Election Results // Verkiezingsuitslagen

EN: Below you can find the results of the election for the team of next academic year. In total, 81 people voted, which is 13.92% of the members.
NL: Hieronder vind je de resultaten van de verkiezing voor het team van volgend academiejaar. In totaal hebben 81 mensen gestemd, wat 13.92% van de leden is.

EN: Do you want to elect Sophie Tielemans as President, Sofie Verslype as Vice-President and Aaron Soens as Treasurer of NFK for the academic year 2017-2018?
NL: Wil je Sophie Tielemans als Praeses, Sofie Verslype als Vice-Praeses en Aaron Soens als Schatbewaarder van NFK verkiezen voor het academiejaar 2017-2018?

Yes/Ja: 74 (91.36%)
No/Nee: 3 (3.7%)
Abstain/Onthouding: 4 (4.94%)

EN: Do you want to elect the following people as Education officials of NFK for the academic year 2017-2018?
NL: Wil je de volgende personen verkiezen als Onderwijsverantwoordelijken van NFK voor het academiejaar 2017-2018?
— Oscar Lobato, Jack Goldingham Newsom, Rik Ouwerkerk, Astrid Bostoen (E2) & Gregg Smits

Yes/Ja: 75 (92.59%)
No/Nee: 4 (4.94%)
Abstain/Onthouding: 2 (2.47%)

EN: Do you want to elect the following people as Sports officials of NFK for the academic year 2017-2018?
NL: Wil je de volgende personen verkiezen als Sportverantwoordelijken van NFK voor het academiejaar 2017-2018?
— Luna De Souter & Sophie De Koning

Yes/Ja: 75 (92.59%)
No/Nee: 3 (3.7%)
Abstain/Onthouding: 3 (3.7%)

EN: Do you want to elect the following people as editors of DeWijzer (magazine of NFK) for the academic year 2017-2018?
NL: Wil je de volgende personen verkiezen als redactie van DeWijzer (kringblad van NFK) voor het academiejaar 2017-2018?
— Felix Kumps, Rik Ouwerkerk & Wolfram Vandenbergen

Yes/Ja: 76 (93.83%)
No/Nee: 3 (3.7%)
Abstain/Onthouding: 2 (2.47%)

EN: Do you want to elect the following people as officials for the International operation of NFK for the academic year 2017-2018?
NL: Wil je de volgende personen verkiezen als verantwoordelijken voor de Internationale werking van NFK voor het academiejaar 2017-2018?
— Oscar Lobato, Jack Goldingham Newsom & Job Gräber

Yes/Ja: 75 (92.59%)
No/Nee: 2 (2.47%)
Abstain/Onthouding: 4 (4.94%)

EN: Do you want to elect the following people as Fakbar officials of NFK for the academic year 2017-2018?
NL: Wil je de volgende personen verkiezen als Fakbarverantwoordelijken van NFK voor het academiejaar 2017-2018?
— Iris Smets, Manu De Pauw, Ian Wiglema, Joris Vanschoren & Michiel Soetens

Yes/Ja: 75 (92.59%)
No/Nee: 3 (3.7%)
Abstain/Onthouding: 3 (3.7%)

EN: Do you want to elect the following people as Culture officials of NFK for the academic year 2017-2018?
NL: Wil je de volgende personen verkiezen als Cultuurverantwoordelijken van NFK voor het academiejaar 2017-2018?
— Walt Vangeersdaele & Toine Van Mourik (E2)

Yes/Ja: 73 (90.12%)
No/Nee: 2 (2.47%)
Abstain/Onthouding: 6 (7.41%)

EN: Do you want to elect the following people as Party officials of NFK for the academic year 2017-2018?
NL: Wil je de volgende personen verkiezen als Feestverantwoordelijken van NFK voor het academiejaar 2017-2018?
— Luca Palermo, Walt Vangeersdaele & Toine Van Mourik (E2)

Yes/Ja: 75 (92.59%)
No/Nee: 3 (3.7%)
Abstain/Onthouding: 3 (3.7%)

EN: Do you want to elect the following people as PR officials of NFK for the academic year 2017-2018?
NL: Wil je de volgende personen verkiezen als PR-verantwoordelijken van NFK voor het academiejaar 2017-2018?
— Kasper Galle, Sophie De Koning & Michiel Soetens

Yes/Ja: 74 (91.36%)
No/Nee: 2 (2.47%)
Abstain/Onthouding: 5 (6.17%)

EN: Do you want to elect the following people as Lounge officials of NFK for the academic year 2017-2018?
NL: Wil je de volgende personen verkiezen als Loungeverantwoordelijken van NFK voor het academiejaar 2017-2018?
— Pierre Costalunga & Astrid Bostoen (E2)

Yes/Ja: 75 (92.59%)
No/Nee: 4 (4.94%)
Abstain/Onthouding: 2 (2.47%)

EN: Do you want to elect the following people as Welcoming officials of NFK for the academic year 2017-2018?
NL: Wil je de volgende personen als Onthaalverantwoordelijken van NFK verkiezen voor het academiejaar 2017-2018?
— Job Gräber, Pierre Costalunga, Kasper Galle, Luna De Souter, Robin Schindelka & Sophie De Koning

Yes/Ja: 78 (96.3%)
No/Nee: 1 (1.23%)
Abstain/Onthouding: 2 (2.47%)

EN: Do you want to elect Luca Palermo as Webmaster of NFK for the academic year 2017-2018?
NL: Wil je Luca Palermo verkiezen als Webmaster van NFK voor het academiejaar 2017-2018?

