculteitsraad (Faculty Council)

Ja (Yes): 70 (89.74%)

Nee (No): 2 (2.56%)

Onthouding (Abstention): 6 (7.69%)

Liesa Vosch: POC Wijsbegeerte

Ja (Yes): 69 (88.46%)

Nee (No): 4 (5.13%)

Onthouding (Abstention): 5 (6.41%)

Joëlle Doek: POC Wijsbegeerte

Ja (Yes): 70 (89.74%)

Nee (No): 3 (3.85%)

Onthouding (Abstention): 5 (6.41%)

Emma Malfait: POC Wijsbegeerte

Ja (Yes): 69 (88.46%)

Nee (No): 3 (3.85%)

Onthouding (Abstention): 6 (7.69%)

Marte Polspoel: POC Wijsbegeerte

Ja (Yes): 66 (84.62%)

Nee (No): 5 (6.41%)

Onthouding (Abstention): 7 (8.97%)

Radu-Damian Nedescu: POC Philosophy

Ja (Yes): 70 (89.74%)

Nee (No): 6 (7.69%)

Onthouding (Abstention): 2 (2.56%)

Sapfo Spyridakos: POC Philosophy 

Ja (Yes): 68 (87.18%)

Nee (No): 5 (6.41%)

Onthouding (Abstention): 5 (6.41%)

Elise Weterings: Faculteitsraad (Faculty Council)

Ja (Yes): 71 (91.03%)

Nee (No): 1 (1.28%)

Onthouding (Abstention): 6 (7.69%)

Marte Polspoel: Faculteitsraad (Faculty Council)

Ja (Yes): 65 (83.33%)

Nee (No): 4 (5.13%)

Onthouding (Abstention): 9 (11.54%)