Bijzonder Onderwijsbureau: de Rectorsverkiezing // Special Education Bureau: Election of the Rector

Volgend jaar kiest KULeuven een nieuwe rector. Ook de studenten hebben stemrecht. Dit jaar zullen ze reeds beslissen hoe ze zullen stemmen en welke verkiezingsprocedure ze zullen hanteren. Het onderwijsteam van NFK organiseert een info- en discussiemoment voor alle studenten aan het HIW om na te gaan wat zij willen. Een belangrijke vraag is of we voorstander zijn van een algemeen stemrecht voor alle studenten (in plaats van een systeem met vertegenwoordigers). Dit moment vindt plaats op woensdag 3 december van 16u tot 18u in auditorium C.

Next year, the KULeuven elects a new rector. Also the students have the right to vote. This year, the students already decide on how to vote. And how they will tackle the election procedure. The education team of NFK organizes an info and discussion moment for all the philosophy students of the HIW in order to discuss what the philosophy student wants. One of the main questions will be whether we are in favour of a general right to vote for all the students (in stead of a system with representatives for the students). This moment takes place Wednesday the 3rd of December, from 16:00 till 18:00, in auditorium C.