Yes/Ja: 74 (91.36%)
No/Nee: 2 (2.47%)
Abstain/Onthouding: 5 (6.17%)

EN: Do you want to elect the following people as Course Service officials of NFK for the academic year 2017-2018?
NL: Wil je de volgende personen verkiezen als Cursusdienstverantwoordelijken van NFK voor het academiejaar 2017-2018?
— Silke Currinckx & Joris Vanschoren

Yes/Ja: 76 (93.83%)
No/Nee: 4 (4.94%)
Abstain/Onthouding: 1 (1.23%)

EN: Do you want to elect Sophie Tielemans as student representative in the POC of the dutch programme for the academic year 2017-2018?
NL: Wil je Sophie Tielemans verkiezen als studentenvertegenwoordiger in de POC van het Nederlandstalige programma voor het academiejaar 2017-2018?

Yes/Ja: 75 (92.59%)
No/Nee: 5 (6.17%)
Abstain/Onthouding: 1 (1.23%)

EN: Do you want to elect Oscar Lobato as student representative in the POC of the dutch programme for the academic year 2017-2018?
NL: Wil je Oscar Lobato verkiezen als studentenvertegenwoordiger in de POC van het Nederlandstalige programma voor het academiejaar 2017-2018?

Yes/Ja: 75 (92.59%)
No/Nee: 4 (4.94%)
Abstain/Onthouding: 2 (2.47%)

EN: Do you want to elect Rik Ouwekerk as student representative in the POC of the dutch programme for the academic year 2017-2018?
NL: Wil je Rik Ouwekerk verkiezen als studentenvertegenwoordiger in de POC van het Nederlandstalige programma voor het academiejaar 2017-2018?

Yes/Ja: 72 (88.89%)
No/Nee: 4 (4.94%)
Abstain/Onthouding: 5 (6.17%)

EN: Do you want to elect Astrid Bostoen (E2) as observer in the POC of the dutch programme for the academic year 2017-2018?
NL: Wil je Astrid Bostoen (E2) verkiezen als waarnemend lid in de POC van het Nederlandstalige programma voor het academiejaar 2017-2018?

Yes/Ja: 74 (91.36%)
No/Nee: 3 (3.7%)
Abstain/Onthouding: 4 (4.94%)

EN: Do you want to elect Jack Goldingham Newsom as student representative in the POC of the english programme for the academic year 2017-2018?
NL: Wil je Jack Goldingham Newsom verkiezen als studentenvertegenwoordiger in de POC van het Engelstalige programma voor het academiejaar 2017-2018?

Yes/Ja: 75 (92.59%)
No/Nee: 3 (3.7%)
Abstain/Onthouding: 3 (3.7%)

EN: Do you want to elect Sophie Tielemans as student representative in the Faculty Council for the academic year 2017-2018?
NL: Wil je Sophie Tielemans verkiezen als studentenvertegenwoordiger in de Faculteitsraad voor het academiejaar 2017-2018?

Yes/Ja: 75 (92.59%)
No/Nee: 5 (6.17%)
Abstain/Onthouding: 1 (1.23%)

EN: Do you want to elect Sofie Verslype as student representative in the Faculty Council for the academic year 2017-2018?
NL: Wil je Sofie Verslype verkiezen als studentenvertegenwoordiger in de Faculteitsraad voor het academiejaar 2017-2018?

Yes/Ja: 74 (91.36%)
No/Nee: 3 (3.7%)
Abstain/Onthouding: 4 (4.94%)

EN: Do you want to elect Sophie Tielemans as student representative in the Faculty Board for the academic year 2017-2018?
NL: Wil je Sophie Tielemans verkiezen als studentenvertegenwoordiger in het Faculteitsbestuur voor het academiejaar 2017-2018?

Yes/Ja: 70 (86.42%)
No/Nee: 9 (11.11%)
Abstain/Onthouding: 2 (2.47%)

EN: Do you want to elect Jenny Lushaba as student representative in the POC of the english programme for the academic year 2017-2018?
NL: Wil je Jenny Lushaba verkiezen als studentenvertegenwoordiger in de POC van het Engelstalige programma voor het academiejaar 2017-2018?

Yes/Ja: 77 (95.06%)
No/Nee: 2 (2.47%)
Abstain/Onthouding: 2 (2.47%)